SAT Sınavı Nedir?

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
SAT, Scholastic Aptitude Test, SAT Sınavı, SAT Nedir
SINAVLAR

15/05/2024

10844 Görüntülenme


SAT Sınavı Nedir?

İngilizce açılımı Scholastic Aptitude Test olan SAT Sınavı Amerika'da bulunan üniversitelere girmek için gerekli olan bir sınavdır. SAT sınavına nasıl başvurabileceğiniz hakkında detaylı bilgi almak için başvuru danışmanlığımızı ziyaret edebilirsiniz. 

SAT sınavı, 1900 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrencileri üniversite başarısı ve yükseköğretime geçiş imkânları ile buluşturmak amacıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan College Board tarafından oluşturulmuş ve ilk kez 1926 yılında uygulamaya konmuş olan bir üniversite giriş sınavıdır. Esasen Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanmaya başlanan ve zaman içinde yükseköğretime geçişte uluslararası statüye ulaşarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra, Hindistan, Birleşik Krallık, Singapur, Malezya, Kanada, Avustralya ve daha pek çok ülkede bilinir hâle gelen SAT sınavı, günümüzde aralarında dünyanın önde gelen eğitim kurumlarının yer aldığı yaklaşık 5.000 kuruluş tarafından tanınmakta ve uygulanmaktadır.

Öğrencilerin ortaöğretim hayatları boyunca edinmiş oldukları bilgi ve becerileri kullanabildikleri seviyeyi ve akademik başarı için ihtiyaç duyulan eleştirel düşünme ve analiz yetilerini ölçmek için tasarlanmış olan SAT sınavı, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ve yurtdışındaki üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler tarafından talep görmekte olup, çoğu öğrenci tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan üniversitelerin kabul koşullarını karşılamak için kullanılmaktadır. Dünya üzerinde 85’ten fazla ülkede, yaklaşık 5.000 üniversite tarafından kabul gören SAT sınavı, Birleşik Devletler’de yılda yedi kez ve diğer ülkelerde yılda altı kez uygulanmaktadır. Birleşik Devletler ve Kanada'da bulunan üniversitelerin büyük bir çoğunluğuna ek olarak, Avrupa, Asya ve Avustralya'da da pek çok üniversite tarafından kabul gören SAT sınavı, dünya üzerindeki en prestijli üniversitelerde akademik burs kazanmak isteyen öğrenciler için bir gerekliliktir, zira öğrencilerin SAT sınavından alacakları yüksek puanlar, bu öğrencileri eğitim kurumları nezdinde diğer öğrencilerden daha yüksek bir pozisyona yerleştirmektedir.

SAT Sınavı Başvurusu Nasıl Yapılır?

SAT sınavı başvuruları ülkelerdeki başvuru merkezlerinden. veya online olarak yapılmaktadır. Sınav başvurunuzu sınavdan en az 1 ay öncesinden yapmanız gerekmektedir. Sınav tarihleri ve başvuru tarihlerini Dream Big Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı aracılığıyla takip ederek başvurunuzu erken bir tarihte yapabilirsiniz.

SAT Sınavı Tarihleri

2023 yılı SAT sınavı tarihleri aşağıda listelenmiştir. 2023-2024 yılı SAT sınavı tarihleri eğitim ve öğretim programı başladığında açıklanacaktır.

 • 4 Mayıs 2024
 • 1 Haziran 2024
 • 24 Ağustos 2024
 • 5 Ekim 2024
 • 2 Kasım 2024
 • 7 Aralık 2024
 • 8 Mart 2025
 • 3 Mayıs 2025
 • 6 Haziran 2025

SAT Sınavı Soruları

SAT sınavının her bölümünde birbirinden farklı içeriğe sahip sorular yer alabilmektedir. SAT sınavında 52 soru Reading bölümünde, 44 soru Writing and Language bölümünde, 58 soru da Math bölümünde bulunmaktadır. Toplamda 154 soru bulunan bu sınavın örnek sorularını görüntülemek için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz. Örnek sorular The College Board tarafından hazırlanmıştır.

