IB Diploması ile Almanya Üniversite Başvurusu

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
IB, Almanya, Almanya'da Üniversite, IB Diploması, Uluslararası Bakalorya
EĞİTİM YAZILARI

14/12/2023

2185 Görüntülenme


IB Diploması ile Almanya Üniversite Başvurusu

Temmuz ayı ile birlikte, bir Almanya üniversite başvuru sürecine daha girmiş bulunuyoruz. Başvuru süreci, özellikle Almanya’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler ve veliler için pek çok soruyu beraberinde getiriyor ve Uluslararası Bakalorya programına dahil olan öğrencilerin Alman üniversitelerine nasıl başvuru yapacağı ve öğrencilerin hem IBO hem de Almanya nezdinde yerine getirmeleri gereken koşulların neler olduğu da bu sorular arasında yer alıyor. “IB Diploması ile Almanya Üniversite Başvurusu” konusunu anlayabilmek için genel hatlarıyla IB Diploma Programını tanımamız ve hem Almanya’nın hem de Alman üniversitelerinin IB Diplomasına nasıl yaklaştığını bilmemiz gerekiyor.

IB Diploma Programı

Uluslararası Bakalorya Diploması (International Baccalaureate (IB) Diploma), merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan International Baccalaureate Organization (IBO) tarafından verilen ve dünya genelinde binlerce okulda alınabilen bir okul bitirme yeterliliğidir. Konu hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir ya da;

yazılarımıza göz atabilirsiniz.

International Baccalaureate (IB) diploması, Almanya genelinde, Eğitim ve Kültür İşleri Bakanları Daimi Konferansı’nın 10 Mart 1986 tarihli kararının 7 Mart 2019 tarihli tadilinde öngörülen koşulların yerine getirilmesi hâlinde okul bitirme yeterliliği olarak kabul ediliyor.

2020 yılına kadar, International Baccalaureate Diploması, başvuru sahibi öğrenciler tarafından üniversitelerin tüm kabul koşulları yerine getirildiği takdirde, ilgili çalışma alanına (hukuk, tıp, mühendislik, edebiyat vs.) bakılmaksızın, bir üniversitenin sunduğu tüm eğitim programlarına doğrudan kabul imkânı sağlıyordu.

2021 yılı itibarıyla, IB diploması, öğrencilerin diploma programı boyunca aldıkları derslere bağlı olarak, serbest bölüm seçimi ile doğrudan genel üniversite kabulü ya da yine öğrencilerin diploma programı boyunca aldıkları derslere bağlı olarak belirli çalışma alanları ile sınırlandırılan kabul imkânı sunmaya başladı. 

Burada genel üniversite kabulü, yani “Allgemeiner Hochschulzugang”, yükseköğretime genel erişim anlamına geliyor ve öğrencilerin diledikleri lisans programlarına başvurmalarına olanak sağlıyor. Öte yandan bazı durumlarda, yukarıda da değindiğimiz üzere, öğrencilerin Almanya’da bir yükseköğretim kurumunda eğitim alma hakkı, öğrencinin IB diploma programı süresince aldığı derslere bağlı olarak, belirli bölümler ile sınırlandırılabiliyor.

International Baccalaureate (IB) Eğitim Programı, esas itibarıyla, dört bölümden oluşuyor.

 1. 3-12 yaş arası öğrencilere yönelik İlköğretim Programı, PYP (Primary Years Programme)
 2. 11-16 yaş arası öğrencilere yönelik Ortaöğretim Programı, MYP (Middle Years Programme)
 3. 16-19 yaş arası öğrencilere yönelik Diploma Programı, DP (Diploma Programme)
 4. 16-19 yaş arası öğrencilere yönelik Kariyer Yönelim Programı, CP (Career-related Programme)

Burada bahsettiğimiz, genel bir okul bitirme yeterliliği olan IB Diploma Programı, iki yıllık bir program olup, diploma programının müfredatı, sınavları da dahil olmak üzere 6 ders grubunu kapsıyor. Bu ders grupları;

