Nükleer Bilim, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Nükleer Fizik

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
Nükleer, Nükleer Bilim, Nükleer Enerji, Nükleer Enerji Mühendisliği, Nükleer Fizik, Astrofizik, Nükleer Astrofizik
EĞİTİM YAZILARI

15/03/2023

528 Görüntülenme


Nükleer Bilim, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Nükleer Fizik

Nükleer bilim, nükleer enerji mühendisliği ve nükleer fizik, atom çekirdeğinin davranışının, parçacıklar ve radyasyon, diğer bir deyişle ışınım ile olan etkileşimlerinin incelenmesini içeren ve birbirleriyle ilgili olan alanlardır. Bu yazımızda, bu alanların nasıl tanımlandığına, bu alanlara yönelmek isteyen bireylerin nasıl becerilere sahip olmaları gerektiğine ve iş imkânlarına değineceğiz.

Detaylara geçmeden önce, bu alanların benzerliklerinin neler olduğuna ve birbirlerinden nasıl farklılaştıklarına kısaca değinelim.

Her üç alan da; yapıları, özellikleri ve davranışları dahil olmak üzere atom çekirdeklerinin incelenmesine odaklanıyor; ışınım dedektörleri, nükleer reaktörler ve görüntüleme ekipmanları gibi nükleer teknolojilerden faydalanıyor; füzyon, fisyon ve bozunma süreçleri de dahil nükleer reaksiyonların incelenmesini kapsıyor; nükleer reaktörlerin ve diğer nükleer teknolojilerin tasarımı ve işletilmesinde gözetilmesi gereken güvenlik prosedürleri ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında yoğun çalışmalar yapıyor ve elbette her üç alan da fizik, kimya, mühendislik ve matematik de dahil olmak üzere birçok farklı disiplinden bilgi ve becerilerin teoride ve pratikte uygulanmasını gerektiriyor.

Öte yandan bu üç alan, odaklandıkları çalışma alanları, çalışma yöntemleri, akademik programlar ve kariyer yolları açılarından farklılaşıyor. Nükleer fizik, atom çekirdeklerinin ve bu çekirdekleri meydana getiren parçacıkların özelliklerine ve davranışlarına odaklanırken, nükleer bilim ve nükleer enerji mühendisliği, nükleer reaktörler ve ışınım dedektörleri gibi nükleer teknolojilerinin enerji, tıp ve çevre izleme gibi alanlardaki sorunları uygulanmasına odaklanıyor. 

Nükleer fizik, atom çekirdeklerinin ve etkileşimlerinin incelenmesi için deneysel ve teorik yöntemlerden faydalanırken, nükleer bilim ve nükleer enerji mühendisliği, nükleer teknolojileri tasarlamak ve optimize etmek amacıyla çeşitli deneysel tekniklerin yanı sıra, bilgisayar modellemesi ve simülasyonu gibi araçlardan yararlanıyor. Nükleer fizik, genellikle üniversitelerin fizik bölümlerinin altında faaliyet gösterirken, nükleer mühendislik ise üniversitelerin mühendislik fakültelerine bağlı olarak ya da ayrı bir mühendislik bölümü olarak çalıştığı görülüyor. Diğer yandan nükleer bilim, hem fizik hem de mühendislik bölümlerinde ya da disiplinler arası bir program olarak karşımıza çıkabiliyor. Nükleer fizikçiler, akademik veya araştırma kurumlarında çalışabilirken, nükleer enerji mühendislerinin enerji endüstrisinde, ulusal laboratuvarlarda ya da devlet kurumlarında çalıştığı görülüyor. Öte yandan nükleer bilimciler, enerji, tıp ve çevre izleme de dahil olmak üzere farklı sektörlerde çalışabiliyorlar.

Nükleer Bilim

Yukarıda da kısaca bahsettiğimiz üzere, nükleer bilim, atom çekirdeklerinin davranış ve özellikleri ile parçacıklar ve ışınım ile olan etkileşimlerine odaklanan kapsamlı bir çalışma alanı olarak tanımlanıyor. Nükleer bilim; nükleer kimya, radyasyon biyolojisi ve nükleer mühendislik/nükleer enerji mühendisliği de dahil olmak üzere çok çeşitli alt alanları kapsıyor.

