"Contextual Offer" Nedir?

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
üniversite, kabul, yurtdışında üniversite, burs, yurtdışı eğitim
EĞİTİM YAZILARI

01/06/2023

461 Görüntülenme


"Contextual Offer" Nedir?

“Contextual Offer” ya da motamot Türkçe karşılığı ile “Bağlamsal Teklif”, bir fikir ve kavram olarak akademik potansiyel ve başarıların her zaman yalnızca test puanları gibi geleneksel araçlarla değerlendirilemeyeceği düşüncesinden ve farkındalığından ileri geliyor. “Contextual Offer”, bir öğrencinin akademik performansının, öğrencinin içinde bulunduğu koşulların yanı sıra, sosyo ekonomik koşullardan da etkilenebildiği düşüncesiyle ortaya çıkmış ve amacı başvuru sahibi öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra, sahip oldukları potansiyeli daha net görebilmek için daha kapsamlı bir bakış açısı sağlamak. Burada kullanılan “contextual” terimi, bir öğrencinin hâlihazırda sahip olduğu akademik derece ve başarıları hangi koşullar altında elde ettiklerini ifade ediyor.  Bu koşullar, öğrencilerin gittiği okul, ailelerinin mali durumu, ailelerinde üniversiteye gidebilen ilk kişi olup olmadıkları, yaşadıkları yer, koruyucu aile gözetiminde, sığınmacı durumunda ya da engelli olup olmadıkları gibi durumları içerebiliyor.

Her üniversitenin “contextual offer” konusunda kendi stratejisi bulunuyor, ancak bununla birlikte, prosedür genel olarak belirli koşulları karşılayan öğrencilerin başvurularının işaretlenerek, diğer başvurulardan farklı bir şekilde değerlendirilmesini gerektiriyor. Örneğin bir üniversite, yükseköğretime geçiş oranlarının düşük olduğu bir bölgede yaşayan, genel olarak ortalamanın altında bir akademik performans sergileyen bir okula devam eden ya da hayatlarının bir döneminde koruyucu aile gözetiminde kalmış öğrencilerin başvurularını işaretleyebilir ve akabinde, bu öğrencilere tipik akademik kabul koşullarından daha düşük bir teklif verebilir. Bu teklife ilişkin gereklilikler üniversiteler arasında önemli ölçüde farklılık gösterebiliyor. Bazı üniversiteler bu teklifleri özellikle belirli okul veya bölgelerden gelen öğrenciler ile sınırlandırabilirken, diğer üniversiteler ise daha çeşitli faktörleri dikkate alabiliyor. Bu faktörler genel itibarıyla;

  • Öğrencinin gittiği okul
  • Öğrencinin bulunduğu ülke, şehir
  • Öğrencinin akademik ve sosyo ekonomik geçmişi
  • Öğrencinin içinde bulunduğu kişisel koşullar
  • Öğrencinin akademik başarıları

şeklinde sıralanabiliyor.