 • Group 1: Studies in Language and Literature
  • Grup 1: Dil ve Edebiyat Çalışmaları
  • Örn.: Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Edebiyat ve Gösteri
 • Group 2: Language Acquisition
  • Grup 2: Dil Öğrenimi
 • Group 3: Individuals and Societies
  • Grup 3: Bireyler ve Toplumlar
  • Örn.: İşletme, Ekonomi, Coğrafya, Tarih, Küresel Siyaset, Felsefe, Psikoloji, Küresel Toplumda Bilgi Teknolojileri, Antropoloji ve Dünya Dinleri
 • Group 4: (Experimental) Sciences
  • Grup 4: Görgül (Ampirik) Bilimler 
  • (Örn.: Biyoloji, Bilgisayar Bilimi, Kimya, Tasarım Teknolojileri, Fizik vs.)
 • Group 5: Mathematics
  • Grup 5: Matematik
 • Group 6: The Arts
  • Grup 6: Sanatsal Dersler
  • Örn.: Dans, Müzik, Film, Tiyatro ve Görsel Sanatlar

Diploma Programı öğrencilerinin, bu ders gruplarından alacakları derslerin en az üçünü (veya dördünü) HL (Higher Level) düzeyinde, kalan dersleri ise SL (Standard Level) düzeyinde tamamlamaları gerekiyor. HL düzeyindeki derslerde toplam 240 ders saati ve SL düzeyindeki derslerde ise toplam 150 ders saatinin tamamlanmış olması gerekiyor.

Alman Üniversiteleri IB Diplomasına Nasıl Yaklaşıyor?

Şu ana kadar IB Diploma Programının gerekliliklerine değindik. Bu noktada Almanya’nın ve özellikle de Almancada “Kultusministerkonferenz” olarak isimlendirilen, Federal Almanya Cumhuriyeti eyaletlerinin eğitim bakanlarından oluşan üst makamın IB Diplomasına nasıl yaklaştığından bahsedeceğiz.

Yukarıda da değindiğimiz gibi International Baccalaureate (IB) diploması, Almanya genelinde, Eğitim ve Kültür İşleri Bakanları Daimi Konferansı’nın (günümüzde Alman Eğitim Bakanları Konferansı) 10 Mart 1986 tarihli kararının 7 Mart 2019 tarihli tadilinde öngörülen koşulların yerine getirilmesi hâlinde okul bitirme yeterliliği olarak kabul ediliyor. Bu karar, IB Diploması ve bu diploma ile üniversiteye giriş hakkında şunları söylüyor.

 1. Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IBO) yönetmeliklerine uygun olarak verilen bir Uluslararası Bakalorya Diploması, artan yıl gruplarında en az on iki yıllık örgün eğitim tamamlandıktan sonra alınmışsa ve aşağıda belirtilen şartlar yerine getirilmişse, üniversiteye giriş yeterliliği olarak tanınacaktır:
  1. IB Diploması için alınan 6 dersin, aşağıda belirtilen dersleri içermesi gerekmektedir:
 •  A veya B düzeyinde iki yabancı dil dersi (bunlardan en az birinin ileri düzey yabancı dil dersi “Dil A” - Dil ve/veya Edebiyat - veya HL düzeyinde “Dil B” dersi olması gerekmektedir);
 • En az bir fen bilimleri dersi (Biyoloji, Kimya, Fizik);
 • Matematik (Mathematics: Analysis and Approaches - Matematik: Analiz ve Yaklaşımlar veya Mathematics: Applications and Interpretation - Matematik: Uygulamalar ve Yorumlama) - (2021 yılında alınan SL düzeyi Mathematics: Analysis and Approaches veya SL düzeyi Mathematics: Applications and Interpretation dersleri, teknik üniversiteler için ve matematik/bilim/teknik alanlarına dahil olmayan eğitim programları sunan üniversiteler için alanla sınırlandırılmış giriş için yeterlilik olarak kabul edilir. Yalnızca belirli okullarda alınan matematik yeterliliği ilgili gereklilikleri karşılar ve üniversiteye genel giriş yeterliliği olarak tanınır.)
 • En az bir sosyal bilimler dersi (Tarih, Coğrafya, Ekonomi, Psikoloji, Felsefe, Sosyal Antropoloji, İşletme ve Yönetim, Küresel Siyaset)

Öğrencilerin alması gereken altıncı zorunlu ders, yukarıda veya aşağıda belirtilen derslerden biri olabilir:

