İngiltere'de Petrol Mühendisliği Okumak

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
İngiltere, Birleşik Krallık, İngiltere'de Okumak, Yurtdışı Eğitim, Petrol, Petrol Mühendisliği, Yükseköğrenim, Üniversite, Akademik
EĞİTİM YAZILARI

15/12/2023

216 Görüntülenme


İngiltere'de Petrol Mühendisliği Okumak

İngiltere'de petrol mühendisliği okumak, genellikle üniversitelerin mühendislik veya enerji alanlarında sundukları lisans veya yüksek lisans programlarına katılmayı içerir. Bu programlar, öğrencilere petrol ve doğalgaz endüstrisinde çalışacakları becerileri ve bilgileri kazandırmayı amaçlar. İngiltere’de bulunan okullar, petrol mühendisliği alanında prestijli bir eğitim vermesi ile bilinmektedir.

İngiltere'de petrol mühendisliği, petrol ve doğalgaz gibi hidrokarbon kaynaklarının keşfi, çıkarılması, işlenmesi ve kullanılmasıyla ilgili mühendislik disiplinidir. Petrol mühendisliği, enerji sektöründe önemli bir rol oynar ve enerji kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına odaklanır.

Petrol Mühendisliği Nedir?

Petrol mühendisliği, petrol ve doğalgazın yer altında bulunması, çıkarılması, işlenmesi ve kullanılması süreçlerini inceleyen, bu kaynakların ekonomik ve etkili bir şekilde çıkarılmasını sağlayan mühendislik dalıdır. Bu alandaki profesyoneller, enerji endüstrisindeki petrol ve doğal gaz rezervlerinin değerlendirilmesi, çıkarılması, üretimi ve işlenmesi süreçlerinde uzmanlaşmışlardır.

Petrol mühendisliği, genellikle aşağıdaki ana alanlara odaklanır:

 • Petrol ve Doğal Gaz Keşfi
  • Yer altındaki petrol ve doğal gaz rezervlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
 • Çıkarma ve Üretim
  • Petrol ve doğal gazın yeraltından çıkarılması ve üretilmesi süreçlerinin yönetilmesi.
 • Sondaj Mühendisliği
  • Sondaj operasyonlarının planlanması, yönetimi ve denetimi.
 • Rezervuar Mühendisliği
  • Rezervuarların modellenmesi, değerlendirilmesi ve optimize edilmesi.
 • Üretim Mühendisliği
  • Petrol ve doğal gazın sahadan tesislere nakledilmesi sürecinin planlanması ve yönetimi.
 • Petrol Rafinerileri
  • Ham petrolden çeşitli petrol ürünleri elde etmek için rafineri işlemlerinin tasarımı ve yönetimi.

Petrol mühendisleri, matematik, fizik, kimya ve mühendislik prensiplerini kullanarak enerji kaynaklarını etkili bir şekilde çıkarmak ve işlemek için çeşitli teknolojiler geliştirirler. Ayrıca, çevresel ve sürdürülebilirlik konularını da dikkate alarak enerji endüstrisinin gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik çözümler araştırırlar.

Petrol mühendisliği mezunları, enerji sektörü ve petrol endüstrisinde geniş bir yelpazede kariyer alanlarına sahiptir. Bu alanda okuyanlar, enerji kaynaklarının keşfi, üretimi, işlenmesi ve çevresel etkilerini ele alan uzmanlar olarak görev yapar. İşte petrol mühendisliği mezunlarının izleyebileceği bazı kariyer seçenekleri:

 • Petrol ve Doğalgaz Mühendisi 
  • Petrol mühendisleri, petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesi, sondaj operasyonları, üretim süreçleri ve rezervuar yönetimi konularında çalışabilirler. Bu pozisyonlar, enerji üretimi ve kaynak yönetimi ile ilgilenir.

 • Petrol Mühendisliği Danışmanı
  • Danışmanlar, enerji şirketlerine ve projelere teknik ve stratejik tavsiyelerde bulunurlar. Rezervuar modellemesi, sondaj planlaması ve operasyonel süreçler gibi konularda uzmanlaşırlar.

 • Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Yönetimi
  • Bu rol, bir enerji şirketinin operasyonlarını yönetmeyi içerir. Üretim, sondaj, güvenlik, çevresel uyumluluk ve kaynak yönetimi gibi alanlarda liderlik yaparlar.