SAT Sınavı Konuları

SAT Sınavında Yapılan Değişiklikler

SAT sınavlarını hazırlayan ve uygulayan College Board, 2021 yılının Ocak ayı itibarıyla, öğrenciler, öğretmenler ve eğitim-öğretim kurumlarından gelen talepler doğrultusunda SAT Subject Test ve SAT with Essay sınavlarının artık uygulanmayacağını duyurmuştur. 

İlaveten College Board, SAT Sınavlarını 2024 yılı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde ve 2023 yılı itibarıyla diğer ülkelerde bilgisayar üzerinden dijital formatta gerçekleştirme kararı almış ve bu sayede sınav katılımcılarının sınav sonuçlarının artık yalnızca birkaç gün içinde açıklanabileceğini belirtmiştir.

SAT sınavında yapılan değişiklikler sınav sonucunu etkilemeyecektir. Sınavın dijital olması sınav sonuçlarının açıklanmasını hızlandırarak dünya üzerinden birçok öğrencinin kolay bir şekilde sınava katılmasını sağlar.

SAT Sınavına Ne Zaman Girmelisiniz?

SAT Sınavının Yapısı

Her yıl genellikle Ekim, Kasım, Aralık, Mart, Mayıs, Haziran ve Ağustos aylarında düzenlenen SAT sınavı, sınava giren öğrencilerin okuma, yazma, dil ve matematik becerilerini değerlendirmektedir.

SAT Sınavı; (1) Reading Test (Okuma), (2) Writing and Language Test (Yazma ve Dil) ve (3) Math Test (Matematik) olmak üzere toplam üç testten meydana gelmekte ve sınavı tamamlayabilmeleri için öğrencilere üç saat süre verilmektedir.

Sınav Bölümü

Ayrılan Süre (dk.)

Soru Sayısı

Reading
(Okuma)

65

52

Writing and Language
(Yazma ve Dil)

35

44

Math
(Matematik)

80

58

Toplam

180

154

SAT Sınavında yer alan soruların büyük bir kısmı, çoktan seçmeli sorulardan meydana gelmekte olup, bununla birlikte bazı matematik sorularında cevabın yazılı olarak verilmesi istenebilmektedir. Çoktan seçmeli soruların her biri 4 şık içermektedir.

SAT Reading Test (Okuma Testi)

SAT sınavı kapsamında sınav katılımcılarına verilen Okuma Testi, beş okuma pasajından ve bunlara müteakiben her bir pasaj için katılımcılara yöneltilen sorulardan meydana gelmektedir. Sınav katılımcılarına sınavın bu bölümünü tamamlamaları için 65 dakikalık bir süre verilmekte olup, sınavın bu bölümü toplamda 52 soru içermektedir.

Okuma testinde yer alan bu beş pasaj, birbirinden bağımsız olan dört adet pasaj ve birlikte okunması gereken bir çift pasajdan oluşmaktadır. Söz konusu olan birbirinden bağımsız pasajlar ve çift hâlinde olan pasajların her biri yaklaşık 500 ila 750 sözcükten oluşmakta ve pasaj konuları aşağıda belirtilen türde dokümanlardan seçilmektedir:

 • Kurgu türünde bir eserden alınan 1 edebi pasaj.
 • Amerika Birleşik Devletleri’nin kurucu belgelerinden (örn. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası) alınan 1 ya da 2 adet pasaj veya ilham kaynağı oldukları Great Global Conversation’dan alınan bir metin. Öte yandan burada kullanıldığı hâliyle Great Global Conversation, dünyanın farklı yerlerinden bir araya getirilen özgürlük, adalet veya insanlık onuru gibi konulara (örn. Nelson Mandela tarafından yazılan bir konuşma) ilişkin çalışmaları ifade etmektedir.
 • Ekonomi, psikoloji, sosyoloji ya da diğer sosyal bilimler alanlarında yapılan çalışmalardan alınan 1 adet pasaj.
 • Yer bilimi, biyoloji, kimya veya fizik gibi alanlardaki temel kavram ve gelişmeleri inceleyen bilimsel çalışmalardan alınan 2 adet pasaj.