 • Görsel Sanatlar, Müzik, Tiyatro/Sahne Sanatları, Film, Edebiyat ve Gösteri, ek bir modern yabancı dil dersi, Latince, Klasik Yunanca, Genel Kimya, Uygulamalı Kimya, Çevresel Sistemler ve Toplumlar, Bilgisayar Bilimi, Tasarım Teknolojisi, Dünya Dinleri, Spor, Egzersiz ve Sağlık Bilimleri, Dijital Toplum.
 1. HL (Higher Level) düzeyinde alınan 3 (veya 4) IB Diploma dersinden en az birinin ya matematik dersi ya da Biyoloji, Kimya, Fizik gibi bir fen dersi olması gerekmektedir.
 2. Tüm derslerin "IB Diploma Programı" kapsamında sürekli olarak, diğer bir deyişle, artan iki yıl grubunda alınmış olması gerekmektedir, diğer bir deyişle, öğrencinin iki yıllık program süresince herhangi bir ders değişikliği yapmamış olması gerekmektedir.
 3. Öğrencilerin belirtilen bu 6 zorunlu dersten IB not baremine göre en yüksek 7 puan üzerinden en az 4 puan almış olmaları gerekmektedir. Şayet öğrenci, yalnızca bir dersten 3 IB notu almışsa ve bu ders ile aynı zorluk seviyesinde olan bir başka dersten en az 5 IB notu almışsa ve diploma puanı en az 24 puana eşitse, bu durumun telafi edilmesi mümkün olabilir.
 1. Öğrenci şayet 1. Madde’de belirtilen koşulları yerine getiremiyorsa, IB Diploması’nın üniversiteye giriş yeterliliği olarak tanınması için, öğrencinin "Yabancı Üniversite Giriş Yeterliliklerinin, Hazırlık Kurslarının ve Değerlendirme Sınavının Tanınmasına İlişkin Çerçeve Kararnamesi" (15/04/1994 tarihli Eğitim ve Kültür İşleri Bakanları Konferansı Kararı, değiştirilmiş şekliyle) uyarınca ek bir sınava girmesi ve sınavı başarıyla geçmesi gerekmektedir.

Başvuru Süreci

IB Diploması ile başvuruda bulunacak olan öğrencilerin diplomalarının Eğitim ve Kültür İşleri Bakanları Daimi Konferansı (Kultusministerkonferenz) tarafından belirlenen standartlara uygun olup olmadığının kontrol ettirilmesi gerekiyor ve bunun için öğrencilerin IB notlarının Alman eğitim sistemine karşılık gelen notlara dönüştürülebilmesi ve öğrencilerin aldıkları derslerin içeriğinin kontrol edilebilmesi amacıyla Vorprüfungsdokumentation (VPD) başvurusu yapmaları gerekiyor. 

İlgili başvuru Uni-Assist platformu üzerinden yapılıyor. Öğrencilerin bu kontrol işlemi için mümkün olan en kısa sürede başvuru yapmaları büyük önem arz ediyor, zira öğrencilerin belgelerinin Uni-Assist tarafından işleme alınması birkaç hafta sürebiliyor.

IB Diploması sahibi olan öğrenciler, mezun oldukları okuldan veya IBO’dan transkriptlerini Uni-Assist’e göndermelerini talep edebilirler. Federal eyaletlerdeki “Offices for Certificate Recognition” tarafından resmi transkriptlere ilişkin olarak verilen nihai ve eksiksiz bildirimi almış olan öğrenciler, başvuru işlemlerini çevrim içi platformlar üzerinden başlatabilirler.

Öğrencilerin son başvuru tarihlerinden en geç 2 ay önce tüm belgelerini ve başvuru formlarını hazırlamış olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri üniversitelerin çevrim içi başvuru platformları üzerinden başvuru form ve belgelerini iletmiş olmaları gerekiyor.

 • IB Diplomasını hâlihazırda almış olan öğrencilerin;
  • Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından verilen, tüm dersleri ve notlarını gösteren son IB Diplomalarını ve
  • IB programının, son dönem raporu ve final notları da dahil olmak üzere, son iki yılına ait tüm raporlarını (dönem raporları veya transkriptler)

başvuruları esnasında ibraz etmeleri gerekiyor.

