Advanced Placement Nedir?

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
Advanced Placement, AP, Advanced Placement Nedir, Advanced Placement Dersleri
SINAVLAR

16/02/2024

1493 Görüntülenme


Advanced Placement Nedir?

AP ya da Advanced Placement, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan College Board tarafından oluşturulan ve lise öğrencilerine üniversite düzeyinde öğretim programları ve sınavlar sunan bir eğitim programıdır. İlk kez 1955 yılında uygulanmaya başlanan Advanced Placement (AP) programı, günümüzde dünya genelinde milyonlarca öğrenciye üniversite öncesinde sunulmakta ve öğrencilerin lise eğitimi sırasında üniversite dersleri alarak, üniversite hayatına daha çabuk adapte olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. AP, bir lise diploması yerine geçmemekle birlikte, programa dahil olan öğrencilere akademik yeterlilik sertifikası sağlamaktadır. 

Advanced Placement, 60’tan fazla ülkede bulunan kolej ve üniversiteler tarafından tanınmakta olup, AP programı kapsamında uygulanan sınavlardan yüksek puan alan öğrenciler, bu okullara kayıt yaptırma ve ders saydırma haklarına sahip olabilmektedir. Advanced Placement müfredatı, program kapsamında sunulan çeşitli derslerin her biri için, ilgili çalışma alanında uzman olan kişiler ve üniversite seviyesinde eğitim veren kişilerden oluşan bir panel tarafından oluşturulmaktadır. Sınav değerlendirmeleri, programı tasarlayan aynı uzman panel tarafından yapılmakta ve sınavlar kolej ve üniversite profesörleri ve deneyimli öğretmenler tarafından 1 ile 5 arasında puanlandırılmaktadır. Advanced Placement sınavları yetkili okul ve test merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

Advanced Placement müfredatı, akademik açıdan zorlu bir müfredattır ve programa katılmak isteyen öğrencilerin, programın getirdiği bu zorlukları kabul etmeye istekli olması gerekmektedir. Advanced Placement programı kapsamında sunulan derslerin birtakım ön koşulları bulunmaktadır. Programa dahil olan öğrencilerin bazı dersleri almadan önce bu dersler için altyapı teşkil edecek başka dersleri almaları gerekmektedir.

Advanced Placement eğitim ve sınav programı, öğrencilerin bir üniversiteye girebilme şansını artırmakta ve öğrencilerin AP programı kapsamında aldıkları derslere ve başvuracak oldukları üniversiteye bağlı olarak, üniversite alacakları ders sayısını azaltabilmektedir. Öte yandan bir öğrencinin Advanced Placement eğitim ve sınav programına katılmış ve bu programı bitirmiş olması, öğrencilerin bir üniversiteye başvururken ibraz edecek oldukları resmi transkript belgelerinde görünecek AP dersleri ile birlikte, üniversite nezdinde öğrencinin öğrenmeye meraklı olduğu, yoğun bir çalışma programına dahil olmaktan çekinmediği ve üniversite öğrencilerinde aranan öğrenme becerilerinin öğrencide mevcut olduğu izlenimini yaratmaktadır.

Advanced Placement programı, öğrencilerin program süresince gösterdikleri başarıya bağlı olarak, öğrencileri üniversite başvurularında daha üst sıralara taşıyabilmekte ve öğrencilere çeşitli akademik burs ve ödüllerin kapısını açabilmektedir. Advanced Placement programı kapsamında uygulanan sınavlardan 3 ve daha yüksek not alan öğrenciler, üniversite hayatlarında daha yüksek akademik başarı elde etmekte ve programa katılmayan öğrencilere kıyasla daha yüksek mezuniyet oranına sahip olmaktadır.

