Telc Nedir?

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
telc, yeterlilik, almanca, yabancı dil, almanya
SINAVLAR

08/02/2024

780 Görüntülenme


Telc Nedir?

Açılımı The European Language Certificates olan telc, merkezi Almanya, Frankfurt’ta bulunan ve kâr amacı gütmeyen, standartlaştırılmış dil yeterlilik test ve sertifika sağlayıcısıdır. The European Language Certificates, telc; Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Türkçe, Lehçe ve Hollandaca olmak üzere 10 farklı dilde çok çeşitli dil yeterlilik sınavları ve sertifikaları sunmaktadır. 

Telc, dil öğrenen bireyler ve öğrenciler için genel dil ve mesleki dil yeterlilik testleri ile birlikte, 70’ten fazla sertifika sunmakta olup, tüm telc testleri; dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini kapsayacak şekilde Avrupa Konseyi tarafından 2001 yılında yayınlanan Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (CEFR) tam uyumlu olacak şekilde hazırlanmaktadır.

Telc dil yeterlilik testlerine, yukarıda belirtilen 10 farklı dilde, 20 farklı ülkede, aralarında devlet sahipliğinde bulunan üniversiteler ve özel dil okullarının da yer aldığı 3.000’den fazla sınav merkezinde girilebilir.

Telc Ne İşe Yarar?

Telc; tur rehberliği, müşteri hizmetleri temsilciliği, mütercim-tercümanlık, pilotluk ve kabin memurluğu gibi sözlü ve/veya yazılı iletişimin büyük yer tuttuğu mesleklerde Almanca dil yeterliliğinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi, üniversiteler, teknik üniversiteler, üniversite kolejleri, meslek yüksekokulları gibi yükseköğretim kurumlarına başvurularda Almanca dil yeterliliğinin kanıtlanması ve genel itibarıyla bir bireyin Almanca dil yeterliliğinin hangi seviyede olduğunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.  Almanya üniversiteleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve sitemizin tüm özelliklerinden ücretsiz faydalanmak için hemen üye olabilirsiniz. Her ne kadar yükseköğretim kurumlarının, kendi tercihleri dahilinde, DSH ya da TestDaF gibi yeterlilik sınavlarına yönelik talepleri bulunsa da telc de dünya genelinde pek çok eğitim kurumu tarafından tanınmaktadır.

Telc Dil Yeterlilik Seviyeleri Nelerdir?

Telc dil yeterlilik seviyeleri, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi’ni (CEFR) esas alır. CEFR, Avrupa genelinde konuşulan diller için belirlenmiş bir değerlendirme ve referans sistemidir.

 

Seviye Grubu

Seviye

Tanım

A

Temel

Kullanıcı

A1

Başlangıç

Bildik günlük ifadeleri ve somut türdeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çok temel cümleleri anlayabilir ve kullanabilir.

Kendilerini ve başkalarını tanıtabilir ve nerede yaşadıkları, tanıdıkları insanlar ve sahip oldukları şeyler gibi kişisel detaylar hakkında sorular sorabilir ve cevaplayabilir.

Diğer kişinin yavaş ve net konuşması ve yardım etmeye hazır olması koşuluyla basit bir şekilde etkileşime girebilir.

A2

Temel Kullanıcı

En yakın ilgi alanlarıyla ilgili cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir (örn. çok temel kişisel ve aile bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam).

Bildik ve rutin konularda basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve rutin görevlerde iletişim kurabilir.

Geçmişlerini, yakın çevrelerini ve acil ihtiyaç alanlarındaki konuları basit terimlerle tanımlayabilir.

B

Bağımsız

Kullanıcı

B1

Orta Seviye

İş, okul, eğlence vb. ortamlarda düzenli olarak karşılaşılan bilindik konulardaki açık standart girdilerin ana noktalarını anlayabilir.

Dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken ortaya çıkabilecek çoğu durumla başa çıkabilir.

Tanıdık veya kişisel ilgi alanına giren konularda basit bağlantılı metinler üretebilir.

Deneyimleri ve olayları, hayalleri, umutları ve hırsları tanımlayabilir ve fikirler ve planlar için kısaca nedenler ve açıklamalar verebilir.

B2

Bağımsız Kullanıcı

Uzmanlık alanlarındaki teknik tartışmalar da dahil olmak üzere hem somut hem de soyut konulardaki karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlayabilir.

