IB Gereksinimlerine Göre En İyi Dünya Üniversite Sıralamaları

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
IB Puanı
EĞİTİM YAZILARI

02/02/2024

1000 Görüntülenme


IB Gereksinimlerine Göre En İyi Dünya Üniversite Sıralamaları

IB puanı, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate) programına katılan öğrencilerin kazandığı bir puandır. IB programı, 16 ila 19 yaş arası öğrencilere yönelik bir eğitim programıdır ve dünya genelindeki birçok okulda uygulanmaktadır. IB puanı, öğrencinin programa katıldığı altı farklı alanda aldığı notlara dayanır. Bu altı alanda; dil ve edebiyat, yabancı dil, sosyal bilimler, deneysel bilimler, matematik ve sanat gibi dersler yer alır. Her ders, 1 ila 7 arasında bir puanla değerlendirilir, 7 en yüksek puan olarak kabul edilir. 

Öğrencinin IB programındaki ekstra deneyimleri, projeleri ve sınavları da değerlendirilerek toplam puanı hesaplanır. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda elde edilen puanlar birleştirilerek öğrencinin IB puanı belirlenir. Toplam puan 45 üzerinden hesaplanırken, 24 ve üstü genellikle başarılı kabul edilir. IB puanı, öğrencilerin uluslararası üniversitelere kabul sürecinde önemli bir rol oynayabilir ve birçok üniversite tarafından değerlendirilir. Her üniversitenin kabul politikaları farklı olabilir, bu nedenle IB puanının tek başına yeterli olup olmadığını belirlemek için ilgili üniversitenin gereksinimlerini kontrol etmek önemlidir. 

IB Puanı Ne İşe Yarar?

IB puanı, Uluslararası Bakalorya programında yer alan öğrencilerin başarılarını değerlendirmek için kullanılan bir ölçüttür. Bu puan, öğrencilerin akademik yeteneklerini, bilgi birikimlerini ve programdaki performanslarını gösterir. IB puanı, öğrencilere çeşitli avantajlar sağlar ve şu şekillerde işe yarar:

 1. Üniversite Kabul Süreci: IB puanı, öğrencilerin uluslararası üniversitelere başvururken dikkate alınan önemli bir faktördür. Birçok üniversite, IB programını kabul eder ve IB puanlarını değerlendirir. Yüksek bir IB puanı, öğrencilerin seçtikleri üniversitelere kabul şansını artırabilir.
 2. Akademik Başarı: IB programı, disiplinli bir çalışma, araştırma ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesine odaklanır. Bu nedenle, yüksek bir IB puanı, öğrencinin akademik başarısını ve yeteneklerini gösterir. IB puanı, öğrencilerin mezuniyet sonrası eğitimleri ve iş hayatları için önemli bir referans olabilir
 3. İşverenler İçin Değerli Bir Gösterge: IB puanı, işverenler için de değerli bir gösterge olabilir. Çünkü IB programı, öğrencilere küresel bir perspektif kazandırır, bağımsız çalışma becerilerini geliştirir ve analitik düşünme yeteneklerini artırır. Bu özellikler, işverenler tarafından aranan niteliklerdir ve yüksek bir IB puanı, iş başvurularında öne çıkmayı sağlayabilir
 4. Burs Olanakları: IB programında yüksek bir puan elde eden öğrenciler, üniversiteler tarafından burs imkanlarından faydalanabilir. Yüksek puanlar, öğrencilere maddi destek sağlayan bursların kazanılmasında etkili olabilir.

IB puanı, öğrencilerin akademik ve kariyer hedeflerini destekleyen bir ölçüttür. Hem üniversite kabul sürecinde avantaj sağlamak hem de akademik başarıyı göstermek için önemlidir. Ancak her üniversite ve işverenin değerlendirme kriterleri farklı olabileceğinden, IB puanının tek başına yeterli olup olmadığını belirlemek için ilgili kurumların gereksinimlerini dikkate almak önemlidir. Yüksek bir IB puanı isteyen üniversiteler, başvuru sürecinde IB puanlarını dikkate alan ve öğrencilerden yüksek puanlar bekleyen üniversitelerdir. Bu üniversiteler genellikle dünya genelinde prestijli ve rekabetçi olanlardır. 

