TOEFL Sınavı Nedir?

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
TOEFL, TOEFL Sınavı, TOEFL Sınavı Nedir, TOEFL Başvuru, TOEFL Sınavı Başvuru
SINAVLAR

01/04/2024

6576 Görüntülenme


TOEFL Sınavı Nedir?

TOEFL veya Test of English as a Foreign Language, ana dili İngilizce olmayan ve eğitim ve iletişim dilinin İngilizce olduğu ülkelerdeki üniversitelere kayıt olmak isteyen bireylerin İngilizce dil becerilerini ölçmek üzere tasarlanmış olan, standartlaştırılmış uluslararası bir yeterlilik sınavıdır. TOEFL sınavı, tarihleri ve ücretleri nelerdir gibi sorularınızın tüm cevaplarını bu içerikte bulabilirsiniz. Alternatif olarak Dream Big Yurt Dışında Üniversite Danışmanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

160'tan fazla ülkede, 11.500'den fazla eğitim kurumu tarafından kabul edilen TOEFL, IELTS, Cambridge Assessment English gibi diğer sınavların yanında, dünya çapında en çok kabul gören İngilizce yeterlilik sınavlarından bir tanesidir.

Özel ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Educational Testing Service (ETS) tarafından hazırlanan ve uygulanan TOEFL sınavı, aslen 1962 yılında ana dili İngilizce olmayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan üniversitelerde yüksek öğrenim görmek isteyen bireylerin İngilizce dil yeterliliğini sağlama konusunda yaşanan problemlere çözüm bulmak amacıyla bir araya gelen hükümet ve özel kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir ulusal konsey tarafından oluşturulmuştur.

İlk kez 1964 yılında gerçekleştirilen TOEFL sınavı, zaman içerisinde uluslararası alanda geçerlilik kazanarak, pek çok farklı ülkeden çok sayıda eğitim kurum ve kuruluşu tarafından kabul gören bir yeterlilik sınavı hâline gelmiştir.

TOEFL sınavı TOEFL iBT (bilgisayar tabanlı sınav) ve TOEFL PBT (yazılı sınav) olarak ikiye ayrılmakla birlikte, günümüzde bilgisayar aracılığıyla dijital ortamda gerçekleştirilen TOEFL iBT sınavı daha çok rağbet görmektedir. Bununla birlikte, bilgisayar teknolojisinin yeterli olmadığı ülkelerde veya isteğe bağlı olarak kâğıt tabanlı olarak da yapılabilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya’daki üniversiteler ile Kanada’daki lisansüstü programlar tarafından en çok tercih edilen İngilizce yeterlilik sınavı olup, Amerika, Kanada, Almanya ve Fransa üniversitelerine, diğer tüm İngilizce yeterlilik sınavı sonuçlarının toplamından daha fazla TOEFL puan rapor belgesi gönderilmektedir. 

Dünya genelinde 35 milyondan fazla öğrencinin İngilizce dil becerilerini göstermek için girdiği TOEFL sınavına yönelik olarak yapılan bir araştırmaya göre, TOEFL sınavına giren öğrencilerin %90'ı tercih ettikleri 1. veya 2. üniversiteye yerleşebilmektedir.

TOEFL iBT sınavı sınav katılımcılarının İngilizce dilindeki okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere 4 dil becerisini değerlendirmektedir. TOEFL iBT sınavı üç farklı formatta uygulanmaktadır:

- TOEFL iBT Test: Yetkili bir TOEFL iBT test merkezinde bulunan bir bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

- TOEFL iBT Home Edition: Sınav katılımcıları sınava bir gözetmen eşliğinde, kendi evlerinde girmektedir.

- TOEFL iBT Paper Edition: Okuma, Dinleme ve Yazma testleri yetkili bir sınav merkezinde, Konuşma testi evde bilgisayar üzerinde olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilmektedir.

TOEFL Sınavı Tarihleri

2024 yılı Ocak-Mart TOEFL Sınavı tarihleri aşağıda listelenmiştir. TOEFL sınavı tarihlerini alternatif olarak ETS üzerinden inceleyebilirsiniz.

 • 12.01.2024
 • 13.01.2024
 • 17.01.2024
 • 20.01.2024
 • 26.01.2024
 • 27.01.2024
 • 03.02.2024
 • 07.02.2024
 • 16.02.2024
 • 17.02.2024
 • 21.02.2014
 • 24.02.2024
 • 01.03.2024
 • 02.03.2024
 • 06.03.2024
 • 10.03.2024
 • 16.03.2024
 • 17.03.2024
 • 20.03.2024
 • 23.03.2024
 • 27.03.2024

TOEFL Sınavı Ücreti

TOEFL Sınavı ücretleri ülkemiz için $157 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretinizi kredi veya banka kartı ile ödeyebilirsiniz. TOEFL sınavı başvurusu yaparken sınavın ücretini sınavdan en az 30 gün önce yatırdığınızdan emin olmalısınız. Geç başvuru ve ücret ödemeleri TOEFL sınavı için kabul edilmemektedir.

