Test of English as a Foreign Language - TOEFL

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı
EĞİTİM YAZILARI

18/12/2023

781 Görüntülenme


Test of English as a Foreign Language - TOEFL

TOEFL veya Test of English as a Foreign Language, ana dili İngilizce olmayan ve eğitim ve iletişim dilinin İngilizce olduğu ülkelerdeki üniversitelere kayıt olmak isteyen bireylerin İngilizce dil becerilerini ölçmek üzere tasarlanmış olan, standartlaştırılmış uluslararası bir yeterlilik sınavıdır. 160'tan fazla ülkede, 11.500'den fazla eğitim kurumu tarafından kabul edilen TOEFL, IELTS, Cambridge Assessment English gibi diğer sınavların yanında, dünya çapında en çok kabul gören İngilizce yeterlilik sınavlarından bir tanesidir.


Özel ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Educational Testing Service (ETS) tarafından hazırlanan ve uygulanan TOEFL sınavı, aslen 1962 yılında anadili İngilizce olmayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan üniversitelerde yüksek öğrenim görmek isteyen bireylerin İngilizce dil yeterliliğini sağlama konusunda yaşanan problemlere çözüm bulmak amacıyla bir araya gelen hükümet ve özel kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir ulusal konsey tarafından oluşturulmuştur. İlk kez 1964 yılında gerçekleştirilen TOEFL sınavı, zaman içerisinde uluslararası alanda geçerlilik kazanarak, pek çok farklı ülkeden çok sayıda eğitim kurum ve kuruluşu tarafından kabul gören bir yeterlilik sınavı hâline gelmiştir.


TOEFL sınavı TOEFL iBT (bilgisayar tabanlı sınav) ve TOEFL PBT (yazılı sınav) olarak ikiye ayrılmakla birlikte, günümüzde bilgisayar aracılığıyla dijital ortamda gerçekleştirilen TOEFL iBT sınavı daha çok rağbet görmektedir. Bununla birlikte, bilgisayar teknolojisinin yeterli olmadığı ülkelerde veya isteğe bağlı olarak kâğıt tabanlı olarak da yapılabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya’daki üniversiteler ile Kanada’daki lisansüstü programlar tarafından en çok tercih edilen İngilizce yeterlilik sınavı olup, Amerika, Kanada, Almanya ve Fransa üniversitelerine, diğer tüm İngilizce yeterlilik sınavı sonuçlarının toplamından daha fazla TOEFL puan rapor belgesi gönderilmektedir. 


Dünya genelinde 35 milyondan fazla öğrencinin İngilizce dil becerilerini göstermek için girdiği TOEFL sınavına yönelik olarak yapılan bir araştırmaya göre, TOEFL sınavına giren öğrencilerin %90'ı tercih ettikleri 1. veya 2. üniversiteye yerleşebilmektedir. TOEFL iBT sınavı sınav katılımcılarının İngilizce dilindeki okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere 4 dil becerisini değerlendirmektedir. TOEFL iBT sınavı üç farklı formatta uygulanmaktadır:

 • TOEFL iBT Test: Yetkili bir TOEFL iBT test merkezinde bulunan bir bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
 • TOEFL iBT Home Edition: Sınav katılımcıları sınava bir gözetmen eşliğinde, kendi evlerinde girmektedir.
 • TOEFL iBT Paper Edition: Okuma, Dinleme ve Yazma testleri yetkili bir sınav merkezinde, Konuşma testi evde bilgisayar üzerinde olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilmektedir.

 

TOEFL iBT Sınavının Yapısı


Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma olmak üzere 4 bölümden meydana gelen TOEFL iBT Sınavında, sınav katılımcılarından İngilizce dilinde bu 4 iletişim becerisini bir araya getiren, örneğin;

 

 • Okuma, dinleme ve akabinde sorulan bir soruya yanıt vermek üzere konuşma,
 • Dinleme ve ardından sorulan bir soruya yanıt vermek üzere konuşma,
 • Okuma, dinleme ve ardından sorulan bir soruya yanıt vermek üzere yazma gibi görevlerin yerine getirilmesi istenmektedir.    

 

dreambig

TOEFL iBT Okuma Bölümü


TOEFL iBT® Okuma bölümü, sınav katılımcılarının akademik bir ortamda kullanılan materyalleri ne kadar iyi okuyup anlayabildiğini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Her biri yaklaşık 700 kelime uzunluğunda, pasaj başına 10 soru içeren 3 veya 4 okuma parçası içermektedir ve sınav katılımcılarına bölümdeki tüm soruları cevaplamak için 54 ila 72 dakika aralığında bir süre verilmektedir.