Aslen Birleşik Devletler’de başlayan ve geçmişten günümüze hızla dünyaya yayılan Advanced Placement eğitim ve sınav programı, günümüzde programa katılan ve programı başarıyla tamamlayan öğrenciler için, dünya genelindeki üniversiteler nezdinde güvenilirlik işareti yerine geçmektedir. Dünya üzerinde pek çok üniversite tarafından tanınan Advanced Placement programı, 100’den farklı ülkede geçerlilik sahibidir.

Advanced Placement (AP) Öğretim Programı

AP Capstone Diploma Program: AP Seminar and AP Research
(AP Capstone Diploma Programı: AP Seminer ve AP Araştırma)

AP Capstone Diploma Programı, AP Seminer (AP Seminar) ve AP Araştırma (AP Research) olmak üzere iki AP dersine dayalı iki yıllık bir programdır. Koşulları yerine getiren öğrenciler, dünya çapındaki üniversiteler tarafından tanınan akademik ödüller kazanabilmektedir.

AP Seminer dersi, programın öğrencilerini hem okul yılı boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlerde hem de ders sonu sınavlarında değerlendirmektedir. Öğretim yılı boyunca gerçekleştirilen faaliyetler; ekip projesi ve bireysel proje olmak üzere iki görevden meydana gelmektedir. Bu görevler kapsamında ekip projesi, bireysel araştırma raporu ve ekip multimedya sunumu yer almaktadır. Öte yandan bireysel proje, öğrencilere sunulan çok sayıda kaynak belgeye dayanarak geliştirilmekte ve yazılı tartışma, multimedya sunumu ve sözlü savunmadan meydana gelmektedir.

Ders sonu sınavı iki bölümden meydana gelmekte olup, birinci bölümde, öğrencilerden tek bir kaynak belge okumaları ve içeriği hakkında üç soruya cevap vermeleri istenmektedir. İkinci bölümde, öğrencilerden dört kaynak belge okumaları, aralarındaki tematik bağlantıyı tanımlamaları ve bu bağlantıya dayanarak kendi argümanlarını geliştirmeleri istenmektedir. Bu ders sonu sınavında çoktan seçmeli bir bölüm bulunmamaktadır. Bir öğrencinin final puanı, hem dersler arası görevlerden aldığı hem de ders sonu sınavından aldığı puanlardan elde edilmekte ve diğer tüm dersleriyle birlikte aynı 5 puanlık not baremi üzerinden raporlanmaktadır. Ekip projesi toplam puanın %20’sine katkıda bulunmaktadır. Bireysel projeler ise toplam puanın yüzde 35’ine katkıda bulunmakta olup, ders sonu sınavı, toplam puanın yüzde 45’ine katkıda bulunmaktadır.

AP Araştırma dersinde, öğrenciler akademik bildiri, sunum ve yaptıkları araştırmaların sözlü savunması ile değerlendirilmektedir. Akademik makale, makalenin içeriğine, yapısına, formatına, sonuçlarına ve öğrencilerin kaynakları doğru bir şekilde alıntılayabilmelerine dayanarak değerlendirilmektedir. Bildiri araştırma puanının yüzde 75’ine katkıda bulunurken, sunum ve sözlü savunma yüzde 25’ine katkıda bulunmaktadır.

AP Art and Design Program (AP Sanat ve Tasarım Programı): AP Sanat ve Tasarım Programı, AP 2-D Art and Design, AP 3-D Art and Design ve AP Drawing olmak üzere üç farklı ders içermektedir.

