IELTS Sınavı Nedir?

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
IELTS, IELTS Sınavı Nedir, IELTS Sınavı, IELTS Başvuru
SINAVLAR

16/02/2024

6324 Görüntülenme


IELTS Sınavı Nedir?

IELTS veya International English Language Testing System, ana dili İngilizce olmayan kişilere yönelik olarak tasarlanan, uluslararası geçerliliğe sahip, standartlaştırılmış bir İngilizce dil yeterliliği sınavıdır. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda ve Avrupa ülkelerinde bulunan akademik kurum ve kuruluşların büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen IELTS sınavı, İngilizce dilinin tüm türlerini içeren, geniş kapsamlı bir sınavdır.

Sınava giren adayların İngilizce dilinde dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini değerlendiren IELTS sınavı, İngilizce dilinin iletişim dili olarak kullanıldığı, özellikle Anglosfer ülkelerinde çalışmak ve eğitim almak isteyen kişilerin girdiği, dünya üzerindeki ana İngilizce yeterlilik sınavlarından biri olup, sınava giren adayların İngilizce dil becerilerini ve yeterlilik düzeylerini belirlemek için dokuz bantlı bir ölçekten faydalanmaktadır.

İlk kez 1989 yılında yapılan IELTS sınavı, British Council, IDP: IELTS Australia ve Cambridge Assessment English tarafından müştereken yönetilen ve uygulanan bir sınav olup, sınava giren kişilerin İngilizce dil yeterliliğini adil ve mümkün olduğunca doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Sınavda yer alan sorular, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan dil uzmanları tarafından hazırlanmakta olup, sınavda sorulan sorular günlük durumları yansıtmakta ve geçmişi her ne olursa olsun, tüm sınav katılımcıları için tarafsız ve adil bir sınav olma özelliği taşımaktadır.

IELTS sınavı tarihleri ve ücretleri hakkında daha fazla bilgi almak için yurt dışında üniversite danışmanlığı ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

IELTS Sınavı Tarihleri

2024 yılı Ocak ayı IELTS sınavı tarihleri Academic ve General olmak üzere iki farklı kategori olarak aşağıda listelenmiştir.

Academic ve General IELTS Tarihleri

 • 16.01.2024
 • 18.01.2024
 • 19.01.2024
 • 20.01.2024
 • 21.01.2024
 • 23.01.2024
 • 25.01.2024
 • 26.01.2024
 • 27.01.2024
 • 28.01.2024
 • 30.01.2024

IELTS Sınavı Ücretleri

IELTS sınavı ücretleri 2024 yılı itibariyle 5000 TL olarak güncellenmiştir. Academic IELTS ile General IELTS arasında herhangi bir ücret farkı bulunmamaktadır.

IELTS Sınavı Nerede Yapılır?

Türkiye'de IELTS sınavı British Council ve IDP IELTS resmi kurumları tarafından yapılmaktadır. Türkiye'de IELTS sınavının yapıldığı şehirler aşağıda listelenmiştir.

 • İstanbul
 • Ankara
 • İzmir
 • Adana
 • Antalya

IELTS Sınavının Türleri

IELTS sınavının, IELTS Academic ve IELTS General Training olmak üzere, iki farklı türü bulunmaktadır. 

IELTS Academic: İngilizce konuşulan bir ortamda veya üniversitede okumak isteyen kişilere yönelik olarak hazırlanmaktadır. IELTS Academic sınavı, sınava giren katılımcıların İngilizce dilinde öğrenmeye hazır olup olmadığını ölçmekte olup, genel olarak akademik ortamlarda kullanılan sözcük dağarcığının yer aldığı bir sınavdır.