TOEFL iBT Sınavının Yapısı

Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma olmak üzere 4 bölümden meydana gelen TOEFL iBT Sınavında, sınav katılımcılarından İngilizce dilinde bu 4 iletişim becerisini bir araya getiren, örneğin;

Okuma, dinleme ve akabinde sorulan bir soruya yanıt vermek üzere konuşma,

Dinleme ve ardından sorulan bir soruya yanıt vermek üzere konuşma,

Okuma, dinleme ve ardından sorulan bir soruya yanıt vermek üzere yazma

gibi görevlerin yerine getirilmesi istenmektedir.

Bölüm

Süre

Soru Sayısı

Görevler

Okuma

54–72 dakika

30–40 soru

Verilen pasajların (3 ya da 4 akademik makale) okunması ve ilgili soruların yanıtlanması.

Dinleme

41–57 dakika

28–39 soru

Bir sınıf ortamında geçen kısa bir konuşmaya ilişkin bir kaydın dinlenip, ilgili soruların yanıtlanması.

Ara

10 dakika

Konuşma

17 dakika

4 görev

Bilindik bir konu hakkında konuşulması ve okunan ve dinlenen materyaller üzerine tartışılması.

Yazma

50 dakika

2 görev

Verilen bir pasajın okunması, bir ses kaydının dinlenmesi ve yanıt olarak bir metin yazılması.

TOEFL iBT Okuma Bölümü

TOEFL iBT® Okuma bölümü, sınav katılımcılarının akademik bir ortamda kullanılan materyalleri ne kadar iyi okuyup anlayabildiğini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Her biri yaklaşık 700 kelime uzunluğunda, pasaj başına 10 soru içeren 3 veya 4 okuma parçası içermektedir ve sınav katılımcılarına bölümdeki tüm soruları cevaplamak için 54 ila 72 dakika aralığında bir süre verilmektedir.

TOEFL iBT Dinleme Bölümü

TOEFL iBT sınavının dinleme bölümü, sınav katılımcılarının İngilizce dilinde gerçekleşen konuşmaları ve dersleri anlayabilme yetisini ölçmek için tasarlanmış olup, aşağıda belirtilen yetilerin değerlendirilmesi için ses kayıtlarının dinlenmesini içermektedir;

- Temel Kavrama Kabiliyeti

- Pragmatik Kavrama Kabiliyeti (konuşan kişinin tutumu vb.) ve Alınan Bilgileri Birbiriyle İlişkilendirebilme ve Sentezleyebilme Kabiliyeti

Konuşma bölümünde, üniversite dersleri ve konuşmalar olmak üzere iki farklı türden deneme unsuru yer almaktadır. Bu ses kayıtlarının her ikisi de bir üniversite kampüsünde kullanılan bir dil ile gerçekleştirilmektedir.

- Her biri 3 ila 5 dakika uzunluğunda, her bir ders başına 6 soru olacak şekilde 3-4 üniversite dersi.

- Her biri 3 dakika uzunluğunda, her bir konuşma başına 5 soru olacak şekilde 2-3 konuşma.

Sınav katılımcılarının, kendilerine verilen soruları yanıtlamalarına yardımcı olmak amacıyla test boyunca dinletilen herhangi bir sesli ögeye ilişkin not almasına müsaade edilmektedir.

TOEFL iBT Konuşma Bölümü

TOEFL iBT sınavının konuşma bölümü, sınav katılımcılarının akademik ortamlarda etkili bir şekilde İngilizce konuşup konuşamadığını ölçmek için tasarlanmıştır. Sınav katılımcılarının hem sınıf içinde hem de sınıf dışında karşılaşabilecekleri gerçek hayattan durumlara benzeyen 4 görevden meydana gelmektedir.

- 1. Soru “bağımsız konuşma görevi” olarak adlandırılmaktadır, zira bu soruyu yanıtlarken sınav katılımcılarının tamamen kendi fikirlerine ve deneyimlerine dayanarak cevap vermesi gerekmektedir.

- 2. ila 4. Sorular, “tümleşik konuşma görevleri” olarak adlandırılmaktadır, çünkü bu sorular sınav katılımcılarının soruları İngilizce dilindeki dinleme ve konuşma veya dinleme, okuma ve konuşma yetilerini tıpkı bir sınıfta veya sınıf dışına bir ortamdaymış gibi bir araya getirerek cevaplandırmasını gerektirmektedir.

