Belçika ÜNİVERSİTELERİ

Yurt dışında eğitim alabileceğiniz ülkeler

Belçika Üniversiteleri Hakkında Bilgi Alın
Belçika üniversiteleri geniş bir program yelpazesi sunmaktadır. Belçika üniversiteleri; genel eğitimden alana özel branşlaşmaya kadar sundukları eğitim programlarının çeşitliliği, akademik mükemmelliği ve gerçekleştirdikleri araştırmalar ile bilinmekte olup, dünya standartlarında bir eğitim sağlamakta ve geleceğin profesyonellerini yetiştirmektedir. Aynı zamanda endüstri ile güçlü bağları bulunan Belçika üniversiteleri, öğrencilere; staj olanakları, dünya klasmanında lider pozisyonda olan öğretim üyeleri ile araştırma projelerinde çalışma imkânı, üniversite öğrenimi sonrası profesyonel eğitim programları ve kariyer rehberliği sağlamaktadır. Ülkedeki en iyi üniversiteler aşağıda listelenmiştir. Belçika ve Belçika üniversiteleri hakkında ücretsiz ön bilgilendirme almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Belçika Üniversiteleri

Dünyaca ünlü üniversitelerden, çevrenizi genişletebilmek için bulacağınız fırsatlara, çok kültürlü ve çok dilli şehirlerden, yöresel mutfaklara, yüksek yaşam standartlarına kadar Belçika’da ve Belçika Üniversitelerinde okumak için pek çok neden var. Uluslararası siyasetin kalbi olan başkent Brüksel ve Leuven, Ghent, Antwerp, Liege gibi kentler, pek çok uluslararası işletme ve kuruluşun yanı sıra, çok uluslu Belçika üniversiteleri için de önemli bir merkez görevi görüyor. Geçtiğimiz yıllar içinde diğer ülkelerden gelerek vatandaş olan ve Belçika’nın 11 milyonluk nüfusunun yaklaşık dörtte birini meydana getiren ‘yeni Belçikalılar’ ile birlikte, ülkenin nüfusunun da uluslararası bir yapıya sahip olmasına şaşırmamak ve Belçika üniversitelerinin yeni Belçikalıların eğitiminde üstlendiği rolün altını çizmek gerek.

Belçika'da Üniversite Okumak

Belçika'da üniversite okumak hayatınızda yaşayabileceğiniz en verimli deneyimlerden birisi olabilir. Yeni yerler keşfedebilir, yeni arkadaşlar edinebilir ve yeni bir kültürü tanıyabilirsiniz.

Belçika üniversitelerinde eğitim almak için üniversitelerin başvuru ve kabul şartlarını eksiksiz olarak tamamlamanız gerekmektedir. Başvuru şartlarını tamamlamayan öğrencilerin başvuruları red alabilmektedir. Belçika üniversitelerinin başvuru ve kabul şartlarını içeriğimizi okumaya devam ederek öğrenebilirsiniz.

Belçika'da üniversite okumak ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için başvuru danışmanlığımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Belçika Üniversite Eğitim Sistemi

Pek çoğunun çok uluslu bir yapıya sahip olduğu Belçika üniversiteleri, ülkenin nüfusunu da meydana getiren Flaman, Fransız ve Alman toplulukları tarafından idare edilse de yükseköğretimin genel olarak Flaman ve Fransız toplulukları tarafından düzenlendiği ve Alman nüfusun ise tipik olarak ya ülkedeki Fransız okullarında ya da Almanya’da bulunan okullarda eğitim almayı tercih ettiği görülmektedir. 

Diğer pek çok ülke ile karşılaştırıldığında, ortak bir ulusal kimliğe sahip olmayan Belçika, Flanders ve Wallonia olmak üzere iki bölgeye ayrılmış olup, Flanders bölgesinde Felemenkçe konuşan Flamanlar ve Wallonia bölgesinde ise çoğunlukla Fransızca konuşan ‘Walloon’ halkı yaşamaktadır. Bu doğrultuda, eğitim kurumları da bölünmüş bulunmakta ve eğitim dili üniversiteden üniversiteye değişmektedir. 