IB Gereksinimlerine Göre En İyi Dünya Üniversite Sıralamaları

Dünyanın en iyi üniversiteleri, genellikle üniversitelerin uluslararası akademik başarılarına, araştırma faaliyetlerine, öğrenci ve öğretim üyesi kalitesine dayanan bir değerlendirme sisteminde yer alan üniversitelerdir. Bazı tanınmış üniversite sıralama kuruluşları, dünya genelindeki üniversiteleri değerlendirir ve sıralama listeleri oluşturur. Bu kuruluşlar arasında QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings ve Academic Ranking of World Universities (ARWU) gibi önemli isimler bulunur. Bu sıralama kuruluşları, belirli kriterlere dayalı olarak üniversiteleri değerlendirir; örneğin akademik itibar, araştırma etkinliği, öğretim kalitesi, uluslararası işbirlikleri ve mezunların istihdam durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

"Dünyanın en iyi üniversitesi" olarak kabul edilen üniversiteler sıralama listelerinde genellikle üst sıralarda yer alır. Bu üniversiteler, geniş bir akademik yelpazeye sahip, öğrencilerine geniş olanaklar sunan, kaliteli eğitim ve araştırma imkânları sağlayan kurumlar olarak tanınır. Öğrenciler, akademik hedeflerine ve ilgi alanlarına uygun olarak dünyanın farklı üniversitelerini değerlendirerek kendileri için en iyi üniversiteyi belirleyebilirler.

Peki IB gereksinimlerine göre dünyanın en iyi üniversitelerinin sıralaması ve küresel konumları ne şekildedir?

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 

Öğrencilerden genellikle 38 ila 43 arası IB Diploma puanı beklenir. Aşağıda MIT'nin bazı önemli sıralamalar ve konumları yer almaktadır:

 • QS World University Rankings (2022):

Dünya genelinde 1. sırada yer almaktadır.

 • Times Higher Education World University Rankings (2022):

Dünya genelinde 2. sırada yer almaktadır.

 • Academic Ranking of World Universities (ARWU) (2021):

Dünya genelinde 4. sırada yer almaktadır.

Harvard Üniversitesi 

Harvard Üniversitesi, IB programına katılan öğrencilerden genellikle yüksek bir puan bekler. Üniversiteye başvuracak adayların  38 ila 42 puan arasında bir IB Diploma puanı elde etmeleri gerekmektedir. Aşağıda Harvard Üniversitesi'nin bazı önemli sıralamalar ve konumları yer almaktadır:

 • QS World University Rankings (2022):

Dünya genelinde 1. sırada yer almaktadır.

 • Times Higher Education World University Rankings (2022):

Dünya genelinde 4. sırada yer almaktadır.

 • Academic Ranking of World Universities (ARWU) (2021):

Dünya genelinde 1. sırada yer almaktadır.

Stanford Üniversitesi

Kesin bir puan aralığı belirtilmemiş olsa da yüksek bir IB puanı beklenir. Aşağıda Stanford Üniversitesi'nin bazı önemli sıralamalar ve konumları yer almaktadır:

 • QS World University Rankings (2022):

Dünya genelinde 2. sırada yer almaktadır.

 • Times Higher Education World University Rankings (2022):

Dünya genelinde 2. sırada yer almaktadır.

 • Academic Ranking of World Universities (ARWU) (2021):

Dünya genelinde 3. sırada yer almaktadır.

Cambridge Üniversitesi

Genellikle 38 ila 40 arası IB Diploma puanı beklenir. Aşağıda Cambridge Üniversitesi'nin bazı önemli sıralamalar ve konumları yer almaktadır:

 • QS World University Rankings (2022):

Dünya genelinde 7. sırada yer almaktadır.

 • Times Higher Education World University Rankings (2022):

Dünya genelinde 6. sırada yer almaktadır.

 • Academic Ranking of World Universities (ARWU) (2021):

Dünya genelinde 3. sırada yer almaktadır.