IELTS General Training: IELTS Genel Eğitim sınavı, iletişim dili İngilizce olan okullar gibi üniversite lisans derecesi düzeyinin altında bir seviyede eğitim almak isteyen kişiler için uygundur. Sınava iş deneyimi veya diğer istihdam eğitimleri için girmek de mümkündür. IELTS General Training sınavı, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'ta yaşamak isteyen kişiler için de gerekli olup, sınava giren katılımcıların sosyal ortamlar ve iş yerlerinde ihtiyaç duyacağı günlük İngilizce dil becerilerini içermektedir.

IELTS Sınavına yazılı sınav hâlinde veya bilgisayar üzerinden dijital ortamda girilebilmekte olup, geçerlilik süresi 2 yıldır. 

IELTS Puan Ölçeği

IELTS sınavı, sınava giren adayların İngilizce dil becerilerini ve yeterlilik düzeylerini belirlemek için dokuz bantlı bir ölçekten faydalanmaktadır. Sınavda başarısız olmak gibi bir durum bulunmasa da daha yüksek puan sınav katılımcısının dil üzerindeki hâkimiyetinin o denli iyi olduğunu göstermektedir.

IELTS Sınavı Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümlerinin her biri için 1 ile 9 arasında bir puan ile değerlendirilir. Dört bölümün ortalaması genel puanı belirlemektedir. Sınav katılımcıları sınavdan tam (5.0, 6.0, 7.0 vb.) veya buçuklu puanlar (5.5, 6.5, 7.5 vb.) alabilirler. Dört sınavın ortalamasının 25 ile bitmesi durumunda, Genel Toplam Puan bir sonraki yarım gruba yuvarlanmaktadır. Ortalamanın 75 ile bitmesi durumunda ise Genel Toplam Puan bir sonraki tam sayıya yuvarlanmaktadır.

Bant Puanı

Yeterlilik Seviyesi

Açıklama

9

Expert User
 

(Uzman Kullanıcı)

Sınav katılımcısının dil üzerinde tam yetkinliğe sahip olduğunu, İngilizce kullanımının uygun, doğru ve akıcı olduğunu ve katılımcının bağlamları tam olarak anlayabildiğini ifade eder.

8

Very Good User
 

(Çok İyi Kullanıcı)

Sınav katılımcısının, nadiren de olsa sistematik olmayan hatalar yaptığını, belirli yerlerde dil kullanımının genel geçer normlara uygun olmadığını, ancak bununla birlikte dil üzerinde hâkimiyetinin bulunduğunu, sınav katılımcısının aşina olmadığı bazı durumlarda birtakım şeyleri yanlış anlayabileceğini, ancak karmaşık ve detaylı muhakemeleri iyi idare edebildiğini ifade eder.

7

Good User

(İyi Kullanıcı)

Sınav katılımcısının bazı durumlarda hatalar yaptığını, genel geçer dil kullanım normlarına uygun olmayan kullanımlarının bulunduğunu, yanlış anlamalar olsa da dil üzerinde hâkimiyetinin bulunduğunu, genel olarak karmaşık dil kullanımını iyi idare edebileceğini ve detaylı düşünce ve muhakemeleri anlayabildiğini ifade eder.

6

Competent User

(Yeterli Kullanıcı)

Sınav katılımcısının, birtakım yanlışlarının ve genel geçer kullanım normlarına aykırı kullanımlarının bulunduğunu, bazı şeyleri yanlış anladığını, ancak bununla birlikte dil üzerinde hâkimiyetinin bulunduğunu, bilhassa aşina oldukları durumlarda, karmaşık bir dil kullanabildiğini ve karmaşık dili anlayabildiğini ifade eder.

5

Modest User

 

(Nitelikli Kullanıcı)

Sınav katılımcısının, dile kısmen hâkim olduğunu, hata yapma olasılığının yüksek olduğunu, çoğu durumda kullanılan genel anlamları kavrayabildiğini ve aşina oldukları alanda kullanılan temel düzeyde iletişime katılabileceğini ifade eder.