Her ne kadar ülkenin resmi dilleri Felemenkçe, Fransızca ve Almanca olarak sıralansa da Belçika üniversitelerinde eğitim Felemenkçe ve Fransızca dillerinde gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, çoğunluğunun çok uluslu yapıya sahip olduğu Belçika üniversitelerinde eğitim dilinin İngilizce olduğu pek çok program bulunmaktadır.

Belçika üniversite eğitim sistemini, Flaman Yükseköğretim Sistemi ve Walloon Yükseköğretim Sistemi olarak iki kategoriye ayırmak mümkündür.

Flaman Yükseköğretim Sistemi

Flaman yükseköğretim sistemi, devlet tarafından finanse edilen ve 18 yükseköğretim kurumundan meydana gelen ikili bir sistemdir. En eskisinin kuruluş tarihinin 1425 yılına kadar uzandığı 5 adet üniversite ve uygulamalı bilimler üniversiteleri olarak da bilinen, 13 küçük ve orta ölçekli üniversite koleji, söz konusu olan bu sistem dahilinde faaliyet göstermektedir.

Flaman yükseköğretim sistemine dahil olan Belçika üniversiteleri, genel olarak araştırma odaklı üniversiteler olup; lisans, yüksek lisans, ileri yüksek lisans, doktora ve lisans üstü sertifika programları sunmaktadır. Öte yandan, uygulamalı bilimler üniversiteleri olarak adlandırılan Belçika üniversite kolejleri ise ön lisans, profesyonel lisans, ileri lisans ve lisans üstü sertifika programları sunan ve mesleki eğitim ve uygulamaya odaklanan yükseköğretim kurumlarıdır.

Flaman yükseköğretim sistemine tabi olan tüm Belçika üniversiteleri ve Belçika üniversite kolejleri, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın ilkeleri doğrultusunda eğitim vermekte olup, sunulan tüm programlar NVAO (Hollanda ve Flandra Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiştir. Flandra bölgesinde yer alan Belçika üniversitelerinin eğitim dili Felemenkçe olmakla birlikte, eğitim dilinin İngilizce olduğu pek çok program da mevcuttur.

Walloon Yükseköğretim Sistemi

Belçika’nın Fransızca konuşulan bölgesi, diğer bir deyişle Wallonia, tıpkı Flandra gibi kendi yükseköğretim sistemine sahip olup, bu sistemi meydana getiren Belçika üniversiteleri arasında; 6 üniversite, 19 üniversite koleji ve 16 sanat okulu yer almaktadır. 

Flaman yüksek öğretim sistemine tabi Belçika üniversiteleri gibi Walloon yükseköğretim sisteminde bulunan Belçika üniversiteleri de lisans, yüksek lisans, ileri yüksek lisans, doktora ve lisans üstü sertifika programları sunarken, üniversite kolejleri, uygulamalı bilimler okulları ve sanat okulları da köprü programlar, ön lisans programları, profesyonel lisans programları ve ileri lisans programları sunmaktadır. 

Tıpkı Flandra bölgesindeki Belçika üniversiteleri gibi Wallonia’daki Belçika üniversiteleri ve üniversite kolejleri de akredite edilmiş olup,  Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın ilkeleri doğrultusunda eğitim vermekte ve eğitim dili genel itibarıyla Fransızca olmakla birlikte, İngilizce dilinde sunulan pek çok program mevcuttur.

Belçika Üniversite Eğitim Süresi

Belçika’nın Flandra ve Wallonia bölgelerinde bulunan Belçika üniversiteleri ve üniversite kolejlerinde, eğitim süresi programın kapsamına ve niteliğine bağlı olarak değişebilmekle birlikte, ön lisans programları (90 ila 120 AKTS) 2 ila 3 yıl gibi bir sürede tamamlanabilirken, akademik lisans (180 AKTS) ve profesyonel lisans (180 AKTS) programları 3 yıl, yüksek lisans (60-120 AKTS) ve ileri yüksek lisans (60-120 AKTS) programları ise 1 ila 2 yıl sürmektedir.
 

