TU9 Üniversiteleri

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
TU9, RWTH Aachen, TU Berlin, TU Braunschweig, TU Darmstadt, TU Dresden, Leibniz Universität Hannover, Karlsruher Institut für Technologie, TU München, Universität Stuttgart, Almanya'da Üniversite
EĞİTİM YAZILARI

29/06/2023

1201 Görüntülenme


TU9 Üniversiteleri

TU9 ya da “Technische Universität 9” Almanya’nın özellikle fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki eğitim ve araştırma faaliyetleri bakımından en başarılı 9 üniversitesinin meydana getirdiği bir üniversite birliğidir. Her ne kadar birliğin gayri resmi kuruluşu 2003 yılına ve resmi kuruluşu ise 2006 yılına denk gelse de kökleri üye üniversitelerin çoğunun kurulduğu 19. Yüzyılın ortalarına kadar uzanıyor. 

Sanayi Devrimi sırasında, dönemin hızla büyüyen endüstrilerini desteklemek amacıyla yüksek standartlarda teknik eğitim verebilecek kurumlara ihtiyaç duyulmuş ve TU9 üniversitelerinin birçoğu bu ihtiyaca yanıt olarak kurulmuş. Bu kurumlar zaman içinde özellikle teknik ve mühendislik disiplinlerine yönelik mükemmellik yaklaşımları ile itibar kazanmış. 

20. Yüzyıl ilerledikçe, bu üniversiteler teknik ve mühendislik alanlarına odaklanmayı sürdürerek büyümeye ve gelişmeye devam etmiş ve zaman içinde faaliyetlerini diğer çalışma alanlarını da içerecek şekilde genişletmiştir. Bununla birlikte, bu kurumlar genişleme girişimleri kapsamında araştırma faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamış ve çok sayıda bilimsel ve teknolojik gelişmenin öncüsü olmuşlardır.

2003 yılında, bu üniversitelerin rektör ve başkanları bir araya gelmiş ve “TU9 - Alman Teknoloji Enstitüleri” girişimini oluşturmuşlardır.

Bu girişim; 

 • Tüm Avrupa'da yükseköğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek, 
 • Ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve 
 • Avrupa'da birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir program olan Bologna Süreci’nin bir parçası olarak, 

lisans ve yüksek lisans derecelerinin Almanya’daki yükseköğretim kurumlarına da yayılmasına cevaben geliştirilmiştir ve bu yeni sistemde Alman mühendislik ve fen bilimleri eğitiminin yüksek kalitesini muhafaza etmeyi ve Almanya’da STEM (fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarındaki eğitime özel bir profil kazandırmayı amaç edinmiştir.

TU9’un resmi bir dernek olarak kuruluşu 2006 yılında tamamlanmış ve 2006 yılından bu yana kurumun hedefleri;

 • Almanya'daki teknik eğitimin yüksek kalitesini güvence altına almaya,
 • Üye üniversitelerin uluslararası alanda görünürlüğünü arttırmaya,
 • Ortak çabalar aracılığıyla Almanya’nın eğitim politikasında bir etki yaratmaya ve
 • Eğitim & araştırma faaliyetleri için yeterli finansman sağlamaya

evrilmiştir.

Kuruluşundan bu yana TU9, üye kurumların çıkarlarını desteklemek ve Almanya'da teknik eğitimin mükemmelliğini sürdürmesini sağlamak için işbirliği içinde çalışmış olup, üye üniversiteler çok sayıda önemli mezun vermiş ve birçok önemli bilimsel ve teknolojik gelişmeye öncülük etmişlerdir.

 • TU9 üniversiteleri, Almanya’daki ekonomik büyüme için önemli bir itici güç teşkil ediyor ve dünya standartlarında ar-ge tesislerine ev sahipliği yapan üniversiteler, Almanya’nın ekonomik başarısı için ülkenin ihtiyaç duyduğu mühendis ve bilim insanlarını yetiştiriyor.
 • TU9 birliğini oluşturan 9 üniversitede yaklaşık 280.000 öğrenci öğrenim görmekte olup, öğrenci topluluğunun 60.000'den fazlasını uluslararası öğrenciler oluşturuyor.
 • TU9 üniversitelerinde, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri de dahil olmak üzere, 37.000’den fazla akademik çalışan görev yapıyor.
 • Aktif olarak ar-ge faaliyetleri yürüten TU9 üniversitelerinin toplamda 4 milyar Avro’nun üzerinde yıllık bütçesi bulunuyor.
 • Son yıllarda TU9 üniversitelerine sağlanan araştırma fonu 10 milyar Avro’nun üzerinde yer alıyor.
 • TU9 üniversitelerinin 100’ün üzerinde Nobel Ödüllü mezunu ve fakülte üyesi bulunuyor.

 

TU9 Üniversiteleri:

 

RWTH Aachen University

 

Kuruluş Yılı:

1870

Yer:

Aachen

Öğrenci Sayısı:

47,000+

Öğretim Üyesi Sayısı:

550+

Eğitim Programı Sayısı:

180+

Başarı Sıralamaları:

(Dünya Sıralaması)

QSWUR: 147

THEWUR: 99

USNWUR: 199

SRARWU: 201 - 300

En İyi Bölümler:

(Dünya Sıralaması)

#15 Maden Mühendisliği

#19 Makine Mühendisliği

#27 Malzeme Bilimi

#38 Kimya Mühendisliği

Kabul Şartları:

 

Technische Universität Berlin

 

Kuruluş Yılı:

1770

Yer:

Berlin

Öğrenci Sayısı:

35,000+

Öğretim Üyesi Sayısı:

640+

Eğitim Programı Sayısı:

140+

Başarı Sıralamaları:

(Dünya Sıralaması)

QSWUR: 158

THEWUR: 156

USNWUR: 304

SRARWU: 301 - 400

En İyi Bölümler:

(Dünya Sıralaması)

#18 Mimarlık

#39 Makine Mühendisliği

#42 Elektrik-Elektronik Müh.

#49 Kimya Mühendisliği

Kabul Şartları:

 

Technische Universität Braunschweig

 

Kuruluş Yılı:

1745

Yer:

Braunschweig

Öğrenci Sayısı:

16,000+

Öğretim Üyesi Sayısı:

240+

Eğitim Programı Sayısı:

80+

Başarı Sıralamaları:

(Dünya Sıralaması)

QSWUR: 601 - 650

THEWUR: 601 - 800

USNWUR: 856

SRARWU: 701 - 800

En İyi Bölümler:

(Dünya Sıralaması)

#151-200 İnşaat Müh.

#151-200 Makine Müh.

#301-350 Malzeme Bilimi

#301-350 Elektrik-Elektronik Müh.

Kabul Şartları:

 

Technical University of Darmstadt

 

Kuruluş Yılı:

1869

Yer:

Darmstadt

Öğrenci Sayısı:

24,000+

Öğretim Üyesi Sayısı:

320+

Eğitim Programı Sayısı:

120

Başarı Sıralamaları:

(Dünya Sıralaması)

QSWUR: 275

THEWUR: 301 - 350

USNWUR: 615

SRARWU: 401 - 500

En İyi Bölümler:

(Dünya Sıralaması)

#89 Makine Mühendisliği

#101-150 Malzeme Bilimi

#128 Fizik

#133 Bilgisayar Bilimi

Kabul Şartları:

 

Technische Universität Dresden