Advanced Placement Eğitim Programı Kapsamında Sunulan Dersler

AP Capstone Diploma Program

 • AP Research
 • AP Seminar

Arts

 • AP 2-D Art and Design
 • AP 3-D Art and Design
 • AP Drawing
 • AP Art History
 • AP Music Theory

English

 • AP English Language and Composition
 • AP English Literature and Composition

History and Social Sciences

 • AP Comparative Government and Politics
 • AP European History
 • AP Human Geography
 • AP Macroeconomics
 • AP Microeconomics
 • AP Psychology
 • AP United States Government and Politics
 • AP United States History
 • AP World History: Modern

Math and Computer Science

 • AP Calculus AB
 • AP Calculus BC
 • AP Computer Science A
 • AP Computer Science Principles
 • AP Precalculus
 • AP Statistics

Sciences

 • AP Biology
 • AP Chemistry
 • AP Environmental Science
 • AP Physics 1: Algebra-Based
 • AP Physics 2: Algebra-Based
 • AP Physics C: Electricity and Magnetism
 • AP Physics C: Mechanics
 • AP Psychology

World Languages and Cultures

 • AP Chinese Language and Culture
 • AP French Language and Culture
 • AP German Language and Culture
 • AP Italian Language and Culture
 • AP Japanese Language and Culture
 • AP Latin
 • AP Spanish Language and Culture
 • AP Spanish Literature and Culture

Advanced Placement (AP) Öğretim Programı Puanlama Sistemi

AP puanı, öğrencinin sınavda ne kadar başarılı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, öğrencinin üniversite seviyesindeki derslerde olan başarısının bir ölçüsüdür. Bu puanlar, üniversiteler tarafından öğrencilerin daha önceden aldıkları dersler için kredi verilip verilmeyeceğini veya öğrencilerin eş değer dersleri atlamalarına izin verilip verilmeyeceğini belirlemek için kullanılmaktadır.

Çoğu zaman öğrencilerin puanları çoktan seçmeli bölüm ve serbest yanıt bölümündeki puanlarının ağırlıklı birleşiminden oluşmaktadır. Bilgisayar Bilimi İlkeleri, Seminer ve Sanat Stüdyosu dersleri de dahil olmak üzere bazı dersler, çoktan seçmeli veya serbest yanıtlı soruların yerine veya bunlara ek olarak, program boyunca öğrencilerin gerçekleştirmesi gereken görevler içermektedir. Nihai puan 5 puanlık bir ölçekte rapor edilir:

5 = Son Derece Nitelikli Öğrenci
4 = İyi Nitelikli Öğrenci
3 = Nitelikli Öğrenci
2 = Muhtemelen Nitelikli Öğrenci
1 = Öneri Yok

Nitelikli puan almak, öğrencilerin başvuracak oldukları üniversitede belirli bir konuda öğretilen giriş düzeyindeki bir dersin gereksinimlerini karşılayabileceklerini kanıtlamış oldukları anlamına gelmektedir. Birçok üniversite 3, 4 veya 5 puan için kredi vermektedir. Ancak, her üniversite hangi puan aralığında kalan öğrencileri kabul edeceğine kendi karar vermektedir. Kredi veya yerleştirme bakımından değerlendirilmek için, öğrencilerin resmi puan raporlarını başvurmayı planladıkları üniversiteye göndermeleri gerekmektedir.

AP sınav sonuçları, sınava katılan öğrencilere puan raporu şeklinde bildirilmektedir. Okullar tüm sınav materyallerini Advanced Placement programı yetkililerine göndermektedir. Programa katılan öğrencilerin Advanced Placement sınav değerlendirmeleri şu şekilde puanlanmaktadır; çoktan seçmeli bölüm bilgisayar tarafından puanlanmaktadır. Her cevap sayfası taranır ve toplam doğru cevap sayısı çoktan seçmeli puan olarak kabul edilmektedir. Serbest cevap bölümü (deneme yazıları, açık uçlu sorular ve ders içi performans görevleri), yıllık AP Okuma’da puanlanmakta olup, özel olarak atanmış üniversite profesörleri ve deneyimli öğretmenler sınavın bu bölümünü puanlandırmaktadır. AP Seminer ve AP Araştırma derslerinde öğrencilere verilen performans görevleri ve sunum bileşenleri öğretmenler tarafından puanlandırılmaktadır.Advanced Placement Nedir? Hakkında Sıkça Sorulan SorularDünyanın En İyi Üniversiteleri