Belçika'da Üniversite Fiyatları

Belçika'da üniversite ücretleri bölgeden bölgetye göre değişiklik göstermektedir. Bölgelere göre yıllık üniversite fiyatları aşağıda listelenmiştir. Uluslararası öğrenciler ile Belçika vatandaşı öğrencilerin eğitim ücretleri aynı değildir.

 • Flaman Bölgesi - €940 - €6000
 • Valon Bölgesi - €835 - €4175

Belçika Üniversiteleri Başvuru Tarihleri

Üniversite başvuru tarihleri ülkeden ülkeye ve üniversiteden üniversiteye farklılık göstermekte olup, bazı ülkelerde yeni eğitim dönemi başlamadan 9 ay önce başvuruda bulunmanız dahi gerekebilmektedir. Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içinden ve dışından gelen öğrenciler için farklı başvuru tarihleri mevcut olabilmektedir. Belçika üniversiteleri için, Avrupa Birliği vatandaşı olan veya Avrupa Ekonomik Alanı içerisinden gelen öğrencilerin genellikle en geç Haziran ayının başında başvurularını yapmış olmaları, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı dışından gelen öğrencilerin ise başvurularını en geç Şubat-Mart aylarında ilgili üniversitelere iletmiş olmaları gerekmektedir.

Flandra bölgesinde bulunan Belçika üniversitelerinde 1 akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere 2 akademik dönemden meydana gelirken, Wallonia bölgesinde yer alan Belçika üniversitelerinde ise 1 akademik yıl, güz, bahar ve yaz akademik dönemlerinden oluşmaktadır.

Belçika'da Masraflar

Belçika üniversitelerinde eğitim ücretleri, bölgeden bölgeye, üniversiteden üniversiteye ve elbette başvuruda bulunacak olduğunuz eğitim programının niteliğine ve kapsamına göre farklılık gösterebilmektedir. Belçika’da yaşam masrafları ise her ne kadar bazı Avrupa ülkelerine kıyasla nispeten uygun olsa da bölgeden bölgeye ve kentten kente değişiklik göstermektedir. Genel bir bütçe planlaması yapılırken, herhangi bir sürpriz ile karşılaşmamak adına, yemek ve gıda, ulaşım, konaklama, sosyal yaşam, sağlık ve benzeri alanlardaki giderleri mutlaka göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Belçika'da Eğitim Maliyetleri

Flandra bölgesinde yer alan Belçika üniversitelerinde uluslararası öğrencilerin ödemesi gereken eğitim ücretleri, öğrencilerin başvuruda bulunacağı programın niteliği ve kapsamına göre değişiklik göstermekle birlikte, yıllık €1.100 ila €8.100 aralığında yer almakta olup, Wallonia bölgesinde bulunan Belçika üniversitelerinde ise uluslararası öğrencilerin ödemesi gereken eğitim ücreti €4.175’dur.

Belçika'da Yaşam Masrafları

Eğitim maliyetlerinde olduğu gibi yaşam masrafları da bölgeden bölgeye ve kentten kente değişiklik göstermektedir. Wallonia bölgesinde yer alan Belçika üniversitelerine başvuracak olan aday öğrenciler için, yıllık toplam gider, ülkeler arası ulaşım giderleri dahil olmaksızın, yaklaşık €13.200 ila €15.000 aralığında yer almaktadır. 

Giderlerin büyük bir kısmını konaklama giderleri oluşturmakta ve yıllık toplam gider elbette yaşam tarzına göre değişiklik göstermektedir. Üniversitelerin aylık yurt (oda) ücretleri yaklaşık €295 ila €550 aralığında yer alırken, kiralar şehre bağlı olarak değişmekle birlikte, tek yatak odalı bir dairenin aylık kirası yaklaşık €600 ila €950 aralığında bulunmaktadır.