Sorbonne Üniversitesi

Genellikle 36 ila 38 arası IB Diploma puanı beklenir. Sorbonne Üniversitesi'nin genel olarak bir sıralamaya sahip olmasından ziyade, içinde bulunan fakülteler ve bölümler ayrı ayrı sıralanmaktadır. Ancak, aşağıda bazı uluslararası üniversite sıralamalarında yer alan Sorbonne Üniversitesi'nin bağlı olduğu fakültelerin sıralamalarını bulabilirsiniz:

 • QS World University Rankings (2022):

Paris-Sorbonne Üniversitesi (Sorbonne University), dünya genelinde 70. sırada yer almaktadır.

 • Times Higher Education World University Rankings (2022):

Paris-Sorbonne Üniversitesi (Sorbonne University), dünya genelinde 73. sırada yer almaktadır.

Sussex Üniversitesi

University of Sussex, kabul politikalarını zaman zaman güncelleyebileceği için kesin bir IB puan gereksinimi belirtmemektedir. Ancak, genellikle University of Sussex, lisans programları için 30-35 arası bir IB puanını beklemektedir. University of Sussex, dünyanın önde gelen üniversite sıralama kuruluşları tarafından aşağıdaki sıralamalarda yer almaktadır:

 • QS World University Rankings (2022):

Dünya genelinde 314. sırada yer almaktadır.

 • Times Higher Education World University Rankings (2022):

Dünya genelinde 251-300 arasında yer almaktadır.

QS World University Rankings ve Times Higher Education World University Rankings gibi sıralamalar, üniversitelerin performansını çeşitli kriterler temelinde değerlendirir. Bu kriterler arasında öğretim kalitesi, araştırma etkinliği, uluslararası itibar, öğrenci memnuniyeti ve akademik kaynaklar gibi faktörler yer alır.

Üniversitelerin Genel IB Gereksinimleri

Aşağıdaki okullar genel olarak dünyanın en iyi okulları arasında en üst sıralarda bulunan okullardır. Amerika'daki üniversitelerin öğrencilerden istediği IB puanları şu şekildedir:

California Üniversitesi, Berkeley:

IB puanı gereksinimi belirtilmemiştir, ancak rekabetçi bir başvuru süreci vardır.

Columbia Üniversitesi:

Tipik olarak 38 ila 43 arası IB Diploma puanı beklenir.

Princeton Üniversitesi:

IB puanı gereksinimi belirtilmemiştir, ancak rekabetçi bir başvuru süreci vardır.

Yale Üniversitesi:

Tipik olarak 38 ila 42 arası IB Diploma puanı beklenir.

Brown Üniversitesi:

Puan aralığı belirtilmemiş olsa da yüksek bir IB puanı beklenir.

Vanderbilt Üniversitesi:

Puan aralığı belirtilmemiş olsa da yüksek bir IB puanı beklenir.

Cornell Üniversitesi:

Tipik olarak 38 ila 42 arası IB Diploma puanı beklenir.

Rice Üniversitesi:

Puan aralığı belirtilmemiş olsa da yüksek bir IB puanı beklenir.

Yukarıda verilen puan aralıkları genel bir fikir vermek için sağlanmıştır, ancak her üniversitenin kabul politikası ve öğrenci profili farklıdır. Başvuruları değerlendirirken, üniversiteler IB puanının yanı sıra diğer faktörleri de dikkate alır, örneğin ders notları, ekstra faaliyetler, mülakatlar, motivasyon mektupları vb. Bu nedenle, başvurmadan önce her üniversitenin resmi web sitesini ziyaret etmek ve güncel başvuru gereksinimlerini kontrol etmek önemlidir.

Yurt dışı eğitimi konusunda öğrencilerimizin ve velilerimizin aklına bir çok soru takılıyor olabilir. Başvuru süreci, yaşam maliyetleri, başvuru belgeleri, vize ve konaklama işlemleri ve daha fazlası hakkında detaylı bilgi almak ve yurt dışı üniversitelerine başvuruda bulunmak için uzman eğitim danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz. Site içindeki herhangi bir duyurudan ilk önce siz haberdar olmak ve çeşitli ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız sitemize ücretsiz bir şekilde kayıt olabilirsiniz.  Sadece eğitim değil, aynı zamanda kariyer hedefleriniz için de sizi hazırlıyoruz. Hangi alanda ve hangi ülkede eğitim almak istediğinizi eğitim ve kariyer danışmanlarımız ile doğru bir şekilde planlayabilirsiniz.
 