 • Petrol Jeoloğu
  • Jeologlar, petrol ve doğalgaz rezervuarlarının yeraltı yapılarını inceleyerek kaynakların keşfi ve geliştirilmesi için bilgi sağlarlar. Stratigrafi, rezervuar karakterizasyonu ve sondaj planlaması gibi konularda uzmanlaşırlar.

 • Petrol Kimyageri
  • Petrol kimyagerleri, ham petrolün işlenmesi, rafinasyonu ve ürünlerin geliştirilmesi ile ilgilenirler. Rafinerilerde ve kimyasal tesislerde çalışabilirler.

 • Çevresel ve Enerji Politika Analisti
  • Mezunlar, enerji politikalarının analizi, çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve enerji stratejilerinin geliştirilmesi gibi konularda analist olarak görev yapabilirler.

 • Yenilenebilir Enerji Uzmanı
  • Bazı petrol mühendisleri, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyogaz ve hidroPetrol gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişte uzmanlaşabilirler.

 • Proje Yönetimi ve İş Geliştirme
  • Proje yöneticileri, enerji projelerini planlama, yönetme ve uygulama görevini üstlenirler. İş geliştirme uzmanları, yeni projelerin tanıtımı ve finansmanını yönetirler.

 • Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)
  • Ar-Ge pozisyonları, yeni enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve mevcut süreçlerin iyileştirilmesi üzerine odaklanır.

 • Enerji Danışmanlığı
  • Enerji danışmanları, enerji verimliliği, karbon azaltma ve sürdürülebilirlik konularında şirketlere ve kuruluşlara stratejik rehberlik sağlarlar.


İngiltere’de Petrol Mühendisliği Okumak İçin Gerekli Yeterlilikler

Yükseköğretim kurumlarının öğrencilerde aradığı akademik ve dil yeterlilikleri kurumdan kuruma farklılık gösterebilse de petrol mühendisliği programlarına başvurabilmek için öğrencilerin sahip olmaları gereken yeterlilikler şu şekilde sıralanabilir.

Akademik Yeterlilikler

 • 12 Yıllık Temel Eğitimi Başarıyla Tamamlamış Olmak
 • 4 Yıllık Lise Diploması ve Yüksek Mezuniyet Ortalaması Sahibi Olmak
  • Öğrencilerin A-Level veya International Baccalaureate (IB) gibi akademik yeterliliklere sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin bu programlar kapsamında almış olmaları gereken dersler üniversiteden üniversiteye değişebilmekle birlikte tipik olarak mühendislik ile doğrudan ve dolaylı ilişkili olan alan dersleridir.
  • International Baccalaureate (IB) Diploma Puanı: 33+
  • A-Level Notları: AAB – A*A*A (aldığınız IGCSE ve A-Level dersleri arasında mühendislik ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili alan derslerinin bulunması gerekmektedir.)
  • Bu yeterliliklere ek olarak üniversiteler öğrencilerden çeşitli sınavlara katılmalarını talep edebilir.

Dil Yeterlilikleri

International Baccalaureate (IB), A-Level ve Advanced Placement, IELTS, TOEFL kurs ve özel derslerimiz hakkında ücretsiz ön bilgilendirme almak için danışmanlığımızı ziyaret edebilir ya da bize telefonla ulaşabilirsiniz.

İngiltere’de Petrol Mühendisliği Okumak için Gerekli Evraklar

 • Lise öğreniminiz boyunca ve A-Level ya da International Baccalaureate (IB) programları kapsamında aldığınız derslerin ve sınav notlarınızın detaylı olarak yazılı bulunduğu resmi transkript belgeleri
 • Sahip olduğunuz akademik yeterlilikleri gösterir belgeler (örn.: Diplomalar, sertifikalar vb.)
 • İngilizce yeterlilik belgesi
  • IELTS Academic/IELTS UKVI, TOEFL, PTE Academic gibi İngilizce yeterlilik sınavlarından biri aracılığıyla alınan ve İngilizce yeterlilik düzeyini gösteren belge
 • Personal Statement/Essay
 • Tavsiye Mektupları
  • Akademik ve/veya profesyonel referanslarınızdan alacağınız tavsiye mektuplarınız.
 • Pasaport Kopyası
 • CV/Öz geçmiş
  • Sahip olduğunuz ilgili bilgi ve becerilerin yazılı bulunduğu öz geçmiş belgesi.
 • Ders dışı faaliyetlerinize yönelik olarak yaptığınız çalışmaları gösteren belgeler.