Nükleer bilimciler, atom çekirdeklerinin yapıları, kararlılıkları ve reaksiyonları gibi özelliklerini ve davranışlarını inceliyorlar. Ayrıca, atom çekirdeklerinin diğer parçacıklarla ve gama ışınları ve X-ışınları gibi ışınımla olan etkileşimlerinin araştırılması ve incelenmesi de nükleer bilimcilerin çalıştığı konular arasında yer alıyor. Nükleer bilim; enerji üretimi, tıbbi görüntüleme, çevre izleme ve ulusal güvenlik gibi pek çok farklı alanda uygulama buluyor.

Nükleer bilimciler, nükleer füzyon, fisyon ve bozunma süreçlerini inceliyor ve bu süreçler esnasında yayılan parçacıkların ve ışınımın özelliklerini araştırıyorlar. Nükleer bilimciler ayrıca, gama ışınları ve X-ışınları gibi ışınım davranışlarının incelenmesi ve ışınımın tespit edilmesi ve ölçülmesi için yöntemlerin geliştirilmesine ek olarak, aynı elementin farklı sayıda nötron içeren atomları olan izotopların özelliklerinin ve davranışlarının incelenmesine yönelik çalışmalar da yapıyorlar. 

Bunların yanı sıra, nükleer bilimciler, tıbbi uygulamalar ve diğer amaçlar için nükleer reaktörler ve ışınım dedektörleri gibi nükleer teknolojileri tasarlamak, geliştirmek ve optimize etmek için nükleer enerji mühendisleri ile iş birliği içinde çalışıyorlar.

Nükleer Enerji Mühendisliği

Nükleer enerji mühendisliği, nükleer sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve işletilmesini kapsayan, özel bir mühendislik alanı olarak tanımlanıyor. Nükleer enerji mühendisleri, çeşitli uygulamalar için nükleer enerjinin kullanımını optimize etmek amacıyla, fizik, malzeme bilimi ve diğer mühendislik disiplinlerinin ilkelerinden faydalanıyorlar.

Enerji üretimi, nükleer araştırma, tıbbi uygulamalar gibi amaçlara yönelik nükleer reaktörler, nükleer enerji mühendisleri tarafından tasarlanıyor ve optimize ediliyor. Bu amaçla, nükleer enerji mühendislerinin, reaktörlerin tasarımında ve işletilmesinde ışınım kalkanı, korunma ve muhafaza sistemleri gibi güvenlik prosedürlerini dikkate almaları büyük önem arz ediyor. Nükleer enerji mühendisleri, hem güvenlik amacıyla hem de tıbbi görüntüleme ve çevre izleme gibi uygulamalara yönelik olarak, ışınımları tespit etmek ve ölçmek amacıyla gelişmiş dedektörler ve ölçüm teknikleri de geliştiriyor ve bunları pratikte kullanıyorlar.

Nükleer reaktörler ve diğer nükleer teknolojiler tarafından üretilen nükleer atıkların güvenli bir şekilde depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine yönelik stratejiler de nükleer enerji mühendisleri tarafından tasarlanıyor ve uygulanıyor. Nükleer enerji mühendisleri ayrıca, enerji üretmek için atom çekirdeklerini birleştirme işlemi olan nükleer füzyon için de teknolojilerin geliştirilmesi ve optimize edilmesi üzerinde çalışıyor.

Nükleer enerji mühendisliği, atom çekirdeğinin özelliklerinin ve davranışlarının derinlemesine anlaşılmasının yanı sıra mühendislik ve fizik alanlarında güçlü bir altyapı gerektiren özel bir alan. Nükleer enerji mühendisleri, emniyet ve güvenliği sağlarken, enerji üretimi, tıbbi uygulamalar ve diğer amaçlar için nükleer teknolojilerin geliştirilmesi ve optimize edilmesinde kritik bir rol oynuyor.

Nükleer Fizik

Nükleer fizik, atom çekirdeklerinin protonlar, nötronlar ve diğer atom altı parçacıklar da dahil olmak üzere, bunları oluşturan parçacıkların davranışlarına ve özelliklerine odaklanan, atom çekirdeğinin yapısı, kararlılığı ve reaksiyonları ile ilgilenen özel bir fizik alt alanı olarak tanımlanıyor. 

Nükleer fizikçiler, protonların, nötronların ve diğer atom altı parçacıkların çekirdek içindeki dağılımı gibi atom çekirdeğinin iç yapısının özelliklerini inceliyorlar. Nükleer füzyon, fisyon ve bozunma gibi süreçlerin incelenmesi, bu süreçler esnasında yayılan parçacık ve ışınımın özelliklerinin araştırılması da nükleer fizikçiler tarafından gerçekleştiriliyor.