Her iki tarafı da zorlamadan ana dili İngilizce olan kişilerle düzenli etkileşimi mümkün kılacak derecede akıcılık ve spontanlıkla etkileşim kurabilir.

Çok çeşitli konularda net, ayrıntılı metinler üretebilir ve çeşitli seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını vererek güncel bir konuda bir bakış açısını açıklayabilir.

C

Usta

Kullanıcı

C1

İleri Seviye

Çok çeşitli zorlu, uzun tümceleri anlayabilir ve örtük anlamı tanıyabilir.

İfadeler için çok belirgin bir arayışa girmeden fikirleri akıcı ve spontane bir şekilde ifade edebilir.

Dili sosyal, akademik ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.

Karmaşık konularda açık, iyi yapılandırılmış, ayrıntılı metinler üretebilir, organizasyon kalıplarını, bağlayıcıları ve bağdaştırıcı araçları kontrollü bir şekilde kullanabilir.

C2

Usta

Kullanıcı

Duyduğu veya okuduğu hemen her şeyi kolaylıkla anlayabilir.

Farklı sözlü ve yazılı kaynaklardan gelen bilgileri özetleyebilir, argümanları ve anlatıları tutarlı bir sunumda yeniden yapılandırabilir.

Kendilerini spontane, çok akıcı ve kesin bir şekilde ifade edebilir, en karmaşık durumlarda bile anlamın ince tonlarını ayırt edebilir.

 

Telc B2-C1 Sınav Yapısı ve İçeriği

Telc sınavları genel olarak dinleme, okuma, dil unsurları (language elements), yazma ve konuşma bölümlerinden meydana gelir. Bu bölümler dahilinde alt testler bulunur.

Okuma

Okuma testinde; ana fikre yönelik okuma, ayrıntıya yönelik okuma ve seçici okuma olmak üzere üç farklı tipte görevler bulunur. Okuma testi, sınav katılımcılarından üniversite veya işle ilgili bir bağlamda günlük durumlarda yazılı metinleri genel olarak anlamalarını ve farklı metin türlerindeki bilgileri metinlerden çıkarabilmelerini bekler. Bu metin türleri; blog yazıları, bilgilendirici metinler, idari, hukuki, mali ve teknik konulardaki metinler olabilir. Akabinde sınav katılımcılarına metinlere ilişkin sorular ve cevaplar verilir ve sınav katılımcılarının doğru cevapları bulmaları beklenir. Bu bölümü tamamlamaları için sınav katılımcılarına 50 dakika süre verilir. 

Dinleme

Sınavın dinleme bölümü de tıpkı okuma bölümü gibi ana fikre yönelik dinleme, ayrıntıya yönelik dinleme ve seçici dinleme olmak üzere üç farklı tipte görevler içerir. Dinleme testinde sınav katılımcılarından, günlük durumlarda, kişisel, veya öğrencilikle ilgili bağlamlarda konuşulan dili anlamaları beklenir. Dinleme testinde dinleme parçası olarak iki kişi arasında konuşmalar, sunum veya ders, bir televizyon programı esnasında belirtilen görüşler, telekonferans görüşmesi veya bir tartışma kullanılabilir. Dinleme parçalarının her birinden sonra veya tamamı dinlendikten sonra, sınav katılımcılarına dinlenen parçalara ilişkin sorular verilir ve doğru cevapları bulmaları beklenir. Bu bölümü tamamlamaları için sınav katılımcılarına yaklaşık 40 dakika süre verilir.

Dil Unsurları (Language Elements)

Sınavın dil unsurları bölümü, adayların dilbilgisi ve sözcük kullanımı doğruluğunun yanı sıra sosyodilbilimsel uygunluğa hakimiyetlerini değerlendirir. Dil unsurları testinin amacı, bir metni anlamak ve onunla aktif olarak etkileşim kurmak arasındaki boşluğu doldurmaktır. Dil unsurları testi İki bölümden oluşmaktadır. İlkinde, sınav katılımcılarının uygun konuşma sözcüklerini veya ifadelerini (söylem belirteçleri) seçerek resmi olmayan bir diyaloğu tamamlamaları beklenir. Sınav katılımcılarının iletişimsel durumu bir bütün olarak kavramış olmaları gerekmektedir. İkinci bölümde sınav katılımcılarına üniversite veya işle ilgili bir bağlamda bir mektup veya e-posta verilir. Her iki durumda da sınav katılımcılarının metinleri tamamlamak için uygun ifadeleri seçmeleri gerekmektedir. Sınav katılımcılarına sınavın bu bölümünü tamamlamaları için 20 dakika süre verilir.