Wallonia bölgesinde bulunan Belçika üniversitelerine başvuracak olan aday öğrencilerin, eğitim ve konaklama giderlerine ek olarak; yemek ve gıda giderleri için aylık yaklaşık €450, ders materyalleri için aylık yaklaşık €50, telekomünikasyon giderleri için aylık yaklaşık €60, zorunlu sağlık sigortası için aylık yaklaşık €30, şehir içi ulaşım için aylık yaklaşık €50 ve kişisel aktiviteler için yaklaşık €50 bütçe ayırması gerekmektedir.

Öte yandan Flandra bölgesinde bulunan Belçika üniversitelerine başvuracak öğrenciler için, üniversitelerin sağladığı yurtların aylık ücretleri €340 ila €520 aralığında değişirken, tek yatak odalı daire kiraları aylık €600 ila €800 aralığında ve çift yatak odalı daire kiraları aylık €800 ila €1000 aralığında bulunmaktadır. Fatura giderleri yaklaşık olarak €90 ila €180 aralığında yer alırken, telekomünikasyon giderleri ise yaklaşık €40 ila €100 aralığında bulunmaktadır. Mesafeye göre değişmekle birlikte, şehir içi aylık ulaşım giderleri yaklaşık €50 ila €100 aralığında yer almaktadır. Ek olarak, öğrencilerin zorunlu sağlık sigortası ve zorunlu üçüncü şahıs sorumluluk sigortası aylık yaklaşık €50, spor faaliyetleri, sosyal ve kültürel aktiviteler için aylık yaklaşık €65, yemek ve gıda giderleri için aylık yaklaşık €450 bütçe ayırması gerekmektedir.

Belçika'da Üniversite Okumanın Avantajları Nelerdir?

Belçika üniversitelerinin birçoğu, güçlü bir uluslararası yapının yanı sıra, dünya üniversite başarı sıralamalarında da güçlü bir konuma sahiptir. Yüksek eğitim kalitesi, makul eğitim ücretleri ve Belçika’nın eğitim, iş ve siyaset dünyası için uluslararası bir merkez oluşu, Belçika üniversitelerini başarılı kılan ve uluslararası öğrenciler arasında popüler bir tercih hâline getiren unsurların başında yer almaktadır. Brüksel, Antwerp ve Bruges gibi şehirler, insanlığın akademik gelişiminde önemli roller üstlenmiş olup, bu gelenek, günümüzde ülkenin dünyaca ünlü üniversitelerinde devam etmektedir.

Sizin İçin Uluslararası Bir Kariyerin Kapılarını Açabilir

Avrupa Birliği, NATO, eurozone, Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü gibi önemli uluslararası kurumların kurucu üyelerinden olan Belçika ve birçok uluslararası örgütün merkezinin yer aldığı başkent Brüksel, uluslararası alanda oldukça önemli yerlere sahiptir. Tarih boyunca, çok taraflı iş birliğinin de en güçlü seslerinden biri olan Belçika, enternasyonalizmin vücut bulduğu yer olup, uluslararası bir kariyer planlayanlar için sayısız olanak sağlamaktadır.

Yeniliğin Merkezi

Uluslararası örgütlerin kalbi olduğu kadar uluslararası işletmeler için de Avrupa’da önemli bir merkez olan Belçika, yenilikçi yetenekleri kendine çekmek konusunda oldukça güçlü bir ülke. Belçika’nın, dünyanın en yenilikçi ülkeleri arasında yer alan Hollanda ve Lüksemburg ile birlikte kurduğu siyasi-ekonomik bir birlik olan ünlü Benelüks Ekonomik Birliği’ne olan üyeliği, Belçika’nın uluslararası alanda iş birlikçi ve yenilikçi ruhunu destekleyip güçlendiriyor. Yeniliğin hemen her sektöre dokunduğu Belçika, sürdürülebilir e-ticarette de lider konumda bulunuyor. 

