Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Programcılığı

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
Computer Science, Computer Engineering, Programming, Artificial Intelligence, Coding
EĞİTİM YAZILARI

10/01/2024

1407 Görüntülenme


Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar endüstrisinde bir kariyer hayal ediyorsanız, önce sahip olduğunuz becerileriniz ve güçlü olan yönlerinize uygun kariyer tipini belirlemeniz gerekiyor. Üç yaygın çalışma alanı olan bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar programcılığı, teknoloji meraklısı insanlar için dinamik ve gelişime açık kariyer olanakları sağlıyor. Bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar programcılığı, bilgi-işlem alanında birbiriyle de ilişkili olan iş kolları ve ilk olarak bu üç iş kolunun ve ilgili oldukları alanların endüstride genel olarak nasıl tanımlandığına bakacağız.

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar bilimleri, genel itibarıyla, algoritmalar, programlama dilleri, bilgisayar mimarisi, veri yapıları ve yapay zekâ da dahil olmak üzere, bilgisayar teknolojisinin teorik ve pratik yönlerinin incelenmesi olarak tanımlanıyor ve odak noktasında, yazılım ve bilgisayar sistemlerini anlamak ve geliştirmek bulunuyor. Genel bir ifade ile bilgisayar bilimleri, teknolojiyi ve teknolojinin sorunların çözümünde nasıl kullanılabileceğini inceliyor. Üniversitede bilgisayar bilimleri bölümünde okuyan öğrenciler; donanım, yazılım, programlama, oyun tasarımı, web tasarım, robot bilimi, veri analitiği ve algoritma bilimi gibi alanların yanı sıra, yapay zekâ, ağ mimarisi ve bilgisayarların toplumda nasıl kullanıldığı gibi alanlarda dersler alıyorlar.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar donanım ve yazılım sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesine odaklanıyor. Bilgisayar mühendisleri; tüketici elektroniği, tıbbi cihazlar ve endüstriyel otomasyon da dahil olmak üzere, çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilecek bilgisayar donanım ve yazılımlarını tasarlıyor ve geliştiriyor. Bilgisayar donanımlarının tasarlanmasının yanı sıra, bilgisayar sistemlerinin test ve analiz edilmesi, donanım ve yazılım unsurlarının birbirlerine uyumlu hâle getirilmesi, bellek yongaları, çıkış aygıtları, yapay zekâ ve konuşma işleme ile çalışma da bir bilgisayar mühendisinin görevleri arasında bulunuyor. 

Bilgisayar Programcılığı

Öte yandan, yazılım geliştirme olarak da bilinen bilgisayar programcılığı, yazılım uygulamaları, web siteleri ve diğer dijital ürünlerin oluşturulması amacıyla kod yazımını içeriyor. Bilgisayar programcıları, yazılımlar geliştiriyor ve sorunları çözen ve çeşitli görevleri otomatik hâle getiren algoritmalar oluşturuyorlar ve bu işler için programlama dillerini kullanıyorlar. Bilgisayar programcılarının; kod yazımı, yazılımların bakımı, sürdürülmesi ve güncellenmesi, test etme ve hata ayıklama, kod belgeleme, kullanıcı ihtiyaçlarının analizi gibi görevleri bulunuyor.

Özetle, bilgisayar bilimleri, yazılımı anlamaya ve geliştirmeye, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar donanım ve yazılım sistemlerini tasarlamaya ve geliştirmeye ve bilgisayar programcılığı ise yazılım uygulamaları ve diğer dijital ürünlerin oluşturulması için kod yazımına odaklanıyor.

Beceri Grupları

Bilgisayarlar ve bilgi işlem tabanlı teknolojiler ile çalışmanın temel konsepti, bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar programcılığında standart olsa da her bir alanın akademik ve pratik odağında birtakım önemli farklılıklar bulunuyor.

Her üç alan da genel itibarıyla bilgisayar ve bilgi işlem sistemleri çalışmalarına odaklanan ve güçlü teknoloji bilgisi gerektiren alanlar. Bilgisayar bilimcisi de olsanız, bilgisayar mühendisi de olsanız ya da bilgisayar programcısı da olsanız, bir bilgisayarın donanımlarının iç işleyişini, bilgisayar yazılımlarının karmaşık kavramlarını ve programlama dillerini belirli bir ölçüde anlamanız gerekiyor.