TOEFL iBT Dinleme Bölümü


TOEFL iBT sınavının dinleme bölümü, sınav katılımcılarının İngilizce dilinde gerçekleşen konuşmaları ve dersleri anlayabilme yetisini ölçmek için tasarlanmış olup, aşağıda belirtilen yetilerin değerlendirilmesi için ses kayıtlarının dinlenmesini içermektedir;

 • Temel Kavrama Kabiliyeti
 • Pragmatik Kavrama Kabiliyeti (konuşan kişinin tutumu vb.) ve Alınan Bilgileri Birbiriyle İlişkilendirebilme ve Sentezleyebilme Kabiliyeti

Konuşma bölümünde, üniversite dersleri ve konuşmalar olmak üzere iki farklı türden deneme unsuru yer almaktadır. Bu ses kayıtlarının her ikisi de bir üniversite kampüsünde kullanılan bir dil ile gerçekleştirilmektedir.

 

 • Her biri 3 ila 5 dakika uzunluğunda, her bir ders başına 6 soru olacak şekilde 3-4 üniversite dersi.
 • Her biri 3 dakika uzunluğunda, her bir konuşma başına 5 soru olacak şekilde 2-3 konuşma.

Sınav katılımcılarının, kendilerine verilen soruları yanıtlamalarına yardımcı olmak amacıyla test boyunca dinletilen herhangi bir sesli ögeye ilişkin not almasına müsaade edilmektedir.


TOEFL iBT Konuşma Bölümü


TOEFL iBT sınavının konuşma bölümü, sınav katılımcılarının akademik ortamlarda etkili bir şekilde İngilizce konuşup konuşamadığını ölçmek için tasarlanmıştır. Sınav katılımcılarının hem sınıf içinde hem de sınıf dışında karşılaşabilecekleri gerçek hayattan durumlara benzeyen 4 görevden meydana gelmektedir.

 

 • 1. Soru “bağımsız konuşma görevi” olarak adlandırılmaktadır, zira bu soruyu yanıtlarken sınav katılımcılarının tamamen kendi fikirlerine ve deneyimlerine dayanarak cevap vermesi gerekmektedir.
 • 2. ila 4. Sorular, “tümleşik konuşma görevleri” olarak adlandırılmaktadır, çünkü bu sorular sınav katılımcılarının soruları İngilizce dilindeki dinleme ve konuşma veya dinleme, okuma ve konuşma yetilerini tıpkı bir sınıfta veya sınıf dışına bir ortamdaymış gibi bir araya getirerek cevaplandırmasını gerektirmektedir.

Sınav katılımcılarına her bir soruyu yanıtlamadan önce hazırlanmaları için 15 ila 30 saniyelik bir süre tanınmakta olup, katılımcılardan 45 ila 60 saniye sürecek bir yanıt vermeleri istenmektedir. Sınavın konuşma bölümünü tamamlamaları için, sınav katılımcılarına 17 dakikalık bir süre tanınmaktadır.


TOEFL iBT Yazma Bölümü


TOEFL iBT Yazma Bölümü, sınav katılımcılarının akademik bir ortamda İngilizce dilindeki yazma becerilerini ölçmek için tasarlanmış olup, katılımcıların fikirlerini net, açık, anlaşılır ve iyi organize edilmiş bir şekilde sunmasını gerektirmektedir. Yazma bölümünde 2 görev bulunmaktadır:

 

 • Tümleşik Yazma Görevi (20 Dakika) - Sınav katılımcılarından kendilerine verilen kısa bir pasajı okumaları ve yine kısa bir ses kaydını dinlemeleri, ardından okudukları ve dinledikleri unsurlara cevaben bir metin yazmaları istenmektedir.
 • Bağımsız Yazma Görevi (30 Dakika) - Sınav katılımcılarından bir yazı konusuna cevaben kişisel deneyim veya görüşlerinden yola çıkarak bir Essay yazmaları istenmektedir.

 

TOEFL iBT Sınavının Puanlanması


TOEFL sınavından resmi bir puan alabilmek için, sınav katılımcılarının Reading ve Listening bölümlerinin her birinde en az bir soruyu yanıtlamaları, en az bir kompozisyon yazmaları ve en az bir tane de Speaking görevini tamamlamaları gerekmektedir. Sınav katılımcılarının TOEFL sınavı puan raporunda, puanların yanı sıra performans düzeylerini yansıtan performans geri bildirimi ve belirtilen puan aralığındaki katılımcıların genel olarak yapabilecekleri görevlerin bir açıklaması yer almaktadır. TOEFL sınavı puan rapor belgesi, sınav tarihinden sonraki 2 yıl boyunca geçerli olup, TOEFL sınavı, 0-120 arasında bir puan ölçeği ile puanlandırılmaktadır. Sınav katılımcılarına gönderilen puan raporunda ölçeklendirilmiş 4 adet bölüm puanı ve 1 adet toplam puan yer almaktadır. Her bir bölüm, 0 ila 30 arasında bir puan aralığına sahiptir ve bu puanlar 0 ile 120 aralığında bir toplam puanın elde edilmesi için birbirine eklenmektedir.