4

Limited User

 

(Kısıtlı Kullanıcı)

Sınav katılımcısının yalnızca aşina olduğu durumlardaki dil kullanımında temel düzeyde yeterliliğinin bulunduğunu, anlama ve kendini ifade edebilmede sık sık sorunlar yaşadığını ve karmaşık dil kullanamadığını ifade eder.

3

Extremely Limited User

 

(Basit Kullanıcı)

Sınav katılımcısının yalnızca kendisine son derece aşina olan durumlarda sadece genel anlamı aktarıp anlatabildiğini ve kurduğu iletişimde sık sık kesintilerin meydana geldiğini ifade eder.

2

Intermittent User

(Kesintili Kullanıcı)

Sınav katılımcısının İngilizceyi anlamak ve konuşmakta büyük zorluk çektiğini ifade eder.

1

Non-User

 

(Niteliksiz Kullanıcı)

Sınav katılımcısının, bazı istisnai sözcükler haricinde dil kullanım yetisi olmadığını ifade eder.

0

Did not attempt the test

(Katılımcı sınava girmedi/soruları yanıtlamadı)

Sınav katılımcısının sınavda sorulan soruları yanıtlamadığını ifade eder.

IELTS Sınav Formatı

Academic ve General Training olmak üzere iki ayrı türü bulunan IELTS sınavında, tüm sınav katılımcıları aynı Dinleme (Listening) ve Konuşma (Speaking) testlerini yapmakta, ancak bu iki sınav türü birbirinden Okuma (Reading) ve Yazma (Writing) testleri bakımından farklılaşmaktadır. IELTS sınavlarının Dinleme, Okuma ve Yazma bölümleri ara verilmeksizin, aynı gün içinde tamamlanmaktadır. Öte yandan dinleme bölümü, diğer bölümlerden en fazla bir hafta önce veya bir hafta sonra yapılabilmektedir. Toplam sınav süresi 2 saat 45 dakikadır.

IELTS Academic Sınav Formatı

Dinleme - Listening (30 Dakika)

IELTS dinleme sınavı, her bir 10 sorudan oluşan 4 bölümden meydana gelmektedir. Dinleme sınavı, sınav katılımcılarının verecek oldukları cevaplar, dinleyecekleri ses kayıtlarında sorulan sorular ile aynı sıraya gelecek şekilde tasarlanmıştır. Dinleme sınavı, sınav katılımcılarının ana fikirleri, detaylı gerçek bilgileri anlayabilme yetisini, konuşma esnasındaki vurgu, tonlama, görüş ve tutumlarını ve konuşmalarda geçen fikirlerin gelişimini takip edip edemediğini değerlendirmektedir.

Dinleme sınavında ses kayıtları sınav katılımcılarına yalnızca bir kez dinletilmekte olup, sınavda dinletilen ses kayıtları, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Devletler ve Kanada’da konuşulan İngilizceden çeşitli vurgular, aksanlar ve ifadeler içermektedir. Sınav katılımcılarının ses kayıtlarını dinledikleri esnada sınav sorularını kâğıda yazmaları gerekmektedir ve sınav katılımcılarına testin sonunda cevaplarını bir cevap kâğıdına aktarabilmeleri için 10 dakika süre tanınır. Bu noktada altı çizilmesi gereken bir husus, cevap kâğıdına yazı yazarken, dikkatsiz yazım ve hatalı dil bilgisi kullanımından puan kırıldığı ve bu nedenle cevapları yazarken özenli olunması gerektiğidir. 

IELTS Dinleme Sınavı 40 sorudan meydana gelir ve her soru 1 puan değerindedir.

- Ses Kaydı 1: Sınav katılımcılarına iki kişi arasında günlük sosyal bağlamda geçen bir konuşmanın kaydı dinletilir.

- Ses Kaydı 2: Sınav katılımcılarına günlük sosyal bağlamda geçen bir monolog, örneğin herhangi bir yerde bulunan yerel tesisler hakkında bir konuşma dinletilir.