Nükleer fizikçiler ayrıca, nükleer reaksiyonlar hakkındaki bilgilerini, yıldızların davranışı ve evrendeki ağır elementlerin sentezi gibi astrofiziksel olayların incelenmesi alanına da uyguluyorlar. Genel itibarıyla, nükleer fizik, madde ve enerjinin doğasını anlamamızda kritik bir rol üstlenen temel çalışma alanlarından biri. Nükleer fizikçiler, atom çekirdeklerinin özellik ve davranışlarını ortaya çıkarmak ve bu bilgileri pratik uygulamalarda kullanmak için çalışıyorlar.

Beceri Grupları

Hemen her meslek alanında olduğu gibi bu üç meslek alanında da üniversite eğitiminizde ve akabinde kariyer yolunuzu çizerken faydalanabileceğiniz beceri grupları bulunuyor. Nükleer bilimciler, nükleer enerji mühendisleri ve nükleer fizikçiler, meslek yaşamlarında bir dizi beceriden ve kapsamlı alan bilgisinden yararlanıyorlar. Bu beceri grupları ve alan bilgisi, her üç meslek alanı ve bu mesleklerin alt branşları için ortak olabileceği gibi alana özel de olabiliyor.

Nükleer Bilim

Nükleer bilimcilerin, teknik bilgi, analitik beceriler, iletişim becerileri ve geçerli mevzuat bilgisinin yanı sıra, dinamik bir alandaki karmaşık sorunları üzerinde, diğer disiplinlerden profesyoneller ile iş birliği içinde çalışabilmeleri gerekiyor. Nükleer bilimcilerin, atom çekirdeğinin davranışları ve nükleer reaksiyonlar esnasında yayılan ışınım türleri de dahil, nükleer süreçler ve ışınım fiziği hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Işınımı tespit etmek ve ölçmek için deneysel yöntemler ve enstrümantasyon konularında bilgi sahibi olmak, nükleer bilimcilerin sahip olmaları gereken beceriler arasında yer alıyor, zira nükleer bilimcilerin, nükleer olayları inceleyebilmek için deneyler tasarlayıp yürütebilmesi ve ışınımı ölçebilmek için özel cihaz ve dedektörleri kullanabilmeleri gerekiyor.

Veri yorumlayabilme ve nükleer süreçlerin modellenmesi için analitik beceriler, yine nükleer bilimcilerin sıkça kullandığı beceriler arasında yer alıyor. Nükleer bilimcilerin deneysel verileri analiz edebilmeleri, yorumlayabilmeleri ve nükleer süreçleri tanımlamak ve tahmin edebilmek için çeşitli modeller geliştirebilmeleri gerekiyor. Nükleer teknolojilerle ilgili güvenlik ve çevre yönetmelikleri, nükleer bilimcilerin kapsamlı bilgi sahibi olması gereken önemli konular arasında yer alıyor. Bu alanda çalışan profesyonellerin, nükleer teknolojiler ile ilgili güvenlik ve çevre düzenlemelerine aşina olmaları ve bu düzenleme, tüzük ve mevzuatlara uygun deney ve araştırma projeleri tasarlayabilmeleri önem arz ediyor.

Pek çok meslek alanında olduğu gibi nükleer bilimcilerin de elde ettikleri araştırma bulgularını sunabilmek ve diğer araştırmacılar ve paydaşlarla iş birliği içinde çalışabilmek için gelişmiş iletişim becerilerine sahip olmaları gerekiyor. Nükleer bilimciler, araştırma bulgularını diğer bilim insanlarına, paydaşlara ve kamuoyuna iletebilmesi ve diğer araştırmacılar ve paydaşlarla işbirliği içinde çalışabilmesi önemli konular arasında bulunuyor. Son olarak, nükleer bilimcilerin, araştırma projeleri üzerinde bağımsız olarak çalışabilmeli ve bir ekibin parçası olarak diğer araştırmacılar ve paydaşlarla iş birliği yapabilmeleri gerekiyor.