Yükseköğretime erişim oranlarının artırılması ve sosyal hareketliliğin teşvik edilmesi söz konusu olduğunda, “contextual offer” olarak adlandırılan teklifler, kabul sürecinin önemli bir parçasını teşkil ediyor. Üniversitelerin her bir öğrencinin içinde bulunduğu yaşam koşullarını göz önünde bulundurması, öğrencilerin üniversite kabullerinde daha adaletli ve eşit koşullarda rekabet etmelerini ve her öğrencinin tam potansiyeline ulaşma imkânına sahip olmasını sağlıyor. “Contextual offer”, yükseköğretime erişimi genişletme potansiyeline sahip olsa da bu tekliflerin mevcudiyeti hakkında birtakım tartışmalar bulunuyor. Bir yanda, bu türden tekliflerin bir tür “pozitif ayrımcılık” teşkil ettiğine ve bazı öğrenciler için kabul koşul ve standartlarının düşürülmesinin diğer öğrencilere haksızlık olduğunu düşünen gruplar bulunurken, diğer yanda bu türden düzenlemelerin eğitim dünyasında mevcut olan sistemik eşitsizliği ortadan kaldırmak için yeterli olmadığını ve daha radikal adımlar atılması gerektiğini savunan gruplar yer alıyor.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, bazı üniversitelerin öğrenci kabul kararlarını verirken, “contextual”, diğer bir deyişle, bağlamsal verilerden çok daha fazla faydalandığını ve farklı geçmişlere sahip olan öğrencilerin üniversiteye kayıt olduktan sonra gelişebilmelerini sağlamak için, eğitim kurumlarında faaliyet gösteren yöneticilerin, bu öğrencilere kabul edildikten sonra nasıl yardımcı olabileceklerine giderek daha fazla odaklandığını görüyoruz ve bu eğilimin devam etmesi kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte, her kurumun ve hatta bir üniversite içindeki her programın bağlamsal verileri farklı şekilde kullanabileceğinin yanı sıra, dikkate alınan belirli unsurların ve bunların ağırlıklandırılma şeklinin de değişebileceğini unutmamak gerekiyor. 

“Contextual Offer” Kavramının Farklı Ülkelerdeki Yansımaları

“Contextual Offer”, diğer bir deyişle bağlamsal teklif yaklaşımını, resmi bir politika şeklinde kapsamlı olarak kullanan ülkelerden biri Birleşik Krallık. Bununla birlikte, benzer yaklaşımların farklı isimler altında diğer ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumlarında da uygulandığını ve dünya genelinde yükseköğretim kurumlarının önemli bir kısmının, kabul kararlarını verirken aday öğrencilerin kişisel, sosyal ve ekonomik koşullarını dikkate aldığını biliyoruz. Örneğin Birleşik Krallık’ta “contextual offer” kavramının bulunduğu üniversitelerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan pek çok yükseköğretim kurumunun öğrenci kabul komiteleri “holistic review”, diğer bir deyişle, “bütünsel inceleme” olarak adlandırılan bir yaklaşım uyguluyor. “Holistic review”, tıpkı “contextual offer” gibi başvuru sahibi öğrencinin akademik başarı ve sonuçlarına ek olarak çok çeşitli kriterlerin göz önünde bulundurulmasını kapsıyor. Birleşik Devletler’de üniversite kabul süreci boyunca, “holistic review”, yani bütünsel bir inceleme yaklaşımı benimseyen çok sayıda üniversite bulunuyor ve bu durum, kabul kararları verilirken, öğrencinin akademik performansının yanı sıra, katıldığı müfredat dışı faaliyetlerin, “personal statement” ve “essay” olarak adlandırılan çalışmaların ve referans mektuplarının da kabul değerlendirmesine katıldığı anlamına geliyor. Kabul sürecinde “holistic review” metodolojisinden faydalanan Amerikan üniversiteleri bir kısmı şu şekilde sıralanıyor:

Avustralya’da bulunan üniversiteler ise “access scheme” olarak adlandırılan bir yaklaşımdan faydalanıyor. Bu yaklaşım kapsamında, “contextual offer” ve “holistic review” yaklaşımlarında olduğu gibi bir öğrencinin kişisel geçmişinin yanı sıra, eğitim hayatındaki yolculuğu boyunca, karşılaşmış olabileceği diğer engeller de göz önünde bulunduruluyor. “Access scheme” yaklaşımını kullanan Avustralya üniversitelerinin bir kısmı şu şekilde sıralanıyor:

Benzer bir şekilde, Avrupa'daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki üniversiteler de dahil olmak üzere, çok sayıda eğitim kurumunun, yükseköğretime katılımı genişletmek ve farklı geçmişlerden gelen öğrencilere sunulan fırsatların sayısını artırmak için politikalar ve girişimler uygulamaya koyduğunu ve yeni çözümler geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz."Contextual Offer" Nedir? Hakkında Sıkça Sorulan SorularDünyanın En İyi Üniversiteleri