Her bir becerinin 4 veya 5 adet yeterlilik seviyesi bulunmaktadır.Test of English as a Foreign Language - TOEFL Hakkında Sıkça Sorulan SorularDünyanın En İyi Üniversiteleri

POPÜLER
Burs İmkanı

Harvard University

61 beğeni Kalite Puanı: 98

Amerika

Şehir: Cambridge, Massachusetts
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 56
Lisans Ücreti: 82.950 USD

Statüsü: ÖZEL
SHANGAI LIST SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Cambridge

39 beğeni Kalite Puanı: 99

İngiltere

Şehir: Cambridge
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 31
Lisans Ücreti: 25.734 GBP

Master Programı: 116
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Oxford

38 beğeni Kalite Puanı: 99

İngiltere

Şehir: Oxford
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 48
Lisans Ücreti: 38.550 GBP

Master Programı: 117
Statüsü: DEVLET
TIMES UNIVERSITIES SIRALAMASI: 1

Popüler Üniversiteler

POPÜLER
Burs İmkanı

Universiteit Antwerpen

3 beğeni

Belçika

Şehir: Antwerp
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 34
Lisans Ücreti: 3.100 EUR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 6

POPÜLER
Burs İmkanı

Radboud Universiteit

2 beğeni

Hollanda

Şehir: Nijmegen
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 14
Lisans Ücreti: 11.500 EUR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 2

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Lisbon (ULisboa)

5 beğeni

Portekiz

Şehir: Lisbon
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 64
Lisans Ücreti: 3.000 EUR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler

Onlar başardı, sıra sende!

Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.

Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN MALTA
TED Ankara Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big bölüm seçimimden, proje desteğine, essay mentörlüğünden, ders seçimlerime, mülakat hazırlığımdan, vizeme kadar tüm başvuru süreçlerimde eksiksiz olarak yardımcı oldu. Üniversitelerin beklediği karakter ve bilinç seviyesine ulaşmama çok yardım etti. Danışmanlarım, Essay mentörlerim, AP hocalarım, ve koçlarıma çok teşekkür ederim. Dream Big sayesinde hayallerimdeki üniversitelerden kabul ve mülakatlar kazandım."

26/12/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TUĞÇE SAĞDIÇ
TOBB İşletme Mezunu
5.0

"Dream Big’ten Pelin Hanım ile tanıştığımda, diğer firmaların aksine bana en az 10 üniversiteye başvurabileceğimizi söyleyerek içimi rahatlattı. Ayrıca en son noktaya kadar devlet üniversitelerinden kabul almaya çalışacağına yönelik garanti verdi. Her süreçte yanımdaydı. Belge ve niyet mektubu için sürekli iletişimdeydik. Hizmet almaya başladığımda ise Ankara’da değildim ve online görüşme sağlamamıza rağmen hiçbir desteğini esirgemedi."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN BARIŞ
Arı Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big’in diğer firmalara kıyasla daha iyimser ve donanımlı olduğunu fark ettim. Alanında uzman danışmanlar, AP ve SAT gibi sınavların yanı sıra aktiviteler keşfetmeme bile yardımcı oldular. Dream Big ailesi, gece saatlerinde bile size zaman ayırabiliyor. Başvuru sürecinde iletişime geçmem gereken konularda her dakika ve her saat bizimle iletişimde kalıyorlar. Bence Dream Big, bu özelliğinden dolayı firmasını Türkiye’nin en iyisi yapıyor."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
UTKU POLAT
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
5.0

"Dream Big ile çalışmak verdiğim en doğru karardı. Dream Big’e gelmeden önce 3 farklı firma ile görüştüm. Bu firmalar, finansal çıkarlarını düşünüyorlardı ve istediğim ülkelerden kabul alamayacağımı söylüyorlardı. Dream Big ise her aşamada yanımdaydı. Her türlü konuda destek sağladılar ve alanında uzman insanlar ile çalışma fırsatı elde ettim. Pelin Hanım'ın desteği sayesinde de hayalimdeki üniversiteden kabul almayı başardım."

07/11/2023Bilgi Alın Arayın Whatsapp