SAT Okuma Testinde yer alan soruların bazıları, sınav katılımcılarının, bir yazarın pasajda yer alan bir iddiayı desteklemek üzere sunduğu kanıtları ne şekilde kullandığını anlamalarını ve bunu göstermelerini gerektirmektedir. Bunun gibi sorular sınav katılımcılarından, yazarın pasajda değindiği bir noktayı destekleyen ilgili pasaj bölümünü tanımlamalarını, pasaj içerisinden bir önceki sorunun cevabını en iyi şekilde destekleyen ilgili kanıtı bulmalarını ve bilgilendirici nitelik taşıyan bir grafik ve bu grafiğin eşleştirildiği pasaj arasındaki ilişkiyi tespit etmelerini isteyebilmektedir.

Okuma testinde yer alan soruların çoğu, sınav katılımcılarından bir sözcüğün anlamını bağlam içerisinde tanımlamalarını istemektedir. Bu noktada “bağlam içerisinde” ifadesi önem arz etmektedir, zira bu sorular sınav katılımcılarından, bir sözcüğün veya ifadenin hangi anlamda kullanıldığını anlamak üzere, pasajda yer alan bağlam ipuçlarını kullanmalarını istemektedir. Öte yandan diğer sorular, sınav katılımcılarının pasajın yazarının yaptığı sözcük seçimlerinin, anlamı, üslubu ve tonlamayı nasıl biçimlendirdiğini belirlemelerini gerektirmektedir.

SAT Okuma Testi, tarih, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarından pasajlar içermektedir. Sınav katılımcılarına, bahsedilen bu alanlara dâhil olan konularda başarılı olmaları için, katılımcıların en çok ihtiyaç duyulan okuma becerilerinden faydalanmalarını gerektirecek sorular yöneltilecektir. Örneğin sınav katılımcılarına, gerçekleştirilen bir deney hakkında bir pasaj verilmekte ve akabinde katılımcıların ilgili pasajdaki hipotezleri incelemeleri, verileri yorumlamaları, koşullu ilişki ve etkileri düşünmeleri istenmektedir.

SAT Writing and Language Test (Yazma ve Dil Testi)

SAT sınavı kapsamında katılımcılara uygulanan bir diğer test olan Yazma ve Dil Testi, sınav katılımcılarının kendilerine verilen pasajları okuyup, söz konusu olan bu pasajlara kasıtlı olarak dâhil edilmiş birtakım hata, düşüklük ve zayıflıkları düzeltmelerini gerektiren, çoktan seçmeli bir testtir. Yazma ve Dil Testi, 4 adet pasaj ve 44 adet çoktan seçmeli sorudan meydana gelmekte olup, bu test için sınav katılımcılarına 35 dakikalık bir süre verilmektedir.

Bu testte sınav katılımcılarına verilen 4 adet pasajdan her biri yaklaşık 400 ila 450 sözcükten oluşmakta olup, verilen pasajların karmaşıklık düzeyleri, bazılarının daha zorlayıcı ve bazılarının daha basit olacağı şekilde ayarlanmaktadır. Söz konusu olan bu pasajlar; kariyer, fen bilimleri, beşeri bilimler, tarih ve sosyal bilimler de dâhil olmak üzere çeşitli konular üzerine yazılmış pasajlar olabilmektedir.

Sınav katılımcılarına verilen her bir pasajın amacı ve formatı değişiklik göstermektedir:

 • Pasajlardan en az biri, olayların hikâyeye benzer bir şekilde ifade edildiği bir anlatıdır. Söz konusu olan bu pasaj, kurgu türünden bir eserden alınan bir metin olmamakla birlikte, tarihi bir olayın kurgusal olmayan bir açıklaması olabilmekte veya bilimsel bir deneydeki olayların sırasını tanımlayabilmektedir.
 • Diğer pasajlar, okuyucuyu bir konuda ikna etmek amacıyla daha tartışmacı veya daha bilgilendirici ve açıklayıcı bir üslup ile yazılmış olabilmektedir.