 IB Gereksinimlerine Göre En İyi Dünya Üniversite Sıralamaları Hakkında Sıkça Sorulan SorularDünyanın En İyi Üniversiteleri

POPÜLER
Burs İmkanı

Massachusetts Institute of Technology, MIT

50 beğeni Kalite Puanı: 100

Amerika

Şehir: Cambridge
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 50
Lisans Ücreti: 82.730 USD

Statüsü: ÖZEL
QS NEWS SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Oxford

41 beğeni Kalite Puanı: 99

İngiltere

Şehir: Oxford
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 48
Lisans Ücreti: 38.550 GBP

Master Programı: 117
Statüsü: DEVLET
TIMES UNIVERSITIES SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Toronto

47 beğeni Kalite Puanı: 89

Kanada

Şehir: Toronto
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 141
Lisans Ücreti: 61.720 CAD

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

Popüler Üniversiteler

POPÜLER ANLAŞMALI
Burs İmkanı

University of Nottingham

5 beğeni

İngiltere

Şehir: Nottingham
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 156
Lisans Ücreti: 21.500 GBP

Master Programı: 143
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 24

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Toronto

47 beğeni Kalite Puanı: 89

Kanada

Şehir: Toronto
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 141
Lisans Ücreti: 61.720 CAD

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

Nanyang Technological University

2 beğeni

Singapur Cumhuriyeti

Şehir: Jurong West
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 35
Lisans Ücreti: 16.680 SGD

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler

Onlar başardı, sıra sende!

Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.

Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN MALTA
TED Ankara Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big bölüm seçimimden, proje desteğine, essay mentörlüğünden, ders seçimlerime, mülakat hazırlığımdan, vizeme kadar tüm başvuru süreçlerimde eksiksiz olarak yardımcı oldu. Üniversitelerin beklediği karakter ve bilinç seviyesine ulaşmama çok yardım etti. Danışmanlarım, Essay mentörlerim, AP hocalarım, ve koçlarıma çok teşekkür ederim. Dream Big sayesinde hayallerimdeki üniversitelerden kabul ve mülakatlar kazandım."

26/12/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TUĞÇE SAĞDIÇ
TOBB İşletme Mezunu
5.0

"Dream Big’ten Pelin Hanım ile tanıştığımda, diğer firmaların aksine bana en az 10 üniversiteye başvurabileceğimizi söyleyerek içimi rahatlattı. Ayrıca en son noktaya kadar devlet üniversitelerinden kabul almaya çalışacağına yönelik garanti verdi. Her süreçte yanımdaydı. Belge ve niyet mektubu için sürekli iletişimdeydik. Hizmet almaya başladığımda ise Ankara’da değildim ve online görüşme sağlamamıza rağmen hiçbir desteğini esirgemedi."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN BARIŞ
Arı Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big’in diğer firmalara kıyasla daha iyimser ve donanımlı olduğunu fark ettim. Alanında uzman danışmanlar, AP ve SAT gibi sınavların yanı sıra aktiviteler keşfetmeme bile yardımcı oldular. Dream Big ailesi, gece saatlerinde bile size zaman ayırabiliyor. Başvuru sürecinde iletişime geçmem gereken konularda her dakika ve her saat bizimle iletişimde kalıyorlar. Bence Dream Big, bu özelliğinden dolayı firmasını Türkiye’nin en iyisi yapıyor."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
UTKU POLAT
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
5.0

"Dream Big ile çalışmak verdiğim en doğru karardı. Dream Big’e gelmeden önce 3 farklı firma ile görüştüm. Bu firmalar, finansal çıkarlarını düşünüyorlardı ve istediğim ülkelerden kabul alamayacağımı söylüyorlardı. Dream Big ise her aşamada yanımdaydı. Her türlü konuda destek sağladılar ve alanında uzman insanlar ile çalışma fırsatı elde ettim. Pelin Hanım'ın desteği sayesinde de hayalimdeki üniversiteden kabul almayı başardım."

07/11/2023AS SEEN ON
Trust ReefTrust Reef
Bilgi Alın Arayın Whatsapp