- Ses Kaydı 3: Sınav katılımcılarına, örneğin üniversite öğrencileri ve bir öğretim üyesi arasında bir ödeve dair geçen bir konuşma gibi eğitsel bağlamda en fazla dört kişi arasında geçen bir konuşma dinletilir.

- Ses Kaydı 4: Sınav katılımcılarına, örneğin üniversitede okutulan bir dersten alınan bir konuşma gibi akademik bir konuya ilişkin bir monolog dinletilir.

Konuşma - Speaking (11 - 14 Dakika)

IELTS konuşma sınavı 3 bölümden meydana gelir ve sınav katılımcılarının İngilizce konuşma becerileri değerlendirilir.

- Bölüm 1: Sınav görevlisi, sınav katılımcılarına kendileri ve ev, aile, iş, eğitim ve ilgi alanları gibi bilindik konularda bir dizi soru yöneltir. Sınavın bu bölümü dört ila beş dakika sürmektedir.

- Bölüm 2: Sınav katılımcılarına, belirli bir konu üzerinde konuşmalarını isteyen bir kart verilir. Sınav katılımcılarına yapacak oldukları yaklaşık iki dakikalık konuşmaya başlamadan önce hazırlanmaları için bir dakika süre verilir ve akabinde sınav görevlisi, sınav katılımcılarına aynı konuya ilişkin birkaç soru sorar.

- Bölüm 3: Bu bölümde sınav katılımcılarına Bölüm 2'de konuştukları konu hakkında ilave sorular yöneltilir. Bu sorular sınav katılımcılarına daha soyut fikir ve konuları tartışabilme imkânı sağlamaktadır. Sınavın bu bölümü dört ila beş dakika sürmektedir.

IELTS Academic Reading - Akademik Okuma (60 Dakika)

IELTS Academic Okuma Testi metnin genel konusunu anlama, ana fikirleri anlama, detayları anlama, çıkarımları ve ima edilenleri anlama, yazarın görüşlerini, tutumunu ve amacını anlama gibi pek çok okuma becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Sınav katılımcılarının okuma sınavında metni hızlı okumaları ve kendilerine verilen zamanı verimli kullanmaları gerekmektedir. Sınav katılımcılarının IELTS Okuma sınavında üç farklı metni okuması ve ilgili soruları cevaplamaları gerekmektedir.

Bu noktada belirtilmesi gereken bir husus, Akademik ve Genel Eğitim sınavlarının Okuma bölümlerinin içeriğinin birbirinden farklı olduğudur. Akademik Okuma Sınavında 40 soru bulunmaktadır ve her doğru cevap bir puan değerindedir. Puanlar tam ve buçuklu olarak verilerek IELTS 9 bant ölçeğine çevrilir.

Akademik Okuma Sınavı betimleyici, olgusal, söylemsel ve analitik gibi birçok türden üç uzun metin içerir. Bu metinler kitap, bülten, dergi ve gazetelerden alınır. Metinler uzman olmayan bir kitle için seçilmiş olmakla beraber, üniversite derslerine girecek veya profesyonel tescil isteyen kişiler için uygundur.

Akademik Okuma Sınavında, verilen metindeki veya tablodaki boşlukları doldurma, diyagram veya şemaya göre başlıkları eşleştirme, cümle tamamlama, açık uçlu sorulara kısa cevaplar verme ve çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Akademik Okuma Sınavı, cevapları sınav kağıdına geçirme süresi de dâhil 60 dakikadır

IELTS General Training Reading - Genel Eğitim Okuma Sınavı (60 Dakika)

Genel Eğitim Okuma sınavı metnin genel konusunu anlama, ana fikirleri anlama, detayları anlama, çıkarımları ve ima edilenleri anlama, yazarın görüşlerini, tutumunu ve amacını anlama gibi pek çok okuma becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Sınav katılımcılarının okuma sınavında metni hızlı okumaları ve kendilerine verilen zamanı verimli kullanmaları gerekmektedir. Sınav katılımcılarının IELTS Okuma sınavında üç farklı metni okuması ve ilgili soruları cevaplamaları gerekmektedir.