Bu testte sınav katılımcılarına verilen pasajlardan bazıları, katılımcıların pasaj ile birlikte yorumlamasını gerektirecek grafikler, tablo ve şemalar içerebilmektedir.

Sınav katılımcılarına verilen pasajlardan her biri 11 adet çoktan seçmeli soru içermektedir. Bu sorular, pasajlarda açıklanan fikirlerin ifade biçiminin daha iyi bir hâle getirilmesini gerektiren sorular ve dil bilgisi, kullanım ve noktalama işaretlerindeki hataların tespit edilip düzeltilmesini gerektiren sorular olabilmektedir.

Yazma ve Dil Testinde sınav katılımcılarına yöneltilen soru tiplerinden bir diğeri de fikirlerin ifadesine ilişkin sorulardır. Bu sorular, sınav katılımcılarının, yazarın pasajda verdiği mesajın özünü ve kalitesini daha iyi bir hâle getirmesini gerektirmekte olup, bu türden sorular üç ayrı kategoride incelenebilir:

 • Development, yani Geliştirme soruları, ana fikirler (yani konu tümceleri ve tez tümceleri) destekleyici nitelikte detaylar ve tablo, grafik, şema veya çizelge formunda olan odaklı ve nicel bilgiler ile ilgilidir.
 • Organization, diğer bir deyişle Organizasyon veya Düzenleme soruları, etkili bir şekilde ifade edilen giriş, sonuç ve geçişlerin yanı sıra, bilgi ve fikirlerin mantıksal bir şekilde sıraya konmasına ve yerleştirilmesine odaklanmaktadır.
 • Effective Language Use, yani Etkili Dil Kullanımı soruları, verilen pasajın belginliğinin geliştirilmesini, fazladan yazılan ve akıcılığı bozan sözcüklerin pasajdan çıkarılmasını, üslup ve tonlamanın göz önünde bulundurulmasını ve pasajın akıcılığının daha iyi bir hâle getirilmesi ve birtakım retorik etkilerin oluşturulması için ayrık cümlelerin birleştirilmesini (bir konunun bir başka konudan daha fazla vurgulanması gibi) gerektirmektedir.

Yazma ve Dil Testinde sınav katılımcılarına verilen soru tiplerinden bir başkası ise standart İngilizce kurallarına ilişkin sorulardır. Bu sorular, sınav katılımcılarına verilen pasajlardaki dil bilgisi ve kullanım hatalarının tespit edilmesini ve düzeltilmesini gerektirmektedir. Bu sorularda, sınav katılımcılarının cümle yapısındaki (ulantılı veya eksik cümleler gibi), dil kullanımındaki (özne-yüklem veya zamir-öncül uyuşmazlıkları gibi) ve noktalama işaretlerindeki (eksik veya gereksiz virgüller gibi) hataları tespit etmeleri ve düzeltmeleri gerekmektedir.

SAT Math Test (Matematik Testi)

SAT sınavı kapsamında sınav katılımcılarına verilen Matematik Testi, matematiğin yüksek öğrenim hayatı ve kariyer başarısında en büyük rolü oynayan alanlarına odaklanmaktadır. Bu alanlar aşağıda belirtildiği şekilde kategorize edilmektedir:

 • Heart of Algebra (Cebir): Birinci dereceden denklemler ve sistemlere odaklanmaktadır.
 • Problem Solving and Data Analysis (Problem Çözme ve Veri Analizi): Adından da anlaşıldığı üzere, nicel konularda bilgi sahibi olmaya odaklanmaktadır.
 • Passport to Advanced Math (İleri Matematik): Karmaşık denklemlerin eyletim ve idaresini gerektiren sorulara odaklanmaktadır.