Bilgisayar Bilimleri 

Farklılıklar söz konusu olduğunda, bilgisayar bilimcileri, bilgisayar mühendisleri ve bilgisayar programcıları arasındaki en belirgin fark, bu mesleklere mensup bireylerin sahip oldukları alan bilgilerini nasıl kullandıkları. Bilgisayar bilimleri bölümleri, genel olarak matematik bölümleri içinde alt disiplinler olarak ortaya çıkmış olan ve teorinin yoğun olduğu bölümler. Dolayısıyla bilgisayar bilimcileri, bilgisayarları ve programlamayı çevreleyen analiz ve teoriye daha fazla odaklanma eğiliminde. Yazılım geliştirme, bilişim sistemleri tasarımı, Java, JavaScript, SQL gibi dillere hakim olma, doğrusal cebir ve istatistik alanlarında kuvvetli teorik matematiksel altyapı, bulguların yayınlanması için teknik yazma becerileri, bilgisayar bilimcilerin temel becerileri arasında bulunuyor.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar mühendisliği programları, pek çok üniversitenin mühendislik fakültelerinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor ve bu programların genellikle elektrik-elektronik mühendisliği programları ile bağlantılı veya tümleşik olduğu görülüyor. Bu nedenle, tıpkı diğer mühendislik alanları gibi bilgisayar mühendisliği de pratiğin baskın olduğu bir alan. Bilgisayar mühendislerinin temel becerileri arasında ise bilgisayar donanım ve yazılımları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma, Assembly, C++ ve Perl gibi dillere hakim olma, kuvvetli genel matematik bilgisi, tasarım ve geliştirme becerileri, analitik beceriler ve problem çözme yetileri yer alıyor.

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar programcıları, yukarıda da değindiğimiz üzere, problem çözümlerini bilgisayarların anlayabilmesi için talimatlara dönüştürmektir, diğer bir deyişle, bir bilgisayar programcısı, bir bilgisayar programının talimatlarını hazırlayan, bu talimatları bilgisayar üzerinde çalıştıran, doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını görebilmek için programı test eden ve gerekli düzeltmeleri yapan kişidir. Bilgisayar programcıları; bir problemi tanımlar, problemin çözümünü planlar, bunun için bir program kodlar, kodladığı programı test eder ve programın belgelendirmesini gerçekleştirir. Bir bilgisayar programcısı; Java, Python, C++ veya JavaScript gibi programlama dillerine tam anlamıyla hakim olma, mantıksal düşünebilme ve problem çözme, çabuk öğrenebilme ve adapte olabilme, yaratıcılık, analitik beceriler ve proje yönetim becerileri gibi temel becerilere sahiptir.

Bilgisayar Bilimcileri, Bilgisayar Mühendisleri ve Bilgisayar Programcıları için İş Olanakları Nelerdir?

Bilgisayar bilimciliği, bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar programcılığı başlı başına birer meslek olmanın yanı sıra, elbette bu mesleklerin alt branşları da bulunuyor. Dünya genelinde mesleklere yönelik olarak yapılan araştırmalara göre, her üç mesleğe ve bu mesleklerin alt branşlarına yönelik ihtiyacın, 2029 yılına değin yaklaşık %15-%16 oranında artış göstermesi bekleniyor. Bu üç alanda eğitim alan bireylerin yapabileceği pek çok farklı iş bulunuyor.

Bilgisayar Bilimi

Bilgisayar bilimi genel itibarıyla teoriye odaklı olduğundan, bilgisayar bilimleri endüstrisinde genellikle araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik işler bulunuyor. Bilgisayar bilimi mezunlarının yaptıkları işler arasında:

 • Bilgisayar Destek Uzmanlığı
 • Sistem Analistliği
 • Veri Bilimciliği
 • Veri Tabanı Yöneticiliği
 • Web Geliştiriciliği
 • Yapay Zekâ Araştırmacılığı
 • Yazılım Geliştiriciliği
 • Yazılım Kalite Güvence Yöneticiliği

bulunuyor.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar mühendisliği, yukarıda da bahsettiğimiz üzere, bilgisayar alanının teorik bilgisini mühendisliğin pratiğiyle bir araya getiriyor. Bu doğrultuda, bilgisayar mühendisliği mezunları genel olarak donanım ve yazılım tasarımı ve uygulaması alanlarında çalışıyor. Bilgisayar mühendisliği mezunlarının yaptıkları işler arasında:

 • Ağ Mimarlığı
 • Ağ Sistemleri Mühendisliği
 • Bilgisayar Mimarlığı
 • Devre Tasarımcılığı
 • Donanım Mühendisliği
 • İletişim Mühendisliği
 • Oyun Geliştiriciliği
 • Sistem Mimarlığı
 • Sistem Mühendisliği
 • Sistem Programcılığı

yer alıyor.