Sınav katılımcılarına her bir soruyu yanıtlamadan önce hazırlanmaları için 15 ila 30 saniyelik bir süre tanınmakta olup, katılımcılardan 45 ila 60 saniye sürecek bir yanıt vermeleri istenmektedir. Sınavın konuşma bölümünü tamamlamaları için, sınav katılımcılarına 17 dakikalık bir süre tanınmaktadır.

TOEFL iBT Yazma Bölümü

TOEFL iBT Yazma Bölümü, sınav katılımcılarının akademik bir ortamda İngilizce dilindeki yazma becerilerini ölçmek için tasarlanmış olup, katılımcıların fikirlerini net, açık, anlaşılır ve iyi organize edilmiş bir şekilde sunmasını gerektirmektedir. Yazma bölümünde 2 görev bulunmaktadır:

- Tümleşik Yazma Görevi (20 Dakika) - Sınav katılımcılarından kendilerine verilen kısa bir pasajı okumaları ve yine kısa bir ses kaydını dinlemeleri, ardından okudukları ve dinledikleri unsurlara cevaben bir metin yazmaları istenmektedir.

- Bağımsız Yazma Görevi (30 Dakika) - Sınav katılımcılarından bir yazı konusuna cevaben kişisel deneyim veya görüşlerinden yola çıkarak bir Essay yazmaları istenmektedir.

TOEFL iBT Sınavının Puanlanması

TOEFL sınavından resmi bir puan alabilmek için, sınav katılımcılarının Reading ve Listening bölümlerinin her birinde en az bir soruyu yanıtlamaları, en az bir kompozisyon yazmaları ve en az bir tane de Speaking görevini tamamlamaları gerekmektedir.

Sınav katılımcılarının TOEFL sınavı puan raporunda, puanların yanı sıra performans düzeylerini yansıtan performans geri bildirimi ve belirtilen puan aralığındaki katılımcıların genel olarak yapabilecekleri görevlerin bir açıklaması yer almaktadır. TOEFL sınavı puan rapor belgesi, sınav tarihinden sonraki 2 yıl boyunca geçerli olup, TOEFL sınavı, 0-120 arasında bir puan ölçeği ile puanlandırılmaktadır.

Sınav katılımcılarına gönderilen puan raporunda ölçeklendirilmiş 4 adet bölüm puanı ve 1 adet toplam puan yer almaktadır. Her bir bölüm, 0 ila 30 arasında bir puan aralığına sahiptir ve bu puanlar 0 ile 120 aralığında bir toplam puanın elde edilmesi için birbirine eklenmektedir.

Her bir becerinin 4 veya 5 adet yeterlilik seviyesi bulunmaktadır.

Dil Becerileri

Yeterlilik Seviyesi

Okuma

İleri (24-30)
Orta Yüksek (18-23)
Orta Düşük (4-17)
Düşük (0-3)

Dinleme

İleri (22-30)
Orta Yüksek (17-21)
Orta Düşük (9-16)
Düşük (0-8)

Konuşma

İleri (25-30)
Orta Yüksek (20-24)
Orta Düşük (16-19)
Temel (10-16)
Düşük (0-9)

Yazma

İleri (24-30)
Orta Yüksek (17-23)
Orta Düşük (13-16)
Temel (7-12)
Düşük (0-6)

 TOEFL Sınavı Nedir? Hakkında Sıkça Sorulan SorularTOEFL sınavı, diğer pek çok dil yeterlilik sınavı gibi okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere 4 bölümden meydana gelmektedir. Okuma bölümü 30-40 sorudan, Dinleme bölümü 28-39 sorudan, Konuşma bölümü, bilindik bir konu hakkında konuşulmasını ve okunan ve dinlenen materyaller üzerine tartışılmasını gerektiren 4 konuşma görevinden ve Yazma bölümü ise berilen bir pasajın okunması, bir ses kaydının dinlenmesi ve yanıt olarak bir metin yazılmasını gerektiren 2 yazma görevinden meydana gelmektedir.

TOEFL sınavı yaklaşık 3 saat sürmektedir. Katılımcılara; okuma bölümü için 54-72 dakika, dinleme bölümü için 41 - 57 dakika, konuşma bölümü için 17 dakika ve yazma bölümü için 50 dakika süre verilir. İki sınav bölümü arasında 10 dakikalık bir ara olabilir.

TOEFL sınavından resmi bir puan alabilmek için, sınav katılımcılarının Reading ve Listening bölümlerinin her birinde en az bir soruyu yanıtlamaları, en az bir kompozisyon yazmaları ve en az bir tane de Speaking görevini tamamlamaları gerekmektedir. TOEFL sınavı, 0-120 arasında bir puan ölçeği ile puanlandırılmaktadır. Sınav katılımcılarına gönderilen puan raporunda ölçeklendirilmiş 4 adet bölüm puanı ve 1 adet toplam puan yer almaktadır. Her bir bölüm, 0 ila 30 arasında bir puan aralığına sahiptir ve bu puanlar 0 ile 120 aralığında bir toplam puanın elde edilmesi için birbirine eklenmektedir.