Matematik Testi aynı zamanda, üniversite ve kariyer hazırlığına yönelik olarak, geometri ve trigonometri de dâhil olmak üzere matematikteki ilave konuları da içermektedir.

SAT Matematik Testi, hesap makinesi kullanımına izin verilmeyen bölüm ve izin verilen bölüm olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir. Testin her iki bölümünde yer alan soruların çoğunluğu çoktan seçmeli sorulardan oluşmakla birlikte, testin sonunda yer alan soruların bir kısmı sınav katılımcılarının cevabı yazılı olarak vermesini gerektirmektedir.

Matematik Testinde yer alan bölümlerin şu şekilde özetlenmesi mümkündür:

Hesap Makinesi Kullanılmayan Bölüm

Verilen Süre

25 Dakika

Toplam Soru Sayısı

20

Çoktan Seçmeli Soru Sayısı

15

Yazılı Soru Sayısı

5

 

Hesap Makinesi Kullanılan Bölüm

Verilen Süre

55 Dakika

Toplam Soru Sayısı

38

Çoktan Seçmeli Soru Sayısı

30

Yazılı Soru Sayısı

8

 

Matematik Testinde yer alan konular, en önemlisi cebir olmak üzere dört kategoriye ayrılmaktadır.

Cebir

19 Soru

Problem Çözme ve Veri Analizi

17 Soru

İleri Matematik

16 Soru

İlave Konular

6 Soru

SAT ve ACT sınavları arasındaki farklar nelerdir?

SAT Puanları 

SAT sınavına giren katılımcıların toplam puanı 400 ve 1600 puan aralığında yer almaktadır. Toplam puan, sınavı meydana getiren Evidence-Based Reading and Writing (Kanıt Esaslı Okuma ve Yazma) ve Math (Matematik) bölümlerinin toplam puanına karşılık gelmektedir. Bu sınav bölümlerinden her biri, 200 ila 800 aralığında bulunan olası bir puana sahiptir. Sınavın Evidence-Based Reading and Writing bölümünün puanı, Okuma Testi ve Yazma ve Dil Testinden meydana gelmekte olup, bu testlerin her biri bölüm puanına eşit olarak katkıda bulunmaktadır. Matematik bölümü, yukarıda da bahsedildiği üzere, yalnızca Matematik Testinden oluşmaktadır.

Bölüm puanları, sınav katılımcılarının doğru yanıtladığı soru sayısına karşılık gelen, her bölümdeki ham puanı esas almaktadır. Akabinde, bahsedilen bu ham puan 200 ila 800 aralığında bulunan, ölçeklendirilmiş bir puana dönüştürülmektedir. Bu süreç, sınav katılımcılarına verilen farklı SAT sınav versiyonlarının daha kolay ya da daha zor olabildiğini doğrulamaktadır. Örneğin Matematik Testi her daim 58 sorudan oluşmaktadır. Testin bazı versiyonlarında sınav katılımcılarının alacağı 57 ham puan, ölçeklendirilmiş puanın 800 olmasını sağlayacaktır, öte yandan sınavın diğer versiyonlarında sınav katılımcılarının bu ölçeklendirilmiş puanı alabilmesi için 58 sorunun tamamını doğru yanıtlaması gerekmektedir.

Test puanları, 10 ila 40 arasında yer alan bir sayıya karşılık gelmektedir. Tıpkı bölüm puanlarında olduğu gibi test puanları da ham puanın (yani katılımcıların doğru cevapladığı soru sayısı) 10’dan 40’a kadar olan ölçekli bir puana dönüştürülmesiyle hesaplanmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere, bu türden bir puanlama metodu sınavın farklı versiyonları arasındaki zorluk seviyesi farklılıklarını açıklamaktadır. Evidence-Based Reading and Writing bölümünün puanını elde etmek için, Okuma Testi ve Yazma ve Dil Testi puanları 10 ile çarpılmakta ve ardından birbirine eklenmektedir. Math bölümünün puanını elde etmek için ise Matematik Testi puanı 20 ile çarpılmaktadır.