Yukarıda da bahsedildiği üzere, bu noktada belirtilmesi gereken bir husus, Akademik ve Genel Eğitim sınavlarının Okuma bölümlerinin içeriğinin birbirinden farklı olduğudur. Akademik Okuma Sınavında 40 soru bulunmaktadır ve her doğru cevap bir puan değerindedir. Puanlar tam ve buçuklu olarak verilerek IELTS 9 bant ölçeğine çevrilir.

Genel Eğitim Okuma Sınavı kitap, dergi, gazete, bildiri, reklam, şirket el kitapları gibi İngilizce konuşulan bir ortamda günlük olarak karşılaşacağınız türden yazılar içermektedir.

Genel Eğitim Okuma Sınavında, verilen metindeki veya tablodaki boşlukları doldurma, diyagram veya şemaya göre başlıkları eşleştirme, cümle tamamlama, açık uçlu sorulara kısa cevaplar verme ve çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Genel Eğitim Okuma Sınavı, cevapları sınav kâğıdına geçirme süresi de dâhil 60 dakikadır.

IELTS Academic Writing - Akademik Yazma Sınavı (60 Dakika)

IELTS Akademik Yazma sınavı, sınav katılımcılarının uygun şekilde cevap yazmak, fikirleri düzenlemek, zengin bir sözcük dağarcığı ve doğru dil bilgisi kullanmak gibi pek çok yazma becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Akademik Yazma sınavında sınav katılımcılarının resmi bir dil kullanması gerekmektedir. IELTS Akademik Yazma sınavı 2 bölümden meydana gelmektedir. Yazma sınavı sertifikalı bir IELTS uzmanı tarafından değerlendirilecek olup, IELTS Yazma sınavında Bölüm 2’nin puanı, Bölüm 1’in iki katıdır. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.

- Bölüm 1: Birinci bölümde sınav katılımcılarına bir grafik, tablo, çizelge veya diyagram verilecektir. Sınav katılımcılarından kendi sözcüklerini kullanarak en az 150 sözcükten oluşan bir yazı ile verilen bilgiyi tanımlamaları, özetlemeleri ve açıklamaları istenmektedir. Bu bir veriyi tanımlamak veya açıklamak, bir sürecin aşamalarını açıklamak, bir şeyin nasıl çalıştığını anlatmak veya bir obje veya etkinliği tarif etmek olabilir.

- Bölüm 2: İkinci bölümde sınav katılımcılarından bir bakış açısı, argüman veya problem hakkında en az 250 kelimelik bir yazı yazmaları beklenmektedir. Verilen konu kolay ve anlaşılır bir konu olacaktır.

IELTS Akademik Yazma sınavı 60 dakikadır. Bölüm 1 için 20 dakika, Bölüm 2 için ise 40 dakika olarak belirlenmiştir. Sınav katılımcılarının kendilerine verilen zamanı kendileri yönetmeleri ve 20 dakika dolduğunda Bölüm 2’ye geçmeleri gerekmektedir.

IELTS General Training Writing - Genel Eğitim Yazma Sınavı (60 Dakika)

IELTS Genel Eğitim Yazma Sınavı, sınav katılımcılarının uygun şekilde cevap yazabilme, fikirleri düzenleyebilme, zengin bir sözcük dağarcığı ve doğru dil bilgisi kullanabilme gibi pek çok yazma becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. IELTS Genel Eğitim Yazma sınavı genel konuları içermektedir. IELTS Genel Eğitim Yazma sınavı 2 bölümden oluşmaktadır. Yazma sınavı sertifikalı bir IELTS uzmanı tarafından değerlendirilecektir. IELTS Yazma sınavında Bölüm 2’nin puanı, Bölüm 1’in iki katı olup, notlar tam ve buçuklu olarak verilir.