Özetleyecek olursak;

 • Araştırma bulgularının sunumu ve diğer araştırmacılar ve paydaşlarla iş birliği yapabilmek için gelişmiş iletişim becerileri
 • Bağımsız veya bir ekibin parçası olarak çalışabilme
 • Işınım tespiti ve ölçümü için deneysel yöntemler ve enstrümantasyon konularında yeterlilik
 • Nükleer süreç ve işlemlerin modellenmesi ve verilerin yorumlanması için analitik beceriler
 • Nükleer süreçler ve ışınım fiziği konularında kapsamlı bilgi
 • Nükleer teknolojilere ilişkin güvenlik ve çevre düzenleme, tüzük ve mevzuatları hakkında kapsamlı bilgi

nükleer bilimcilerin sahip olmaları gereken bilgi ve beceriler arasında bulunuyor.

Nükleer Enerji Mühendisliği

Nükleer enerji mühendislerinin, nükleer reaksiyon fiziği, nükleer reaktör tasarımı ve işletimi ile ilgili olarak gerekli güvenlik önlem ve prosedürleri de dahil olmak üzere nükleer reaktör tasarımı ve işletimine yönelik ilkeler hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmaları gerekiyor. 

Nükleer süreç ve işlemlere yönelik olarak bilgisayımsal modelleme ve simülasyon konularında yeterlilik, yine nükleer enerji mühendisleri için önemli bilgi ve beceriler arasında yer alıyor, nükleer enerji mühendislerinin, nükleer süreç ve işlemleri modelleyebilmek ve simülasyonlarını üretebilmenin yanı sıra, belirli uygulamalar için nükleer sistemlerin tasarımını optimize etmek için bilgisayımsal araçları ve simülasyon yazılımlarını kullanabilmeleri gerekiyor.

Özellikle ışınım etkileriyle ilgili olarak malzeme bilimi ve mühendislik ilkeleri, nükleer enerji mühendislerinin kapsamlı bilgi sahibi olmaları gereken konular arasında bulunuyor, zira nükleer enerji mühendislerinin nükleer sistemlerde kullanılan materyallerin karakteristik özelliklerine ve ışınımın zaman içinde bu materyaller üzerinde yaratabileceği potansiyel etkilere aşina olmaları gerekiyor.

Nükleer mühendislerin enerji üretimi, tıbbi uygulamalar ve ulusal güvenlik gibi spesifik uygulamalara yönelik nükleer sistemler tasarlayabilmesi ve bu sistemleri optimize edebilmeleri gerekiyor. Nükleer teknolojilerin tasarımı, inşası ve işletimi ile ilgili yasal düzenleme ve mevzuatlar hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak ve nükleer sistemleri bu düzenleme ve mevzuatlara uygun olarak tasarlayabilmek ve işletebilmek, nükleer enerji mühendislerinin sahip olmaları gereken bilgi ve beceriler arasında bulunuyor.

Son olarak, tıpkı nükleer bilimciler gibi nükleer enerji mühendislerinin de disiplinler arası çalışmalarda bulunabilmek ve elde edilen bulguları sunabilmek için gelişmiş iletişim becerilerine sahip olmaları önem taşıyor. Nükleer mühendislerin, bilim insanları ve diğer paydaşlar da dahil olmak üzere disiplinler arası ekiplerle etkili bir şekilde çalışabilmeleri ve bulgularını açık ve anlaşılır bir şekilde sunabilmeleri gerekiyor.

Özetle;

 • Disiplinler arası çalışmalarda bulunabilmek ve elde edilen bilgi ve bulguları paydaşlar ile paylaşabilmek için gelişmiş iletişim becerileri
 • Gerekli güvenlik önlem ve prosedürleri de dahil olmak üzere, nükleer reaktör tasarımı ve işletimi hakkında kapsamlı bilgi
 • Nükleer süreç ve işlemlerin bilgisayımsal modellemesi ve simülasyonu konularında yeterlilik
 • Nükleer teknolojilerin tasarımı, inşası ve işletimine ilişkin yasal uygulama ve ilgili mevzuat hakkında kapsamlı bilgi
 • Özellikle ışınım etkilerine ilişkin olarak, malzeme bilimi ve mühendislik ilkeleri hakkında kapsamlı bilgi
 • Spesifik uygulamalara yönelik nükleer sistemleri tasarlayabilme ve optimize edebilme

nükleer enerji mühendislerinin sahip olmaları gereken bilgi ve beceriler arasında bulunuyor.

Nükleer Fizik

Nükleer fizikçilerin, atom çekirdeklerinin davranışları, atom altı parçacıkların özellikleri ve nükleer etkileşimleri yöneten kuvvetler de dahil olmak üzere nükleer fizik ilkeleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Nükleer işlem ve süreçlerin matematiksel ve teorik modellemesine yönelik yeterlilikler, nükleer fizikçilerin sahip olmaları gereken beceriler arasında bulunuyor, zira nükleer fizikçilerin nükleer reaksiyonlar sırasında atom çekirdeklerinin davranışları gibi nükleer olayları tanımlayabilmeleri ve tahminler yürütebilmeleri için gelişmiş matematiksel ve teorik modellerden faydalanmaları gerekiyor.