Burs İmkanı

ETH ZURICH – Swiss Federal Institute of Technology

35 beğeni Kalite Puanı: 93

İsviçre

Şehir: Zürih
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 23
Lisans Ücreti: 730 CHF

Master Programı: 49
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Cambridge

42 beğeni Kalite Puanı: 99

İngiltere

Şehir: Cambridge
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 31
Lisans Ücreti: 25.734 GBP

Master Programı: 116
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Toronto

47 beğeni Kalite Puanı: 89

Kanada

Şehir: Toronto
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 141
Lisans Ücreti: 61.720 CAD

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

Popüler Üniversiteler

POPÜLER

University of Bern

13 beğeni

İsviçre

Şehir: Bern
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 39
Lisans Ücreti: 950 CHF

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 6

POPÜLER
Burs İmkanı

University of California, Los Angeles (UCLA)

33 beğeni Kalite Puanı: 90

Amerika

Şehir: Los Angeles
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 136
Lisans Ücreti: 71.091 USD

Master Programı: 89
Statüsü: DEVLET
SHANGAI LIST SIRALAMASI: 13

POPÜLER
Burs İmkanı

Mahidol University

0 beğeni

Tayland

Şehir: Nakhon Pathom
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 22

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 3

Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler

Onlar başardı, sıra sende!

Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.

Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN MALTA
TED Ankara Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big bölüm seçimimden, proje desteğine, essay mentörlüğünden, ders seçimlerime, mülakat hazırlığımdan, vizeme kadar tüm başvuru süreçlerimde eksiksiz olarak yardımcı oldu. Üniversitelerin beklediği karakter ve bilinç seviyesine ulaşmama çok yardım etti. Danışmanlarım, Essay mentörlerim, AP hocalarım, ve koçlarıma çok teşekkür ederim. Dream Big sayesinde hayallerimdeki üniversitelerden kabul ve mülakatlar kazandım."

26/12/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TUĞÇE SAĞDIÇ
TOBB İşletme Mezunu
5.0

"Dream Big’ten Pelin Hanım ile tanıştığımda, diğer firmaların aksine bana en az 10 üniversiteye başvurabileceğimizi söyleyerek içimi rahatlattı. Ayrıca en son noktaya kadar devlet üniversitelerinden kabul almaya çalışacağına yönelik garanti verdi. Her süreçte yanımdaydı. Belge ve niyet mektubu için sürekli iletişimdeydik. Hizmet almaya başladığımda ise Ankara’da değildim ve online görüşme sağlamamıza rağmen hiçbir desteğini esirgemedi."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN BARIŞ
Arı Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big’in diğer firmalara kıyasla daha iyimser ve donanımlı olduğunu fark ettim. Alanında uzman danışmanlar, AP ve SAT gibi sınavların yanı sıra aktiviteler keşfetmeme bile yardımcı oldular. Dream Big ailesi, gece saatlerinde bile size zaman ayırabiliyor. Başvuru sürecinde iletişime geçmem gereken konularda her dakika ve her saat bizimle iletişimde kalıyorlar. Bence Dream Big, bu özelliğinden dolayı firmasını Türkiye’nin en iyisi yapıyor."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
UTKU POLAT
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
5.0

"Dream Big ile çalışmak verdiğim en doğru karardı. Dream Big’e gelmeden önce 3 farklı firma ile görüştüm. Bu firmalar, finansal çıkarlarını düşünüyorlardı ve istediğim ülkelerden kabul alamayacağımı söylüyorlardı. Dream Big ise her aşamada yanımdaydı. Her türlü konuda destek sağladılar ve alanında uzman insanlar ile çalışma fırsatı elde ettim. Pelin Hanım'ın desteği sayesinde de hayalimdeki üniversiteden kabul almayı başardım."

07/11/2023AS SEEN ON
Trust ReefTrust Reef
Bilgi Alın Arayın Whatsapp