Yazma

Sınav katılımcılarından yazılı ve/veya sözlü bir metni anlamalarının istendiği dinleme ve okuma testleri, katılımcıların pasif dil becerilerini değerlendirir. Yazma ve Konuşma testlerinde ise sınav katılımcılarının aktif dil becerilerini göstermeleri beklenir. Sınavın yazma bölümü, mesleki veya akademik amaçlar için yazma, karmaşık bir konuda iyi yapılandırılmış metinler üretme, fikirleri ikna edici bir şekilde ifade etme, fikirleri mantıklı bir şekilde düzenleme ve ifade netliği gösterme becerisi gerektirir. Sınav katılımcılarına iki farklı durum verilir, her iki durumda da konuya giriş yapılır ve ardından sınav katılımcılarını bu durumlar hakkında düşünmeye teşvik etmek için iki karşıt ifade verilir. Katılımcıların bu bölümdeki görevi, verilen konulardan birinin artılarını ve eksilerini tartışmak ve kişisel bir görüş bildirmektir. Bu bölümü tamamlamaları için sınav katılımcılarına 60 dakika süre verilir.

Konuşma

TELC için her konuşma sınavı normalde iki adayla gerçekleştirilir. Her sınav için iki sınav görevlisi vardır. İstisnai durumlarda, örneğin sınav merkezinde tek sayıda aday olduğunda, adaylar üç kişi olarak sınava alınabilir. Sınavın bir sorgu değil, bir sohbet niteliği taşıması amaçlanır. 

Sınav görevlilerinin ana görevi konuşmayı denetlemektir ve mümkün olduğunca az konuşmaları istenir. Sınavın amacına hizmet etmesi açısından, adayın konuşma partneriyle aktif bir konuşma yapması daha önemlidir. Aday, konuşmada baskın olmaya çalışmadan konuşma partnerinin söylediklerine yanıt vermelidir

Her iki adayın da çeşitli konularda ilginç bir diyalog oluşturacak şekilde kendilerini konuşmaya dahil etmeleri beklenir. Adayın, söylemek istediklerini ifade etmekte zorlandığı durumlarda konuşma partnerine yardımcı olmaya çalışması notu üzerinde olumlu bir etki yaratır. 

Sözlü sınav iki adayla yaklaşık 15 dakika, üç adayla 25 dakika sürer. Sınav başlamadan önce, adayın tamamlaması gereken görevlerin ayrıntılarını veren aday kağıtlarının yardımıyla sınava hazırlanmak için 20 dakikası vardır. Bu hazırlık süresi boyunca adayın konuşma partneri ile iletişim kurmasına izin verilmez.

Telc Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

Tıpkı TestDaF, DSH ve Goethe-Zertifikat gibi Telc dil yeterlilik sertifikalarının da süresi dolmaz ve testi geçtikten sonra, sertifika süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte, bazı üniversiteler, kendi uygulama ve yönetmelikleri doğrultusunda, testin uygulandığı tarih ile mevcut tarih arasında büyük bir zaman farkı olması durumunda, sınava yeniden girmenizi talep edebilirler. Genellikle dil testinin üzerinden 2 veya 3 sene geçtiğinde güncel bir dil skoru talep edilebilmektedir.

Telc Dil Yeterlilik Sınavlarına Nasıl Hazırlanılır?