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Cambridge

42 beğeni Kalite Puanı: 99

İngiltere

Şehir: Cambridge
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 31
Lisans Ücreti: 25.734 GBP

Master Programı: 116
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER ANLAŞMALI
Burs İmkanı

University of Sydney

14 beğeni Kalite Puanı: 87

Avustralya

Şehir: Sidney
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 87
Lisans Ücreti: 43.500 AUD

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 3

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Oxford

41 beğeni Kalite Puanı: 99

İngiltere

Şehir: Oxford
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 48
Lisans Ücreti: 38.550 GBP

Master Programı: 117
Statüsü: DEVLET
TIMES UNIVERSITIES SIRALAMASI: 1

Popüler Üniversiteler

POPÜLER

University of Basel

14 beğeni

İsviçre

Şehir: Basel
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 39
Lisans Ücreti: 850 CHF

Master Programı: 76
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 4

POPÜLER
Burs İmkanı

Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT Kharagpur)

0 beğeni

Hindistan

Şehir: West Bengal
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 16
Lisans Ücreti: 600.000 INR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 4

POPÜLER
Burs İmkanı

Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST)

10 beğeni

Güney Kore

Şehir: Daejeon
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 1

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler

Onlar başardı, sıra sende!

Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.

Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN MALTA
TED Ankara Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big bölüm seçimimden, proje desteğine, essay mentörlüğünden, ders seçimlerime, mülakat hazırlığımdan, vizeme kadar tüm başvuru süreçlerimde eksiksiz olarak yardımcı oldu. Üniversitelerin beklediği karakter ve bilinç seviyesine ulaşmama çok yardım etti. Danışmanlarım, Essay mentörlerim, AP hocalarım, ve koçlarıma çok teşekkür ederim. Dream Big sayesinde hayallerimdeki üniversitelerden kabul ve mülakatlar kazandım."

26/12/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TUĞÇE SAĞDIÇ
TOBB İşletme Mezunu
5.0

"Dream Big’ten Pelin Hanım ile tanıştığımda, diğer firmaların aksine bana en az 10 üniversiteye başvurabileceğimizi söyleyerek içimi rahatlattı. Ayrıca en son noktaya kadar devlet üniversitelerinden kabul almaya çalışacağına yönelik garanti verdi. Her süreçte yanımdaydı. Belge ve niyet mektubu için sürekli iletişimdeydik. Hizmet almaya başladığımda ise Ankara’da değildim ve online görüşme sağlamamıza rağmen hiçbir desteğini esirgemedi."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN BARIŞ
Arı Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big’in diğer firmalara kıyasla daha iyimser ve donanımlı olduğunu fark ettim. Alanında uzman danışmanlar, AP ve SAT gibi sınavların yanı sıra aktiviteler keşfetmeme bile yardımcı oldular. Dream Big ailesi, gece saatlerinde bile size zaman ayırabiliyor. Başvuru sürecinde iletişime geçmem gereken konularda her dakika ve her saat bizimle iletişimde kalıyorlar. Bence Dream Big, bu özelliğinden dolayı firmasını Türkiye’nin en iyisi yapıyor."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
UTKU POLAT
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
5.0

"Dream Big ile çalışmak verdiğim en doğru karardı. Dream Big’e gelmeden önce 3 farklı firma ile görüştüm. Bu firmalar, finansal çıkarlarını düşünüyorlardı ve istediğim ülkelerden kabul alamayacağımı söylüyorlardı. Dream Big ise her aşamada yanımdaydı. Her türlü konuda destek sağladılar ve alanında uzman insanlar ile çalışma fırsatı elde ettim. Pelin Hanım'ın desteği sayesinde de hayalimdeki üniversiteden kabul almayı başardım."

07/11/2023AS SEEN ON
Trust ReefTrust Reef
Bilgi Alın Arayın Whatsapp