Ek olarak, nükleer fizikçilerin nükleer olayları inceleyebilmek için deneyler tasarlayıp, bu deneyleri yürütebilmeleri ve atom çekirdeklerinin özelliklerini ve nükleer reaksiyonlar esnasında yayılan ışınımı ölçebilmek için özel cihaz ve dedektörleri kullanabilmeleri gerekiyor. Deneysel verileri ve teorik modelleri yorumlayabilmeye yönelik analitik beceriler nükleer fizikçiler için de önem taşıyor, nükleer fizikçilerin deneysel verileri analiz edebilmeleri ve yorumlayabilmeleri ve nükleer olaylara ilişkin anlayışlarını geliştirebilmek için deneysel sonuçları teorik modellerle karşılaştırabilmeleri gerekiyor.

Son olarak, tıpkı nükleer bilimciler ve nükleer enerji mühendisleri gibi iletişim becerileri ve bağımsız ya da disiplinler arası ekipler ile birlikte çalışabilme, nükleer fizikçiler için de önemli beceriler arasında bulunuyor. Nükleer fizikçilerin araştırma bulgularını diğer bilim insanlarına disiplinler arası paydaşlara ve kamuoyuna iletebilmeleri ve diğer araştırmacılar ile iş birliği içinde çalışabilmeleri, araştırma projeleri üzerinde bağımsız olarak çalışabilmeleri ve bir ekibin parçası olarak diğer araştırmacılar ve paydaşlarla iş birliği yapabilmeleri gerekiyor.

Kısaca özetleyecek olursak;

 • Araştırma bulgularını sunabilmek ve diğer araştırmacılar ve paydaşlar ile iş birliği içinde çalışabilmek için gelişmiş iletişim becerileri
 • Atom çekirdeğinin yapısı ve davranışları gibi nükleer fizik ilkeleri hakkında kapsamlı bilgi
 • Bireysel veya bir ekibin parçası olarak çalışabilme
 • Deneysel verilerin ve teorik modellerin yorumlanması için analitik beceriler
 • Nükleer işlem ve süreçlerin matematiksel ve teorik olarak modellenmesinde yetkinlik
 • Nükleer olguların incelenmesine yönelik deneysel yöntemler ve enstrümantasyon hakkında kapsamlı bilgi

nükleer fizikçilerin sahip olmaları gereken bilgi ve beceriler arasında yer alıyor.

Nükleer Bilimciler, Nükleer Enerji Mühendisleri ve Nükleer Fizikçiler için İş Olanakları Nelerdir?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, her üç alanın da hem eğitim hem de mesleki açıdan birbirine benzediği ve birbirinden farklılaştığı noktalar bulunuyor. Bu üç alanın da kendilerine ek olarak alt branşları mevcut ve bu alan ve branşlar, odak noktaları, kullanılan araçlar ve araçların kullanıldığı amaçlar bakımından farklılık gösteriyor. Üniversite eğitimlerini bu alanlarda tamamlayan bireyler de pek çok farklı mesleği yapabilme olanağı elde ediyor.

Nükleer Bilim

Üniversitelerin nükleer bilim bölümlerinin mezunları arasında en popüler meslekler;

 • Işınımdan Korunma Uzmanlığı
 • Nükleer Atık Yönetimi Uzmanlığı
 • Nükleer Enerji Uzmanlığı
 • Nükleer Fizik Uzmanlığı
 • Nükleer Mühendislik
 • Sağlık Fiziği Uzmanlığı

olarak sıralanıyor.

Nükleer Enerji Mühendisliği

Üniversitelerin nükleer enerji mühendisliği bölümlerinin mezunları arasında en popüler meslekler;

 • Işınım Tespit Mühendisliği
 • Nükleer Atık Yönetimi Mühendisliği
 • Nükleer Enerji Mühendisliği
 • Nükleer Füzyon Mühendisliği
 • Nükleer Güvenlik Mühendisliği
 • Nükleer Materyal Mühendisliği
 • Nükleer Reaktör Mühendisliği

olarak sıralanıyor.