SAT sınavı, her birinin 1 ila 15 aralığında yer alan olası bir puana karşılık geldiği yedi alt puana sahiptir. Bir testteki her bir alt puana katkıda bulunan gerçek soru sayıları birbirinden farklıdır. Örneğin 19 adet cebir sorusu ve 16 adet ileri matematik sorusu bulunmaktadır. Sonuç itibarıyla, her bir alt puan için ham puanlar, birbirlerine eşdeğer olabilmeleri için 1 ila 15 aralığında yer alan bir sayıya ölçeklendirilmektedir.

Çapraz test puanları, SAT sınavını oluşturan üç test arasından birden fazla test kullanılarak hesaplanmaktadır. Tarih/Sosyal Bilimler Analizi ve Fen Bilimleri Analizi olmak üzere iki farklı çapraz test puanı bulunmaktadır. Her iki puan da Okuma Testinde 21, Yazma ve Dil Testinde 6 ve Matematik Testinde 8 sorudan oluşmakta ve SAT sınavında bu puanların her birine katkıda bulunan toplam 35 soru bulunmaktadır. Her bir test için 1 ila 35 aralığında bulunan ham puan, 10 ila 40 aralığında bulunan, ölçeklendirilmiş bir puana dönüştürülmektedir.

İyi bir SAT puanı, sınav katılımcılarının başvurmak istedikleri üniversiteye kabul edilmelerine yardımcı olacak puandır. 2019 yılında, ortalama SAT puanının 1050 olduğu görülmüş olup, sınav katılımcılarının bu puanın üzerinde alacağı herhangi bir puan, ortalamanın üzerinde ve çok sayıda üniversite için kabul edilebilir bir puan olacaktır. Bir sınav katılımcısının alacağı 1350 puan, bu sınav katılımcısının sınava girenler arasında ilk %10’luk dilime girmesini sağlayarak, bu katılımcının başvurusunu seçici olan okullarda daha rekabet edebilir bir hâle getirecektir.

SAT Sınavı Merkezleri

Türkiye'nin bir çok bölgesinden katılım sağlanabilen SAT sınavı merkezleri aşağıda listelenmiştir.

 • Bilkent Erzurum Laboratory School (Erzurum)
 • Bilkent Laboratory & Internation School (Ankara)
 • Robert College (İstanbul)
 • St Georg Avusturya Lisesi (İstanbul)
 • Tarsus Amerikan Koleji (Mersin)
 • TED Bursa Koleji (Bursa)
 • İzmir Amerikan Koleji (İzmir)
 • Turkish Amerikan Assaciation (Ankara


SAT Sınavı Nedir? Hakkında Sıkça Sorulan SorularSAT Sınavı; (1) Reading Test (Okuma), (2) Writing and Language Test (Yazma ve Dil) ve (3) Math Test (Matematik) olmak üzere toplam üç testten meydana gelmektedir. (1) Reading Test (Okuma) 52 sorudan, (2) Writing and Language Test (Yazma ve Dil) 44 sorudan ve (3) Math Test (Matematik) 58 sorudan oluşmaktadır.

SAT sınavı yaklaşık 3 saat sürmektedir. Katılımcılara; sınavın (1) Reading Test (Okuma) için 65 dakika, (2) Writing and Language Test (Yazma ve Dil) için 35 dakika ve (3) Math Test (Matematik) için 80 dakika süre verilmektedir.

SAT sınavına giren katılımcıların toplam puanı 400 ve 1600 puan aralığında yer almaktadır. Sınav bölümlerinden her birinden alabileceğiniz en düşük puan 200 ve en yüksek puan 800’dür.

Soruların çoğu çoktan seçmelidir, ancak bazı matematik sorularında cevabı seçmek yerine yazmanız gerekmektedir.