Sınav hazırlığı, Almancayı hiç bilmeyen ve Almanca dil yeterlilik düzeyi CEFR’a göre B2’nin de altında olan kişiler için zor bir süreç olabilir. Telc özel stratejiler yardımıyla, uzmanlar eşliğinde hazırlanmayı gerektiren bir sınavdır. Sınava doğru bir şekilde hazırlanmak, kaliteli ve resmi hazırlık materyallerinin kullanımını, Almanca kurslarına katılmayı, deneme sınavlarına girmeyi ve konvansiyonel olmayan bir sınav formatına alışmayı gerektirir. Telc sınavına doğru bir şekilde hazırlanmak için Almanca kurslarımıza katılabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için tıklayın.Telc Nedir? Hakkında Sıkça Sorulan SorularDünyanın En İyi Üniversiteleri

POPÜLER
Burs İmkanı

Massachusetts Institute of Technology, MIT

50 beğeni Kalite Puanı: 100

Amerika

Şehir: Cambridge
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 50
Lisans Ücreti: 82.730 USD

Statüsü: ÖZEL
QS NEWS SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Cambridge

42 beğeni Kalite Puanı: 99

İngiltere

Şehir: Cambridge
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 31
Lisans Ücreti: 25.734 GBP

Master Programı: 116
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

Harvard University

65 beğeni Kalite Puanı: 98

Amerika

Şehir: Cambridge, Massachusetts
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 56
Lisans Ücreti: 82.950 USD

Statüsü: ÖZEL
SHANGAI LIST SIRALAMASI: 1

Popüler Üniversiteler

POPÜLER ANLAŞMALI
Burs İmkanı

University of Waikato

0 beğeni

Yeni Zelanda

Şehir: Hamilton
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 71
Lisans Ücreti: 28.000 NZD

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 4

POPÜLER ANLAŞMALI
Burs İmkanı

Lancaster University

5 beğeni

İngiltere

Şehir: Lanchester
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 165
Lisans Ücreti: 23.750 GBP

Master Programı: 104
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 23

POPÜLER ANLAŞMALI
Burs İmkanı

University of Bristol

21 beğeni

İngiltere

Şehir: Bristol
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 163

Master Programı: 135
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 17

Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler

Onlar başardı, sıra sende!

Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.

Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN MALTA
TED Ankara Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big bölüm seçimimden, proje desteğine, essay mentörlüğünden, ders seçimlerime, mülakat hazırlığımdan, vizeme kadar tüm başvuru süreçlerimde eksiksiz olarak yardımcı oldu. Üniversitelerin beklediği karakter ve bilinç seviyesine ulaşmama çok yardım etti. Danışmanlarım, Essay mentörlerim, AP hocalarım, ve koçlarıma çok teşekkür ederim. Dream Big sayesinde hayallerimdeki üniversitelerden kabul ve mülakatlar kazandım."

26/12/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TUĞÇE SAĞDIÇ
TOBB İşletme Mezunu
5.0

"Dream Big’ten Pelin Hanım ile tanıştığımda, diğer firmaların aksine bana en az 10 üniversiteye başvurabileceğimizi söyleyerek içimi rahatlattı. Ayrıca en son noktaya kadar devlet üniversitelerinden kabul almaya çalışacağına yönelik garanti verdi. Her süreçte yanımdaydı. Belge ve niyet mektubu için sürekli iletişimdeydik. Hizmet almaya başladığımda ise Ankara’da değildim ve online görüşme sağlamamıza rağmen hiçbir desteğini esirgemedi."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN BARIŞ
Arı Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big’in diğer firmalara kıyasla daha iyimser ve donanımlı olduğunu fark ettim. Alanında uzman danışmanlar, AP ve SAT gibi sınavların yanı sıra aktiviteler keşfetmeme bile yardımcı oldular. Dream Big ailesi, gece saatlerinde bile size zaman ayırabiliyor. Başvuru sürecinde iletişime geçmem gereken konularda her dakika ve her saat bizimle iletişimde kalıyorlar. Bence Dream Big, bu özelliğinden dolayı firmasını Türkiye’nin en iyisi yapıyor."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
UTKU POLAT
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
5.0

"Dream Big ile çalışmak verdiğim en doğru karardı. Dream Big’e gelmeden önce 3 farklı firma ile görüştüm. Bu firmalar, finansal çıkarlarını düşünüyorlardı ve istediğim ülkelerden kabul alamayacağımı söylüyorlardı. Dream Big ise her aşamada yanımdaydı. Her türlü konuda destek sağladılar ve alanında uzman insanlar ile çalışma fırsatı elde ettim. Pelin Hanım'ın desteği sayesinde de hayalimdeki üniversiteden kabul almayı başardım."

07/11/2023AS SEEN ON
Trust ReefTrust Reef
Bilgi Alın Arayın Whatsapp