Söz konusu olan bu raporların, öğrencilerin son iki okul yılı boyunca 6 IB dersini hangi seviyede (SL veya HL) almış olduklarını göstermesi gerekiyor. Bazı üniversiteler başvuru için bu raporların resmi olarak onaylanmış nüshaları gerekiyor. Öğrencilerin raporlarının yalnızca elektronik ortamda bulunması durumunda, okullarından bu raporların çıktılarını almalarını ve kaşeleyip onaylamalarını talep etmeleri mümkün.

Ek olarak;

 • Öğrencilerin raporlarında 6 IB dersinin tamamı için ilgili seviyelerin (SL, HL) yazılı olmadığı, 
 • Raporlardaki ders isimlerinin IB Diplomasında belirtilenlerden farklı olduğu,
 • raporlarda dillerin "A", "B" veya "ab initio" olarak mı alındığı belirtilmediği ve/veya seviye eksik olduğu,
 • raporların / derslerin tamamının burada belirtilen bilgileri içermediği ve
 • Öğrencinin okulunun IB programındaki ikinci yılın son dönemine yönelik rapor vermediği

durumlarda, öğrencilerin okullarından ilave onay talep etmeleri gerekiyor.

Öğrencilerin IB Diplomalarının derslerin seviye ve kesin ders bilgilerini göstermesi yeterli olmayıp, öğrencilerin tüm raporlarının da bu bilgileri içermesi veya okullarından konuya ilişkin ek yazılı onay almaları gerekiyor.

 • Nihai IB Diplomasını veya IB Diploma Programı sonuçlarını henüz almamış olan öğrencilerin;
  • IB Diploma Program sonuçları birkaç hafta sonrasına kadar açıklanmayacak olsa bile, hâlihazırda düzenlenmiş olan tüm ders raporlarını ve gerekmesi durumunda, okullarından alacakları ek yazılı onayı mümkün olduğunca erken göndermeleri gerekiyor.

Öğrencilerin IB Diploma Program sonuçları, Ocak veya Temmuz ayı başında yayınlandıktan sonra IBO’nun web sitesi aracılığıyla doğrulanabiliyor. Bunun için;

 • Öğrencilerin okullarındaki IB koordinatöründen IB sonuçlarının güvenli web sitesi (IBIS) aracılığıyla ilgili başvuru platformunun erişimine açık hâle getirilmesini talep etmeleri gerekiyor. 
 • Sonuçlar hâlihazırda yayınlanmışsa, öğrencilerin IB sonuçlarının ilgili başvuru platformuna sunulması için IBO web sitesi üzerinden bir sonuç talebinde bulunmaları gerekiyor. 
 • Aksi takdirde öğrencilerin IB sonuçlarının doğrulanması mümkün olmuyor. 
 • Ek olarak öğrencilerin, IB sonuçlarının erişime açık hâle getirildiğini de başvuru yaptıkları üniversiteye ya da  aracı başvuru platformunun ilgili birimine en kısa süre içinde iletmeleri gerekiyor, zira öğrencilerin sonuçları otomatik olarak değerlendirilmiyor.

Yabancı Dil Koşulları

Öğrencilerin IB Diploma Programı kapsamında Almanca dersi almış olmaları, üniversitelerin Almanca dil koşulunu da karşıladıkları anlamına gelmiyor. Bu nedenle öğrencilerin başvuruda bulunacakları üniversitelerin dil koşullarını gözden geçirmeleri ve gerekmesi hâlinde dil yeterlilik sınavlarına girerek yeterlilik sertifikası almaları gerekebiliyor.