SAT sınavına dilediğiniz kadar girebilirsiniz.

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Oxford

42 beğeni Kalite Puanı: 99

İngiltere

Şehir: Oxford
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 48
Lisans Ücreti: 38.550 GBP

Master Programı: 117
Statüsü: DEVLET
TIMES UNIVERSITIES SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Cambridge

44 beğeni Kalite Puanı: 99

İngiltere

Şehir: Cambridge
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 31
Lisans Ücreti: 25.734 GBP

Master Programı: 116
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Toronto

48 beğeni Kalite Puanı: 89

Kanada

Şehir: Toronto
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 141
Lisans Ücreti: 61.720 CAD

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

Popüler Üniversiteler

POPÜLER
Burs İmkanı

Gadjah Mada University

1 beğeni

Endonezya

Şehir: Sleman
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 12
Lisans Ücreti: 23.000.000 IDR

Statüsü: DEVLET

POPÜLER
Burs İmkanı

Charles University

4 beğeni

Çek Cumhuriyeti

Şehir: Prag
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 4
Lisans Ücreti: 5.000 EUR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Ücretsiz Başvuru Burs İmkanı

RWTH Aachen University

38 beğeni

Almanya

Şehir: Aachen
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 38
Lisans Ücreti: 318 EUR

Master Programı: 75
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 8

Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler

Onlar başardı, sıra sende!

Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.

Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN MALTA
TED Ankara Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big bölüm seçimimden, proje desteğine, essay mentörlüğünden, ders seçimlerime, mülakat hazırlığımdan, vizeme kadar tüm başvuru süreçlerimde eksiksiz olarak yardımcı oldu. Üniversitelerin beklediği karakter ve bilinç seviyesine ulaşmama çok yardım etti. Danışmanlarım, Essay mentörlerim, AP hocalarım, ve koçlarıma çok teşekkür ederim. Dream Big sayesinde hayallerimdeki üniversitelerden kabul ve mülakatlar kazandım."

26/12/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TUĞÇE SAĞDIÇ
TOBB İşletme Mezunu
5.0

"Dream Big’ten Pelin Hanım ile tanıştığımda, diğer firmaların aksine bana en az 10 üniversiteye başvurabileceğimizi söyleyerek içimi rahatlattı. Ayrıca en son noktaya kadar devlet üniversitelerinden kabul almaya çalışacağına yönelik garanti verdi. Her süreçte yanımdaydı. Belge ve niyet mektubu için sürekli iletişimdeydik. Hizmet almaya başladığımda ise Ankara’da değildim ve online görüşme sağlamamıza rağmen hiçbir desteğini esirgemedi."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN BARIŞ
Arı Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big’in diğer firmalara kıyasla daha iyimser ve donanımlı olduğunu fark ettim. Alanında uzman danışmanlar, AP ve SAT gibi sınavların yanı sıra aktiviteler keşfetmeme bile yardımcı oldular. Dream Big ailesi, gece saatlerinde bile size zaman ayırabiliyor. Başvuru sürecinde iletişime geçmem gereken konularda her dakika ve her saat bizimle iletişimde kalıyorlar. Bence Dream Big, bu özelliğinden dolayı firmasını Türkiye’nin en iyisi yapıyor."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
UTKU POLAT
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
5.0

"Dream Big ile çalışmak verdiğim en doğru karardı. Dream Big’e gelmeden önce 3 farklı firma ile görüştüm. Bu firmalar, finansal çıkarlarını düşünüyorlardı ve istediğim ülkelerden kabul alamayacağımı söylüyorlardı. Dream Big ise her aşamada yanımdaydı. Her türlü konuda destek sağladılar ve alanında uzman insanlar ile çalışma fırsatı elde ettim. Pelin Hanım'ın desteği sayesinde de hayalimdeki üniversiteden kabul almayı başardım."

07/11/2023AS SEEN ON
Trust ReefTrust Reef
Bilgi Alın Arayın Whatsapp