İngiltere’deki En İyi Petrol Mühendisliği Üniversiteleri

Petrol mühendisliği alanında İngiltere'de birçok üniversite bulunmaktadır. "En iyi" üniversiteler değerlendirme kuruluşlarına ve kişisel tercihlere bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak İngiltere'de petrol mühendisliği konusunda ün kazanmış bazı üniversiteler şu şekildedir:

 • Imperial College London
  • Imperial College London, mühendislik alanında dünya çapında tanınan bir üniversitedir. Petrol mühendisliği programlarıyla sektörde lider konumdadır.
 • University of Aberdeen
  • Aberdeen Üniversitesi, enerji sektörüne odaklanan bir üniversitedir ve özellikle petrol mühendisliği konusunda güçlü bir altyapıya sahiptir.
 • Heriot-Watt University
  • Heriot-Watt Üniversitesi, enerji, mühendislik ve petrokimya konularında uzmanlaşmış bir üniversitedir ve öne çıkan petrol mühendisliği programlarına sahiptir.
 • University of Manchester
  • Manchester Üniversitesi, geniş bir mühendislik yelpazesi sunan bir üniversitedir ve petrol mühendisliği konusunda güçlü bir reputasyona sahiptir.
 • University of Leeds
  • Leeds Üniversitesi, enerji ve sürdürülebilirlik konularında geniş bir yelpazede programlar sunmaktadır ve petrol mühendisliği açısından güçlüdür.
 • University of Strathclyde
  • Strathclyde Üniversitesi, mühendislik ve enerji konularında uzmanlaşmış, özellikle petrol ve doğalgaz endüstrisi için önemli bir merkezdir.
 • University of Southampton
  • Southampton Üniversitesi, enerji ve sürdürülebilirlikle ilgili geniş bir mühendislik branş yelpazesi sunan bir üniversitedir ve petrol mühendisliği konusunda güçlü bir altyapıya sahiptir.

Bu üniversiteler, petrol mühendisliği alanında güçlü programlar ve araştırma faaliyetleri ile bilinmektedir. Ancak, en iyi üniversite seçimi kişisel tercihlere, bütçeye ve kariyer hedeflerine bağlı olarak değişebilir. Başvurmadan önce her üniversitenin programlarını, öğretim kadrosunu ve mezunlarının iş bulma başarılarını değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

Ünlü Mezunlar

 • Imperial College London
  • Ünlü Mezunlar: Sir Thomas Boverton Redwood (Petrol kimyası ve endüstriyel uygulamaların öncülerinden), Raghib Ismail (Petrol mühendisi ve iş insanı).
 • University of Aberdeen
  • Ünlü Mezunlar: Howard Leach (Petrol mühendisi ve diplomat), Steve Harris (Petrol mühendisi ve iş insanı).
 • Heriot-Watt University
  • Ünlü Mezunlar: Alastair Cook (Petrol mühendisi ve iş insanı), Maria Iredale (Petrol mühendisi ve enerji uzmanı).
 • University of Manchester
  • Ünlü Mezunlar: Mark Carne (Petrol mühendisi ve Network Rail'in eski CEO'su), Nigel Whitehead (Petrol mühendisi ve iş insanı).

Bu üniversiteler, petrol mühendisliği programlarının yanı sıra enerji sektörü ile güçlü bağlantılara sahiptir. Bu nedenle de, İngiltere ve dünya genelindeki enerji projelerine katkıda bulunan birçok yetenekli mezun yetiştirmişlerdir. Unutmayın ki her üniversite, belirli bir vurgu ve özgünlük sunar, bu nedenle hangi üniversitenin sizin için en iyi olduğunu değerlendirmeniz önemlidir. Ayrıca, üniversitelerin web sitelerini inceleyerek programları ve başvuru gereksinimlerini kontrol edebilirsiniz.

İngiltere'de petrol mühendisliği okumak, öğrencilere dünya çapında tanınmış üniversitelerde eğitim alma fırsatı sunar. Bu eğitim, öğrencilere enerji sektörünün geleceğini şekillendirme ve enerji ihtiyacını karşılama fırsatı verir. Petrol mühendisliği, enerji kaynaklarının keşfi ve işlenmesi konularında önemli bir alandır ve İngiltere'de bu alanda eğitim almak, öğrencilere bu büyüleyici sektörde kariyer yapma fırsatı sunar. Daha çok bilgi almak ve danışmanlık hizmetimizden yararlanmak için bizlere ulaşabilirsiniz.İngiltere'de Petrol Mühendisliği Okumak Hakkında Sıkça Sorulan Sorularİletişim Formu

Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almak ister misiniz? Bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Adınız Soyadınız
Eposta Adresiniz
Telefon Numaranız
Mesajınız

Tüm bloglarda arama yapın.