- Bölüm 1: Birinci bölümde sınav katılımcılarına herhangi bir durum verilir ve bu durumla ilgili bilgi istemek veya açıklama yapmak üzere en az 150 kelimelik bir yazı yazmaları istenir. Sınav katılımcıları, yazdıkları yazıda kişisel, yarı-resmi veya resmi bir üslup kullanabilirler.

- Bölüm 2: İkinci bölümde sınav katılımcılarından bir bakış açısı, argüman veya problem hakkında en az 250 kelimelik bir yazı yazmaları istenir. Bu yazıda sınav katılımcılarının daha bireysel bir üslup kullanabilmesi mümkündür.

IELTS Genel Eğitim Yazma sınavı 60 dakikadır. Sınav süresi, Bölüm 1 için 20 dakika, Bölüm 2 için ise 40 dakika olarak belirlenmiştir. Sınav katılımcılarının kendilerine verilen zamanı kendilerinin yönetmesi ve 20 dakika dolduğunda Bölüm 2’ye geçmesi gerekmektedir.IELTS Sınavı Nedir? Hakkında Sıkça Sorulan SorularIELTS sınavı, diğer pek çok dil yeterlilik sınavı gibi dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere 4 bölümden meydana gelmektedir. Dinleme Sınavı 40 sorudan meydana gelir ve her soru 1 puan değerindedir. Konuşma sınavı 3 bölümden meydana gelir ve sınav katılımcılarının İngilizce konuşma becerileri değerlendirilir. IELTS Akademik Okuma Sınavında 40 soru bulunmaktadır ve her doğru cevap bir puan değerindedir. IELTS Akademik Yazma sınavı 2 bölümden meydana gelmektedir. Yazma sınavı sertifikalı bir IELTS uzmanı tarafından değerlendirilecek olup, IELTS Yazma sınavında Bölüm 2’nin puanı, Bölüm 1’in iki katıdır.

IELTS sınavı 2 saat 45 dakikadır. Katılımcılara; dinleme bölümü için 30 dakika, konuşma bölümü için 11 - 14 dakika, okuma bölümü için 60 dakika ve yazma bölümü için 60 dakika süre verilir.

IELTS sınavı, sınava giren adayların İngilizce dil becerilerini ve yeterlilik düzeylerini belirlemek için dokuz bantlı bir ölçekten faydalanmaktadır. Sınavda başarısız olmak gibi bir durum bulunmasa da daha yüksek puan sınav katılımcısının dil üzerindeki hâkimiyetinin o denli iyi olduğunu göstermektedir. IELTS Sınavı Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümlerinin her biri için 1 ile 9 arasında bir puan ile değerlendirilir. Dört bölümün ortalaması genel puanı belirlemektedir. Sınav katılımcıları sınavdan tam (5.0, 6.0, 7.0 vb.) veya buçuklu puanlar (5.5, 6.5, 7.5 vb.) alabilirler. Dört sınavın ortalamasının 25 ile bitmesi durumunda, Genel Toplam Puan bir sonraki yarım gruba yuvarlanmaktadır. Ortalamanın 75 ile bitmesi durumunda ise Genel Toplam Puan bir sonraki tam sayıya yuvarlanmaktadır.

IELTS sınavının yalnızca Okuma bölümü çoktan seçmelidir. Dinleme ve Yazma bölümleri yazı ile cevaplandırılması gereken sorular içermektedir.

IELTS sınavına dilediğiniz kadar girebilirsiniz.

IELTS sınavı her ay 4 kez olacak şekilde, yılda 48 kez düzenlenir.

IELTS sınavına girdikten sonra 2 yıl boyunca ek sınav sonuç belgesi talep edebilirsiniz. Ek sınav sonucu belgenizin ikincisi istediğiniz kuruma gönderilir.

Kimliğiniz veya pasaportunuzu online kayıt sistemine yüklemeniz gerekmektedir. Sürücü belgeleri, okul kimlik kartı veya benzeri belgeler kabul edilmemektedir.