Nükleer Fizik

Üniversitelerin nükleer fizik bölümlerinin mezunları arasında en popüler meslekler;

 • Nükleer Araştırma Uzmanlığı
 • Işınım Tespit ve Görüntüleme Uzmanlığı
 • Nükleer Enerji Uzmanlığı
 • Nükleer Füzyon Uzmanlığı
 • Nükleer Astrofizik Uzmanlığı

olarak sıralanıyor.Nükleer Bilim, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Nükleer Fizik Hakkında Sıkça Sorulan SorularDünyanın En İyi Üniversiteleri

Burs İmkanı

ETH ZURICH – Swiss Federal Institute of Technology

31 beğeni Kalite Puanı: 93

İsviçre

Şehir: Zürih
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 23
Lisans Ücreti: 730 CHF

Master Programı: 49
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

California Institute of Technology

29 beğeni Kalite Puanı: 96

Amerika

Şehir: Pasadena
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 33
Lisans Ücreti: 86.886 USD

Statüsü: ÖZEL
ÜLKE SIRALAMASI: 7

POPÜLER
Ücretsiz Başvuru Burs İmkanı

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

68 beğeni

Almanya

Şehir: Münih
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 57
Lisans Ücreti: 162 EUR

Master Programı: 105
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 2

Popüler Üniversiteler

POPÜLER
Burs İmkanı

Erasmus University Rotterdam

5 beğeni

Hollanda

Şehir: Rotterdam
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 15
Lisans Ücreti: 9.900 EUR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 4

POPÜLER
Burs İmkanı

The Chinese University of Hong Kong (CUHK)

0 beğeni

Hong Kong

Şehir: Sha Tin
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 64
Lisans Ücreti: 145.000 HKD

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 2

POPÜLER
Burs İmkanı

Indian Institute of Technology Kanpur (IIT Kanpur)

0 beğeni

Hindistan

Şehir: Kanpur
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 14
Lisans Ücreti: 200.000 INR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 5

Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler

Onlar başardı, sıra sende!

Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.

Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN MALTA
TED Ankara Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big bölüm seçimimden, proje desteğine, essay mentörlüğünden, ders seçimlerime, mülakat hazırlığımdan, vizeme kadar tüm başvuru süreçlerimde eksiksiz olarak yardımcı oldu. Üniversitelerin beklediği karakter ve bilinç seviyesine ulaşmama çok yardım etti. Danışmanlarım, Essay mentörlerim, AP hocalarım, ve koçlarıma çok teşekkür ederim. Dream Big sayesinde hayallerimdeki üniversitelerden kabul ve mülakatlar kazandım."

26/12/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TUĞÇE SAĞDIÇ
TOBB İşletme Mezunu
5.0

"Dream Big’ten Pelin Hanım ile tanıştığımda, diğer firmaların aksine bana en az 10 üniversiteye başvurabileceğimizi söyleyerek içimi rahatlattı. Ayrıca en son noktaya kadar devlet üniversitelerinden kabul almaya çalışacağına yönelik garanti verdi. Her süreçte yanımdaydı. Belge ve niyet mektubu için sürekli iletişimdeydik. Hizmet almaya başladığımda ise Ankara’da değildim ve online görüşme sağlamamıza rağmen hiçbir desteğini esirgemedi."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN BARIŞ
Arı Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big’in diğer firmalara kıyasla daha iyimser ve donanımlı olduğunu fark ettim. Alanında uzman danışmanlar, AP ve SAT gibi sınavların yanı sıra aktiviteler keşfetmeme bile yardımcı oldular. Dream Big ailesi, gece saatlerinde bile size zaman ayırabiliyor. Başvuru sürecinde iletişime geçmem gereken konularda her dakika ve her saat bizimle iletişimde kalıyorlar. Bence Dream Big, bu özelliğinden dolayı firmasını Türkiye’nin en iyisi yapıyor."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
UTKU POLAT
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
5.0

"Dream Big ile çalışmak verdiğim en doğru karardı. Dream Big’e gelmeden önce 3 farklı firma ile görüştüm. Bu firmalar, finansal çıkarlarını düşünüyorlardı ve istediğim ülkelerden kabul alamayacağımı söylüyorlardı. Dream Big ise her aşamada yanımdaydı. Her türlü konuda destek sağladılar ve alanında uzman insanlar ile çalışma fırsatı elde ettim. Pelin Hanım'ın desteği sayesinde de hayalimdeki üniversiteden kabul almayı başardım."

07/11/2023Bilgi Alın Arayın Whatsapp