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

POPÜLER ANLAŞMALI
Burs İmkanı

University of Sydney

15 beğeni Kalite Puanı: 87

Avustralya

Şehir: Sidney
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 87
Lisans Ücreti: 43.500 AUD

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 3

POPÜLER
Burs İmkanı

Stanford University

56 beğeni Kalite Puanı: 96

Amerika

Şehir: Stanford, California
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 97
Lisans Ücreti: 65.127 USD

Master Programı: 45
Statüsü: DEVLET
SHANGAI LIST SIRALAMASI: 2

POPÜLER
Ücretsiz Başvuru Burs İmkanı

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

85 beğeni Kalite Puanı: 79

Almanya

Şehir: Münih
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 57
Lisans Ücreti: 162 EUR

Master Programı: 105
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 2

Popüler Üniversiteler

POPÜLER
Burs İmkanı

Gadjah Mada University

1 beğeni

Endonezya

Şehir: Sleman
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 12
Lisans Ücreti: 23.000.000 IDR

Statüsü: DEVLET

POPÜLER
Burs İmkanı

Johannes Kepler University Linz

3 beğeni

Avusturya

Şehir: Linz
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 25
Lisans Ücreti: 726 EUR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 8

POPÜLER ANLAŞMALI
Ücretsiz Başvuru Burs İmkanı

POLI Design

1 beğeni

İtalya

Şehir: Milano
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK

Master Programı: 20
Statüsü: DEVLET

Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler

Onlar başardı, sıra sende!

Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.

Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN MALTA
TED Ankara Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big bölüm seçimimden, proje desteğine, essay mentörlüğünden, ders seçimlerime, mülakat hazırlığımdan, vizeme kadar tüm başvuru süreçlerimde eksiksiz olarak yardımcı oldu. Üniversitelerin beklediği karakter ve bilinç seviyesine ulaşmama çok yardım etti. Danışmanlarım, Essay mentörlerim, AP hocalarım, ve koçlarıma çok teşekkür ederim. Dream Big sayesinde hayallerimdeki üniversitelerden kabul ve mülakatlar kazandım."

26/12/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TUĞÇE SAĞDIÇ
TOBB İşletme Mezunu
5.0

"Dream Big’ten Pelin Hanım ile tanıştığımda, diğer firmaların aksine bana en az 10 üniversiteye başvurabileceğimizi söyleyerek içimi rahatlattı. Ayrıca en son noktaya kadar devlet üniversitelerinden kabul almaya çalışacağına yönelik garanti verdi. Her süreçte yanımdaydı. Belge ve niyet mektubu için sürekli iletişimdeydik. Hizmet almaya başladığımda ise Ankara’da değildim ve online görüşme sağlamamıza rağmen hiçbir desteğini esirgemedi."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN BARIŞ
Arı Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big’in diğer firmalara kıyasla daha iyimser ve donanımlı olduğunu fark ettim. Alanında uzman danışmanlar, AP ve SAT gibi sınavların yanı sıra aktiviteler keşfetmeme bile yardımcı oldular. Dream Big ailesi, gece saatlerinde bile size zaman ayırabiliyor. Başvuru sürecinde iletişime geçmem gereken konularda her dakika ve her saat bizimle iletişimde kalıyorlar. Bence Dream Big, bu özelliğinden dolayı firmasını Türkiye’nin en iyisi yapıyor."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
UTKU POLAT
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
5.0

"Dream Big ile çalışmak verdiğim en doğru karardı. Dream Big’e gelmeden önce 3 farklı firma ile görüştüm. Bu firmalar, finansal çıkarlarını düşünüyorlardı ve istediğim ülkelerden kabul alamayacağımı söylüyorlardı. Dream Big ise her aşamada yanımdaydı. Her türlü konuda destek sağladılar ve alanında uzman insanlar ile çalışma fırsatı elde ettim. Pelin Hanım'ın desteği sayesinde de hayalimdeki üniversiteden kabul almayı başardım."

07/11/2023AS SEEN ON
Trust ReefTrust Reef
Bilgi Alın Arayın Whatsapp