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

POPÜLER
Ücretsiz Başvuru Burs İmkanı

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

75 beğeni Kalite Puanı: 79

Almanya

Şehir: Münih
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 57
Lisans Ücreti: 162 EUR

Master Programı: 105
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 2

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Toronto

47 beğeni Kalite Puanı: 89

Kanada

Şehir: Toronto
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 141
Lisans Ücreti: 61.720 CAD

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

Massachusetts Institute of Technology, MIT

50 beğeni Kalite Puanı: 100

Amerika

Şehir: Cambridge
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 50
Lisans Ücreti: 82.730 USD

Statüsü: ÖZEL
QS NEWS SIRALAMASI: 1

Popüler Üniversiteler

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Calgary

3 beğeni

Kanada

Şehir: Calgary
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 90
Lisans Ücreti: 31.867 CAD

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 10

POPÜLER
Burs İmkanı

Leiden University

14 beğeni Kalite Puanı: 62

Hollanda

Şehir: Leiden
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 61
Lisans Ücreti: 13.400 EUR

Master Programı: 196
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 3

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Copenhagen

4 beğeni

Danimarka

Şehir: Copenhagen
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 75
Lisans Ücreti: 17.000 EUR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler

Onlar başardı, sıra sende!

Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.

Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN MALTA
TED Ankara Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big bölüm seçimimden, proje desteğine, essay mentörlüğünden, ders seçimlerime, mülakat hazırlığımdan, vizeme kadar tüm başvuru süreçlerimde eksiksiz olarak yardımcı oldu. Üniversitelerin beklediği karakter ve bilinç seviyesine ulaşmama çok yardım etti. Danışmanlarım, Essay mentörlerim, AP hocalarım, ve koçlarıma çok teşekkür ederim. Dream Big sayesinde hayallerimdeki üniversitelerden kabul ve mülakatlar kazandım."

26/12/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TUĞÇE SAĞDIÇ
TOBB İşletme Mezunu
5.0

"Dream Big’ten Pelin Hanım ile tanıştığımda, diğer firmaların aksine bana en az 10 üniversiteye başvurabileceğimizi söyleyerek içimi rahatlattı. Ayrıca en son noktaya kadar devlet üniversitelerinden kabul almaya çalışacağına yönelik garanti verdi. Her süreçte yanımdaydı. Belge ve niyet mektubu için sürekli iletişimdeydik. Hizmet almaya başladığımda ise Ankara’da değildim ve online görüşme sağlamamıza rağmen hiçbir desteğini esirgemedi."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN BARIŞ
Arı Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big’in diğer firmalara kıyasla daha iyimser ve donanımlı olduğunu fark ettim. Alanında uzman danışmanlar, AP ve SAT gibi sınavların yanı sıra aktiviteler keşfetmeme bile yardımcı oldular. Dream Big ailesi, gece saatlerinde bile size zaman ayırabiliyor. Başvuru sürecinde iletişime geçmem gereken konularda her dakika ve her saat bizimle iletişimde kalıyorlar. Bence Dream Big, bu özelliğinden dolayı firmasını Türkiye’nin en iyisi yapıyor."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
UTKU POLAT
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
5.0

"Dream Big ile çalışmak verdiğim en doğru karardı. Dream Big’e gelmeden önce 3 farklı firma ile görüştüm. Bu firmalar, finansal çıkarlarını düşünüyorlardı ve istediğim ülkelerden kabul alamayacağımı söylüyorlardı. Dream Big ise her aşamada yanımdaydı. Her türlü konuda destek sağladılar ve alanında uzman insanlar ile çalışma fırsatı elde ettim. Pelin Hanım'ın desteği sayesinde de hayalimdeki üniversiteden kabul almayı başardım."

07/11/2023AS SEEN ON
Trust ReefTrust Reef
Bilgi Alın Arayın Whatsapp