İngilizce Eğitimde En İyi Batı Avrupa Ülkelerinden Biri

Belçika; KU Leuven, Ghent, UCLovain, Vrije Universiteit Brussel, Antwerp gibi öğrencilerin Batı Avrupa’da eğitim dili İngilizce olan programlar bulabilecekleri en başarılı üniversitelerden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Bu üniversitelerin kendi bünyelerinde okutulan İngilizce lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ek olarak, iş birliği anlaşmalarının bulunduğu farklı ülkelerden üniversiteler aracılığı ile de uluslararası öğrencilere farklı eğitim seçenekleri sunuluyor.

Uygun Maliyetlerle Dünya Standartlarında Eğitim

Belçika üniversitelerinde eğitim almanın en önemli avantajlarından biri de öğrencilerin makul ücretler karşılığında oldukça yüksek kalitede bir eğitim alabilmesidir. Belçika üniversitelerinde eğitim ücretleri, diğer Avrupa ülkelerindeki üniversiteler ile karşılaştırıldığında daha uygun bir düzeydedir.

Belçika'da Üniversiteye Nasıl Girilir?

Uluslararası öğrencilerin Belçika üniversitelerine başvuruda bulunabilmek için belirli akademik ve dil yeterlilik koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Akademik Yeterlilik Koşulları (Lisans Programları)

 • European Baccalaureate Diploması (Doğrudan Kabul Başvurusu İçin)
  ya da
 • International Baccalaureate (IB) Diploması (Doğrudan Kabul Başvurusu İçin)
  ya da
 • ABITUR Diploması (Doğrudan Kabul Başvurusu İçin)
  ya da
 • 4 Yıllık Lise Diploması
  • Başvuru için Türk Lise Diploması’nın Belçika’da ilgili makamlarca değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda eşdeğerlik belgesi alması gerekmektedir.

Tıp, Dişçilik, Veteriner Tıbbı, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyo-Mühendislik, Matematik, Fizik ve Eczacılık bölümlerine başvuru için Flandra ve Wallonia hükümetleri tarafından uygulanan ilgili sınavlara girmek ve yeterli puanı almak gerekmektedir.

Genel Akademik Yeterlilik Koşulları (Yüksek Lisans Programları)

 • 4 Yıllık Lisans Derecesi Diploması
 • Yüksek Not Ortalaması
 • Öğrencinin başvuracağı bölüme özel kabul koşulları doğrultusunda GRE veya GMAT sınav puanı istenebilir.

Genel Dil Yeterlilik Koşulları

 • Eğitim dilinin İngilizce olduğu programlar için İngilizce yeterlilik belgesi
  • IELTS, TOEFL, PTE Academic gibi İngilizce yeterlilik sınavlarının puanları ile alınan İngilizce yeterlilik sertifikası
 • Eğitim dilinin Felemenkçe olduğu programlar için Felemenkçe yeterlilik belgesi
  • Üniversitelerin dil merkez ve enstitüleri tarafından uygulanan ITNA, STRT gibi Felemenkçe yeterlilik sınavlarının puanları ile alınan Felemenkçe yeterlilik sertifikası
 • Eğitim dilinin Fransızca olduğu programlar için Fransızca yeterlilik belgesi
  • DILF, DELF ve DALF gibi Fransızca yeterlilik sınavlarının puanları ile alınan Fransızca yeterlilik sertifikası

Belçika'da En İyi Üniversiteler

2023 yılı dünya üniversite başarı sıralamalarına göre en iyi 9 Belçika üniversitesi;

 1. KU Leuven
 2. Ghent University
 3. Université catholique de Louvain (UCLouvain)
 4. Université libre de Bruxelles
 5. Vrije Universiteit Brussel (VUB)
 6. University of Antwerp
 7. Hasselt University
 8. Université de Liège
 9. University of Mons
POPÜLER
Burs İmkanı

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)

17 beğeni Kalite Puanı: 77

Belçika

Şehir: Leuven
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 7
Lisans Ücreti: 1.343 EUR