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar programcılığı, daha önce de değindiğimiz üzere, kapsamında yazılım uygulamaları, web siteleri ve diğer dijital ürünlerin oluşturulması amacıyla kod yazımı bulunan ya da genel itibarıyla bir bilgisayar programının hazırlanması, programın test edilmesi ve sürdürülmesi bulunan işler yapıyorlar. Bilgisayar programcılığı mezunlarının yaptıkları işler arasında:

 • Makine Öğrenimi Mühendisliği
 • Mobil Uygulama Geliştiriciliği
 • Oyun Geliştiriciliği
 • Siber Güvenlik Analistliği
 • Veri Tabanı Yöneticiliği
 • Web Geliştiriciliği
 • Yazılım Geliştiriciliği

bulunuyor.

Bilgisayar Alanında Kariyer İçin Neler Yapabilirsiniz?

Bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği veya bilgisayar programcılığı alanında bir kariyere başlamak veya bu alanda ilerlemek ödüllendirici olabileceği kadar ve zorlayıcı da olabilir. Bu alanda bir kariyere başlamak ve kariyerinizi ilerletmek için yapabileceğiniz pek çok şey var. Bilgisayar sistemleri ve programları sürekli değiştiğinden, yeni beceriler edinmek, düzenli olarak eğitimlere katılmak ve bilgisayar ile ilgili alanlarda çeşitli sertifikalar almak, bir iş adayı olarak öne çıkmanıza yardımcı olabilir.

Bilgisayar bilimi, bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar programcılığı alanlarında ve bu alanlara ilişkin alt branşlarda çalışan profesyoneller, alandaki bilgi ve becerilerini farklı amaçlar için kullanıyor olsalar da hepsinin birleştiği nokta, bu bilgi ve becerilerin sürekli olarak yenilenmesi ve tazelenmesi gerekliliğidir. Bir bilgisayar bilimcisi, bilgisayar mühendisi veya bir bilgisayar programcısı olarak yeni beceriler geliştirmek, yeni bir programlama dilinde kurs almaktan web tasarımı veya siber güvenlik gibi belirli alanlardaki bilgilerinizi tazelemeye kadar her anlama gelebilir.

Bununla birlikte, bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği veya bilgisayar programcılığı alanında bir kariyere başlamak veya bu alanda ilerlemek için izleyecebileceğiniz adımlar şöyle sıralanabilir;

 • Bilgisayar bilimi ve programlama alanlarındaki temelinizi sağlam tutun. 
  • Bunun için, üniversitede bu alanlarda alacağınız eğitime ek olarak, çevrim içi kurs ve eğitimlere katılabilirsiniz.
 • Üzerinde çalıştığınız projelerin bulunduğu bir portfolyo oluşturun. 
  • Programlama becerilerinizi ve yeteneklerinizi sergileyen projelerden oluşan bir portfolyo hazırlayın. Bu portfolyo, basit bir web uygulamasından karmaşık bir yazılım sistemine kadar her şeyi içerebilir.
 • Kodlama yarışmalarına katılın.
  • Hackathon’lar veya kodlama müsabakaları gibi kodlama yarışmalarına katılmak, becerilerinizi geliştirmenize ve bu alandaki diğer profesyoneller ile bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir.
 • İş tecrübesi edinin.
  • Pratikte deneyim kazanmak, bilgisayar bilimi, bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar programcılığının farklı yönlerini keşfedebilmek için bu alanlarda staj programlarına başvurabilirsiniz.
 • Sektörel etkinlik ve konferanslara katılın.
  • Alandaki diğer profesyonellerle bağlantılar kurmak, yeni teknolojiler hakkında bilgi edinmek ve sektör eğilimlerinden haberdar olmak için sektörel etkinlik ve konferanslara katılabilirsiniz.
 • Sertifika programlarına başvurun.
  • Bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği ve programcılık alanlarında sertifika eğitimlerine katılarak, özel beceriler geliştirebilir ve kariyerinizde ilerleyebilirsiniz.
 • Yeni teknoloji ve trendleri takip edin.
  • Bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar programcılığı sürekli gelişen alanlar. Yeni teknolojiler ve trendler konusunda en yeni bilgilere sahip olmak, sizi iş piyasasında rekabet edebilir kılar.


Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Programcılığı Hakkında Sıkça Sorulan SorularDünyanın En İyi Üniversiteleri

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Oxford

42 beğeni Kalite Puanı: 99

İngiltere

Şehir: Oxford
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 48
Lisans Ücreti: 38.550 GBP

Master Programı: 117
Statüsü: DEVLET
TIMES UNIVERSITIES SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

Massachusetts Institute of Technology, MIT

51 beğeni Kalite Puanı: 100

Amerika

Şehir: Cambridge
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 50
Lisans Ücreti: 82.730 USD

Statüsü: ÖZEL
QS NEWS SIRALAMASI: 1

Burs İmkanı

ETH ZURICH – Swiss Federal Institute of Technology

39 beğeni Kalite Puanı: 93

İsviçre

Şehir: Zürih
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 23
Lisans Ücreti: 730 CHF

Master Programı: 49
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

Popüler Üniversiteler

POPÜLER
Burs İmkanı

Universität Jena

6 beğeni

Almanya

Şehir: Jena
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 25
Lisans Ücreti: 265 EUR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 6

POPÜLER
Burs İmkanı

Wellesley College

1 beğeni

Amerika

Şehir: Wellesley
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 51
Lisans Ücreti: 83.920 USD

Statüsü: ÖZEL

POPÜLER
Burs İmkanı

École Normale Supérieure de Lyon

1 beğeni

Fransa

Şehir: Lyon
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR

Master Programı: 6
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 24

Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler

Onlar başardı, sıra sende!

Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.

Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN MALTA
TED Ankara Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big bölüm seçimimden, proje desteğine, essay mentörlüğünden, ders seçimlerime, mülakat hazırlığımdan, vizeme kadar tüm başvuru süreçlerimde eksiksiz olarak yardımcı oldu. Üniversitelerin beklediği karakter ve bilinç seviyesine ulaşmama çok yardım etti. Danışmanlarım, Essay mentörlerim, AP hocalarım, ve koçlarıma çok teşekkür ederim. Dream Big sayesinde hayallerimdeki üniversitelerden kabul ve mülakatlar kazandım."

26/12/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TUĞÇE SAĞDIÇ
TOBB İşletme Mezunu
5.0

"Dream Big’ten Pelin Hanım ile tanıştığımda, diğer firmaların aksine bana en az 10 üniversiteye başvurabileceğimizi söyleyerek içimi rahatlattı. Ayrıca en son noktaya kadar devlet üniversitelerinden kabul almaya çalışacağına yönelik garanti verdi. Her süreçte yanımdaydı. Belge ve niyet mektubu için sürekli iletişimdeydik. Hizmet almaya başladığımda ise Ankara’da değildim ve online görüşme sağlamamıza rağmen hiçbir desteğini esirgemedi."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN BARIŞ
Arı Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big’in diğer firmalara kıyasla daha iyimser ve donanımlı olduğunu fark ettim. Alanında uzman danışmanlar, AP ve SAT gibi sınavların yanı sıra aktiviteler keşfetmeme bile yardımcı oldular. Dream Big ailesi, gece saatlerinde bile size zaman ayırabiliyor. Başvuru sürecinde iletişime geçmem gereken konularda her dakika ve her saat bizimle iletişimde kalıyorlar. Bence Dream Big, bu özelliğinden dolayı firmasını Türkiye’nin en iyisi yapıyor."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
UTKU POLAT
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
5.0

"Dream Big ile çalışmak verdiğim en doğru karardı. Dream Big’e gelmeden önce 3 farklı firma ile görüştüm. Bu firmalar, finansal çıkarlarını düşünüyorlardı ve istediğim ülkelerden kabul alamayacağımı söylüyorlardı. Dream Big ise her aşamada yanımdaydı. Her türlü konuda destek sağladılar ve alanında uzman insanlar ile çalışma fırsatı elde ettim. Pelin Hanım'ın desteği sayesinde de hayalimdeki üniversiteden kabul almayı başardım."

07/11/2023AS SEEN ON
Trust ReefTrust Reef
Bilgi Alın Arayın Whatsapp