Almanya'da üniversite eğitimi almak konusunda en detaylı ve doğru bilgiler için uzman eğitim danışmanlarımız ile ücretsiz görüşme sağlayabilirsiniz. Kariyer planlaması, yurt dışında eğitim ve yurt dışı üniversiteleri hakkında sağladığımız güvenilir kaynaklar ve uzman danışmanlarımızla size destek oluyoruz. Deneyimli danışmanlarımız, yurt dışındaki eğitim sistemlerini ve üniversiteleri ayrıntılı bir şekilde size aktaracaktır. Ayrıca sitemize kayıt olarak Almanya üniversiteleri hakkında duyurulardan öncelikli olarak haberdar olabilirsiniz.IB Diploması ile Almanya Üniversite Başvurusu Hakkında Sıkça Sorulan SorularDünyanın En İyi Üniversiteleri

POPÜLER
Ücretsiz Başvuru Burs İmkanı

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

75 beğeni Kalite Puanı: 79

Almanya

Şehir: Münih
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 57
Lisans Ücreti: 162 EUR

Master Programı: 105
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 2

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Cambridge

42 beğeni Kalite Puanı: 99

İngiltere

Şehir: Cambridge
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 31
Lisans Ücreti: 25.734 GBP

Master Programı: 116
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

Stanford University

46 beğeni Kalite Puanı: 98

Amerika

Şehir: Stanford, California
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 97
Lisans Ücreti: 87.833 USD

Master Programı: 45
Statüsü: DEVLET
SHANGAI LIST SIRALAMASI: 2

Popüler Üniversiteler

POPÜLER
Burs İmkanı

Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT Kharagpur)

0 beğeni

Hindistan

Şehir: West Bengal
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 16
Lisans Ücreti: 600.000 INR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 4

POPÜLER
Burs İmkanı

Carleton College

2 beğeni

Amerika

Şehir: Northfield, MN
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 33
Lisans Ücreti: 91.126 USD

Statüsü: ÖZEL

POPÜLER ANLAŞMALI
Burs İmkanı

Massey University

0 beğeni

Yeni Zelanda

Şehir: Palmerston North
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 4

Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler

Onlar başardı, sıra sende!

Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.

Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN MALTA
TED Ankara Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big bölüm seçimimden, proje desteğine, essay mentörlüğünden, ders seçimlerime, mülakat hazırlığımdan, vizeme kadar tüm başvuru süreçlerimde eksiksiz olarak yardımcı oldu. Üniversitelerin beklediği karakter ve bilinç seviyesine ulaşmama çok yardım etti. Danışmanlarım, Essay mentörlerim, AP hocalarım, ve koçlarıma çok teşekkür ederim. Dream Big sayesinde hayallerimdeki üniversitelerden kabul ve mülakatlar kazandım."

26/12/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TUĞÇE SAĞDIÇ
TOBB İşletme Mezunu
5.0

"Dream Big’ten Pelin Hanım ile tanıştığımda, diğer firmaların aksine bana en az 10 üniversiteye başvurabileceğimizi söyleyerek içimi rahatlattı. Ayrıca en son noktaya kadar devlet üniversitelerinden kabul almaya çalışacağına yönelik garanti verdi. Her süreçte yanımdaydı. Belge ve niyet mektubu için sürekli iletişimdeydik. Hizmet almaya başladığımda ise Ankara’da değildim ve online görüşme sağlamamıza rağmen hiçbir desteğini esirgemedi."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN BARIŞ
Arı Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big’in diğer firmalara kıyasla daha iyimser ve donanımlı olduğunu fark ettim. Alanında uzman danışmanlar, AP ve SAT gibi sınavların yanı sıra aktiviteler keşfetmeme bile yardımcı oldular. Dream Big ailesi, gece saatlerinde bile size zaman ayırabiliyor. Başvuru sürecinde iletişime geçmem gereken konularda her dakika ve her saat bizimle iletişimde kalıyorlar. Bence Dream Big, bu özelliğinden dolayı firmasını Türkiye’nin en iyisi yapıyor."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
UTKU POLAT
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
5.0

"Dream Big ile çalışmak verdiğim en doğru karardı. Dream Big’e gelmeden önce 3 farklı firma ile görüştüm. Bu firmalar, finansal çıkarlarını düşünüyorlardı ve istediğim ülkelerden kabul alamayacağımı söylüyorlardı. Dream Big ise her aşamada yanımdaydı. Her türlü konuda destek sağladılar ve alanında uzman insanlar ile çalışma fırsatı elde ettim. Pelin Hanım'ın desteği sayesinde de hayalimdeki üniversiteden kabul almayı başardım."

07/11/2023AS SEEN ON
Trust ReefTrust Reef
Bilgi Alın Arayın Whatsapp