Master Programı: 64
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

Ghent University

16 beğeni

Belçika

Şehir: Ghent
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 106
Lisans Ücreti: 1.092 EUR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 2

Popüler Üniversiteler

POPÜLER
Burs İmkanı

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)

17 beğeni Kalite Puanı: 77

Belçika

Şehir: Leuven
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 7
Lisans Ücreti: 1.343 EUR

Master Programı: 64
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

Ghent University

16 beğeni

Belçika

Şehir: Ghent
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 106
Lisans Ücreti: 1.092 EUR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 2

POPÜLER
Burs İmkanı

Universiteit Antwerpen

4 beğeni

Belçika

Şehir: Antwerp
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 33
Lisans Ücreti: 3.100 EUR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 6

Belçika'da Eğitim Alabileceğiniz Popüler Bölgeler

Belçika'da Eğitim Alabileceğiniz Popüler Şehirler

Belçika'nın En İyi Devlet Üniversiteleri

POPÜLER
Burs İmkanı

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

5 beğeni

Belçika

Şehir: Brüksel
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 2

Master Programı: 31
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 7

POPÜLER
Burs İmkanı

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)

17 beğeni Kalite Puanı: 77

Belçika

Şehir: Leuven
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 7

Master Programı: 64
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

Université libre de Bruxelles

11 beğeni

Belçika

Şehir: Brussels
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 51

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 5

Belçika'nın En İyi Özel Üniversiteleri

Onlar başardı, sıra sende!

Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.

Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN MALTA
TED Ankara Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big bölüm seçimimden, proje desteğine, essay mentörlüğünden, ders seçimlerime, mülakat hazırlığımdan, vizeme kadar tüm başvuru süreçlerimde eksiksiz olarak yardımcı oldu. Üniversitelerin beklediği karakter ve bilinç seviyesine ulaşmama çok yardım etti. Danışmanlarım, Essay mentörlerim, AP hocalarım, ve koçlarıma çok teşekkür ederim. Dream Big sayesinde hayallerimdeki üniversitelerden kabul ve mülakatlar kazandım."

26/12/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TUĞÇE SAĞDIÇ
TOBB İşletme Mezunu
5.0

"Dream Big’ten Pelin Hanım ile tanıştığımda, diğer firmaların aksine bana en az 10 üniversiteye başvurabileceğimizi söyleyerek içimi rahatlattı. Ayrıca en son noktaya kadar devlet üniversitelerinden kabul almaya çalışacağına yönelik garanti verdi. Her süreçte yanımdaydı. Belge ve niyet mektubu için sürekli iletişimdeydik. Hizmet almaya başladığımda ise Ankara’da değildim ve online görüşme sağlamamıza rağmen hiçbir desteğini esirgemedi."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN BARIŞ
Arı Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big’in diğer firmalara kıyasla daha iyimser ve donanımlı olduğunu fark ettim. Alanında uzman danışmanlar, AP ve SAT gibi sınavların yanı sıra aktiviteler keşfetmeme bile yardımcı oldular. Dream Big ailesi, gece saatlerinde bile size zaman ayırabiliyor. Başvuru sürecinde iletişime geçmem gereken konularda her dakika ve her saat bizimle iletişimde kalıyorlar. Bence Dream Big, bu özelliğinden dolayı firmasını Türkiye’nin en iyisi yapıyor."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
UTKU POLAT
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
5.0

"Dream Big ile çalışmak verdiğim en doğru karardı. Dream Big’e gelmeden önce 3 farklı firma ile görüştüm. Bu firmalar, finansal çıkarlarını düşünüyorlardı ve istediğim ülkelerden kabul alamayacağımı söylüyorlardı. Dream Big ise her aşamada yanımdaydı. Her türlü konuda destek sağladılar ve alanında uzman insanlar ile çalışma fırsatı elde ettim. Pelin Hanım'ın desteği sayesinde de hayalimdeki üniversiteden kabul almayı başardım."

07/11/2023Belçika Üniversiteleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

AS SEEN ON
Trust ReefTrust Reef
Bilgi Alın Arayın Whatsapp