TOEFL sınavının yalnızca Okuma ve Dinleme bölümü çoktan seçmelidir.

TOEFL sınavına dilediğiniz kadar girebilirsiniz.

TOEFL sınavı yılda 50 kez düzenlenir.

TOEFL sınavına girdikten sonra 2 yıl boyunca ek sınav sonuç belgesi talep edebilirsiniz. Ek sınav sonucu belgenizin ikincisi istediğiniz kuruma gönderilir.

Kimliğiniz veya pasaportunuzu online kayıt sistemine yüklemeniz gerekmektedir. Sürücü belgeleri, okul kimlik kartı veya benzeri belgeler kabul edilmemektedir.

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

POPÜLER
Burs İmkanı

Massachusetts Institute of Technology, MIT

50 beğeni Kalite Puanı: 100

Amerika

Şehir: Cambridge
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 50
Lisans Ücreti: 82.730 USD

Statüsü: ÖZEL
QS NEWS SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

Harvard University

65 beğeni Kalite Puanı: 98

Amerika

Şehir: Cambridge, Massachusetts
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 56
Lisans Ücreti: 82.950 USD

Statüsü: ÖZEL
SHANGAI LIST SIRALAMASI: 1

Burs İmkanı

ETH ZURICH – Swiss Federal Institute of Technology

35 beğeni Kalite Puanı: 93

İsviçre

Şehir: Zürih
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 23
Lisans Ücreti: 730 CHF

Master Programı: 49
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

Popüler Üniversiteler

POPÜLER ANLAŞMALI
Ücretsiz Başvuru Burs İmkanı

POLI Design

1 beğeni

İtalya

Şehir: Milano
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK

Master Programı: 20
Statüsü: DEVLET

POPÜLER

Universidad de Buenos Aires

13 beğeni

İspanya

Şehir: Ciudad Universitaria
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 67

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Ücretsiz Başvuru Burs İmkanı

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

75 beğeni Kalite Puanı: 79

Almanya

Şehir: Münih
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 57
Lisans Ücreti: 162 EUR

Master Programı: 105
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 2

Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler

Onlar başardı, sıra sende!

Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.

Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN MALTA
TED Ankara Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big bölüm seçimimden, proje desteğine, essay mentörlüğünden, ders seçimlerime, mülakat hazırlığımdan, vizeme kadar tüm başvuru süreçlerimde eksiksiz olarak yardımcı oldu. Üniversitelerin beklediği karakter ve bilinç seviyesine ulaşmama çok yardım etti. Danışmanlarım, Essay mentörlerim, AP hocalarım, ve koçlarıma çok teşekkür ederim. Dream Big sayesinde hayallerimdeki üniversitelerden kabul ve mülakatlar kazandım."

26/12/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TUĞÇE SAĞDIÇ
TOBB İşletme Mezunu
5.0

"Dream Big’ten Pelin Hanım ile tanıştığımda, diğer firmaların aksine bana en az 10 üniversiteye başvurabileceğimizi söyleyerek içimi rahatlattı. Ayrıca en son noktaya kadar devlet üniversitelerinden kabul almaya çalışacağına yönelik garanti verdi. Her süreçte yanımdaydı. Belge ve niyet mektubu için sürekli iletişimdeydik. Hizmet almaya başladığımda ise Ankara’da değildim ve online görüşme sağlamamıza rağmen hiçbir desteğini esirgemedi."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN BARIŞ
Arı Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big’in diğer firmalara kıyasla daha iyimser ve donanımlı olduğunu fark ettim. Alanında uzman danışmanlar, AP ve SAT gibi sınavların yanı sıra aktiviteler keşfetmeme bile yardımcı oldular. Dream Big ailesi, gece saatlerinde bile size zaman ayırabiliyor. Başvuru sürecinde iletişime geçmem gereken konularda her dakika ve her saat bizimle iletişimde kalıyorlar. Bence Dream Big, bu özelliğinden dolayı firmasını Türkiye’nin en iyisi yapıyor."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
UTKU POLAT
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
5.0

"Dream Big ile çalışmak verdiğim en doğru karardı. Dream Big’e gelmeden önce 3 farklı firma ile görüştüm. Bu firmalar, finansal çıkarlarını düşünüyorlardı ve istediğim ülkelerden kabul alamayacağımı söylüyorlardı. Dream Big ise her aşamada yanımdaydı. Her türlü konuda destek sağladılar ve alanında uzman insanlar ile çalışma fırsatı elde ettim. Pelin Hanım'ın desteği sayesinde de hayalimdeki üniversiteden kabul almayı başardım."

07/11/2023AS SEEN ON
Trust ReefTrust Reef
Bilgi Alın Arayın Whatsapp